2018 m. birželio 29 d.
Nr. 26 (2293)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Prieškario kūrėjai

Bernardo Bučo ir Salomėjos Nėries kūrybinio gyvenimo srovė

Eugenija Sidaravičiūtė

Eiles skaito A. Bolienė,
centre – Saulutė Genovaitė
Markauskaitė, kairėje –
renginio vedėjas Jonas Tertelis

DRUSKININKAI. Tarsi iš stebuklingo šaltinio 2016 metais ištryško dvi versmės: viena išsiliejo poezijos posmais, kita Bernardo Bučo ir Salomėjos Nėries bendro šeimos kultūrinio kūrybinio gyvenimo srove. Tai – Saulutės Genovaitės Markauskaitės eilėraščių rinktinė „Ilgesio paukščiai“ ir monumentalus leidinys „Bernardas Bučas“.

Parašyti 432 puslapių knygą apie skulptorių B. Bučą, poetę S. Nėrį, jų artimuosius, kitas kūrybinės inteligentijos įžymybes reikėjo nepaprastos kantrybės, išmonės, kad sudomintas skaitytojas tarsi naras leistųsi į gelmes, artimiau susipažindamas, ypač su nepriklausomos Lietuvos asmenybėmis. Skaitydami „Bernardą Bu豓 nustembame, kad ankstesni puslapiai „apauga“ vis įdomesniais prisiminimais, pokalbiais, laiškais, neregėtomis nuotraukomis, jog atsikvepi sulig paskutine eilute.


Laureatai

Zigmo Gėlės premija – Dovydui Grajauskui

42-asis Zigmo Gėlės premijos
laureatas Dovydas Grajauskas
Zigmo Ripinskio nuotrauka

NAISIAI. „Poezijos pavasario“ simbolis – dailininko Stasio Krasausko sukurta paukštė – gegužės 25 dieną tradiciškai nutūpė Naisiuose, poeto Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus (1894-1912) gimtinėje, kur kasmet įteikiama Z. Gėlės premija už pirmąjį poezijos debiutą. 42-uoju premijos laureatu tapo Dovydas Grajauskas už pirmąjį eilėraščių rinkinį „Apie reiškinius“.

Į Naisių literatūros muziejuje vykusį tarptautinį poezijos festivalį susirinko festivalio „Poezijos pavasaris“ dalyviai, poetai, literatūrologai, premijos sumanytojai, steigėjai, rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras, kultūros, švietimo darbuotojai, poezijos mylėtojai iš Naisių, Meškuičių, Šiaulių rajono ir miesto bei apskrities vietų. Šventę vedė Naisių literatūros muziejaus vadovė Rita Žukauskienė.


Vydūno metai

20 eurų moneta – Vydūnui atminti

20 eurų moneta, skirta
Vilhelmo Storostos-Vydūno
150-osioms gimimo metinėms

Kintai. Lietuvos bankas (LB) išleido sidabrinę 20 eurų monetą, skirtą Mažosios Lietuvos veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-osioms gimimo metinėms. Tai – pirmoji Lietuvos banko išleista moneta, susijusi su Mažąja Lietuva. Monetos briaunoje iškaldinti paties Vydūno žodžiai: „Klausyti noriu ir tarnaut šviesybei, dorybės, žmoniškumo būt paveikslu“.

„Šios monetos reverse pavaizduotas Vydūnas, o averse – Vytis Luizos tilto, esančio Tilžėje, fone. Trims dailininkams, kūrusiems šios monetos dizainą, meninėmis priemonėmis pavyko perteikti Vydūno siekį sujungti Didžiąją ir Mažąją Lietuvą. Be abejo, džiaugiamės, kad Mažoji Lietuva atsirado mūsų kolekcinių monetų žemėlapyje“, – sakė Lietuvos banko Monetų kūrimo komisijos pirmininkas Deivis Stankevičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija