2018 m. liepos 5 d.
Nr. 27 (2294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Popiežių, šv. Bernadetos ir katalonų keliais

Stasė Eitavičienė

Kryžiaus kelias įveiktas

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji kasmet išvyksta bent į vieną piligriminę kelionę po užsienio šalis. Didžioji grupės dalis – pastovūs keliautojai, bet kaskart prisideda ir naujų, iš pažįstamų, sužinojusių apie tokių kelionių naudą ir kūnui, ir sielai. Nesikeičia tik šių kelionių sumanytojas ir organizatorius – kunigas Ernestas Želvys. Lengvai bendraujantis, su humoru žvelgiantis į pasitaikančius nesklandumus, pavargęs, bet jau svajojantis ir visus kviečiantis į naują kelionę – toks yra šis mūsų bažnyčios vikaras. Šį kartą 32 žmonių grupė kartu su kunigu keliavo po Pietų Prancūziją, aplankė stebuklais garsėjantį, kelis milijonus tikinčiųjų per metus pritraukiantį Lurdą, susipažino su lietuvių pamėgta Katalonijos sostine Barselona.


Kelionė į Trakus

Endriejavo ir Judrėnų parapijiečiai
Trakų Švč. Mergelės Apsilankymo
Bazilikoje su vyskupais Kęstučiu
Kėvalu ir Dariumi Trijoniu, centre –
klebonas kun. Stasys Šlepavičius

2018-ieji paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metais. Birželio 20 dieną Žemaitijos kunigai buvo sukviesti į nuostabią Trakų Švč. Mergelės Apsilankymo Baziliką. Dalyvavo apie 50 kunigų ir du vyskupai. Gargždų dekanato Endriejavo parapijos klebonas kun. Stasys Šlepavičius į piligriminę kelionę kartu pakvietė ir būrį parapijiečių iš Endriejavo ir Judrėnų parapijų. Jiems ši kelionė padarė neišdildomą įspūdį. Po šv. Mišių šventovėje mus šiltai priėmė vyskupai Kęstutis Kėvalas ir Darius Trijonis.

Po visų iškilmių grįždami namo, užsukome į Kauną, aplankėme Kristaus Prisikėlimo Baziliką, iš jos bokšto apžvelgėme Kauno panoramą, pasidžiaugėme pagražėjusia ir atjaunėjusia buvusia laikinąja sostine.

Visų piligriminės kelionės dalyvių vardu nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. S. Šlepavičiui už šią nuostabią mums dovanotą šventę.


Malda ir tikėjimas kuria bendruomenę

Šilališkiai maldininkai
su kunigu Vaidu Lenkijoje

Ilgesys – žmogiška savybė. Kartais jo daug, bet šį kartą jo buvo tiek, kiek reikia, ir jis buvo kolektyvinis. Ir dar svarbu pridurti – ilgesys avansu. Buvo gaila išsiskirti grupelei, kuri kiekvieną pirmadienį rinkdavosi Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios parapijos namuose. Ten pirmadienio vakarais būdavo mūsų didysis „Mažasis“ kambarėlis (pagal ,,Eik į savo kambarėlį“ Mt 6, 6). Mes ten melsdavomės, dalindavomės širdingomis mintimis apie tai, ką sužinojome per savaitę studijuodami „Kambarėlio“ pateiktą medžiagą, ką mums kalbėjo, ką pasakė Viešpats Šventajame Rašte, kaip visa tai atsiliepė ar atsiliepia mūsų gyvenimuose. Nuoširdžių mūsų vadovų sesės Darutės ir kunigo Vaido vedami sėkmingai yrėmės per dvasines pratybas kasdieniame gyvenime, atradome savyje paslėptų klodų, kuriuos atvėrėme ne tik sau, bet ir grupelės draugams. Tai štai ko mes iš anksto ilgėjomės. Grupelė baigė Dvasinių pratybų kasdieniniame gyvenime studijas, ir mūsų pirmadieniai baigėsi. Kas toliau? Kaip mums trūks tų vakarų, kai save drausmindamas turi rasti laiko tai dienai skirtą dvasinę medžiagą perskaityti, šia tema mąstyti, skaityti siūlomas Šv. Rašto ištraukas, pasiruošti apie visa tai kalbėti grupelėje, tiesiog namuose „eiti“ į savąjį „Mažąjį“ kambarėlį. Tai – nuostabi patirtis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija