2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

25 metai su Rožinio malda

Tytuvėnų Gyvojo Rožinio
draugijos 25-mečio jubiliejaus dalyviai
su klebonu kun. Rimantu Žaromskiu

TYTUVĖNAI. Gyvojo Rožinio draugija šventė įkūrimo 25-metį. Jį minėdami nariai Rožinį kalbėjo, o kun. Rimantas Žaromskis šv. Mišias aukojo už Gyvojo Rožinio draugijos narius, visi drauge meldė sveikatos, šv. Dvasios dovanų gausos, tikėjimo, meilės, tarpusavio supratimo, nuolankumo, pagarbos vienų kitiems, ištvermės, Švč. Mergelės Marijos, Rožinio karalienės, nuolatinės globos, Dievo palaimos ir gailestingumo malonių, šv. Jono Pauliaus II, palaimintųjų Jurgio Matulaičio bei Teofiliaus Matulionio užtarimo. Iškeliavusiems į Amžinojo Tėvo namus – amžino džiaugsmo, šviesos ir ramybės.

Po šv. Mišių į agapę „Sveika, Motinėle Marija! Mus vienija Rožių vainikas, kurį pati mums davei!“ rinkosi svečiai iš Kelmės, Radviliškio rajono Palonų kaimo bei vietiniai Gyvojo Rožinio draugijos nariai. Pastarieji pagerbė Bronės Miškinienės, Pranciškos Grabauskienės, Elenos Juškevičienės, Adolfinos Maziliauskienės bei Aldonos Buškienės atminimą, uždegdami žvakes ant jų amžinojo poilsio vietų. Kitos į Amžinybę iškeliavusios draugijos gyvavimo pradininkės bus pagerbtos vėliau, nes nerasti kapai.

Agapę pradėjo draugijos pirmininkė Teresė Barkauskienė. Ji pasveikino Gyvojo Rožinio draugijos narius su jubiliejumi, pasidžiaugė prasmingu šventės ir Švč. Trejybės iškilmės sutapimu, sakydama, kad žmogui nėra gera būti vienam, o švęsti reikia draugijoje. Maldininkų vadovė priminė, kad 1993 metų gegužę Aldona Buškienė, paskatinta Telšių kunigų seminarijos klieriko Rimvydo Adomavičiaus, subūrė penkiolikos moterų grupę ir kalbėjo Rožinio maldą. Tai buvo pradžių pradžia. Prabėgus ketvirčiui amžiaus veikia septynios grupės Tytuvėnų parapijoje ir viena Kražiuose, priklausanti Tytuvėnų draugijai. Per 25 metus iš pradininkių liko šešios. Trys iš jų – Teresė Kostkienė, Jadvyga Mištautienė ir Adelė Druktenienė – dalyvavo jubiliejuje, kitos sunkiai serga, bet prisijungia malda. Po pirmosios vadovės mirties draugijai vadovavo Pranciška Grabauskienė bei Gražina Povilaitienė.

Šventėje aktyviai dalyvavusių svečių iš Palonų daugiafunkcio centro kaimo kapela „Atgaiva“ pagriežė ir linksmai padainavo, agapės dalyviai smagiai pašoko. Vėliau, dėl karščio pakeitę tautinius rūbus lengvesniais, dar kurį laiką paloniečiai bendravo su šventės organizatoriais. Draugijos narių vardu Teresei Barkauskienei už vadovavimą jubiliejų švenčiančiai draugijai, veiklos organizavimą visų narių vardu dėkojo Elena Aksamatauskienė. Agapę baigė bendra giesmė „Viešpaties palaima“.

Bronislava Buchienė

Kelmės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija