2018 m. liepos 5 d.
Nr. 27 (2294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Žmogaus dvasia – neįveikiama

Politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė

ŠILALĖ. Birželio 16 dieną čia vyko tradicinė, kas dveji metai vis kitame Lietuvos regione rengiama XIV respublikinė politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė „Leiskit į Tėvynę“. Joje dalyvavo gausybė svečių iš visos Lietuvos, iš kitų miestų, Seimo narių, Šilalės rajono savivaldybės vadovai. Šventė prasidėjo kelių kunigų aukojamomis gyviems ir mirusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams šv. Mišiomis Šilalės miesto Lietuvos partizanų kapinėse. Vėliau vyko dalyvių eisena į miesto pušyną.

Renginio vedėja Virginija Kochanskytė Politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventę pradėjo šiais žodžiais:

Išgirdus skambią atgimimo dainą,
Giedrėja mano žilstanti galva.
Regiu – daug iškentėjusi pareina
Kudirkos ir Maironio Lietuva
Pereina iš Igarkos ir Vorkutos,
Pakyla iš Klepočių ir Rainių.
Ir vėl atžels sesers daržely rūtos,
Vėl trykš vanduo iš brolių šulinių.

Lietuvos Respublikos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) ir Šilalės rajono vėliavą pakelti pakviesti Šilalės garbės pilietis Jonas Biržiškis, LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkausas ir Šilalės filialo valdybos pirmininkė Teresė Ūksienė, Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas. Pakėlus vėliavas 31 choras giedojo Lietuvos himną, o Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos kariai atliko tris garbės salves – už atkurtos Lietuvos 100-metį, politinius kalinius ir tremtinius ir už Šilalės kraštą.

Susirinkusiuosius sveikino ir kalbas sakė Meras J. Gudauskas, Šilalės garbės pilietis J. Biržiškis ir LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas, perskaityti ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio atsiųsti sveikinimo žodžiai.

Šventės metu chorai, Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras, šokėjai atliko gausybę gražių kūrinių, nuostabius muzikinius kūrinius dovanojo operos solistai Vytautas Juozapaitis ir Liudas Mikalauskas, apdovanoti jaunimo rašinių ir piešinių bei literatūros konkurso „Leiskit į Tėvynę“ konkursų laureatai., perskaityti jų kūrinių fragmentai.

Šventės pabaigoje, skambant kūriniui „Lietuva brangi“, į aikštę įžengė šokių kolektyvai, nešini Lietuvos vėliava, į dangų paleisti trijų palvų balionai. XIV respublikinės politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventės vyr. dirigentas Kornelijus Pukinskis perdavė dirigento batutą kitai šventės vyr. dirigentei Primai Petrylienei.

Šventė baigėsi padėkų ir gėlių įteikimu dalyviams.

Rūta JANAVIČIŪTĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija