2018 m. liepos 5 d.
Nr. 27 (2294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pasveikino du kunigus, pašventino Švč. Mergelės Marijos statulą

KUČIŪNAI. Birželio 24 dieną Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Jono atlaidai. Didelį būrį parapijiečių ir svečių į iškilmes sukvietė Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos vizitas, kurio metu buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas keturiolikai jaunųjų parapijiečių.

Ypatingas šventinės dienos akcentas – Švč. Mergelės Marijos statulos pašventinimas bažnyčios šventoriuje. Skulptūros fundatorius – kraštietis, kilęs iš gretimo Miškinių kaimo, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas, prelatas, kanauninkas Juozas Pečiukonis, švenčiantis 40 metų kunigystės jubiliejų. Daug gražių linkėjimų iškilmių metu išgirdo ir Kučiūnų parapijos klebonas kun. Vytautas Sakavičius, šiemet švenčiantis 25-ąsias tarnystės Dievui metines. Šv. Mišias aukojo vyskupas, abu minėtieji kunigai ir Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius.

Nuoširdžiausius sveikinimus prel. J. Pečiukoniui ir kun. V. Sakavičiui, tarnaujantiems Dievui ir žmonėms, skyrė Seimo narys Zenonas Streikus, Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Kučiūnų parapijos, bendruomenės, seniūnijos bei mokyklos atstovai. Meras A. Margelis, sveikindamas jubiliatus, pabrėžė, jog švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, reikia nepamiršti, jog kunigai nuveikė daug prasmingų ir pasiaukojančių darbų vardan mūsų šalies nepriklausomybės atkūrimo. „Sveikindamas su kunigystės jubiliejais, linkiu Jums kuo geriausios kloties, stiprybės, sveikatos ir Dievo palaimos. Drąsiai ir toliau dirbkite Dievui, žmonėms ir valstybei“, – linkėjo meras A. Margelis. Jubiliatams dovanų meras įteikė po rašiklį, sakydamas, kad nors kunigai skiria daug dėmesio dvasinei bendrystei su Dievu ir žmonėmis, tačiau vis tiek tenka parašu patvirtinti tam tikrus sprendimus. Todėl buvo palinkėta, kad su šiais padovanotais rašikliais būtų pasirašyti patys svarbiausi ir reikšmingiausi gyvenimo sprendimai.

Šventėje dalyvavo Kučiūnų seniūnijos seniūnė Lina Marcinkevičienė ir kitų vietos įstaigų vadovai. Po šv. Mišių jaukus šventadienio bendravimas tęsėsi prie gausaus vaišių stalo, kurį laimino vysk. Rimantas Norvila.

Pagal Katalikai.lt ir Lazdijai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija