2018 m. liepos 20 d.
Nr. 29 (2296)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Elektrėnų dekanate

Pašventinti trys nauji varpai

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas
šventina Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos,
Kankinių Karalienės, bažnyčios varpus

Vyskupas nominatas Algirdas
Jurevičius, Kaišiadorių vyskupas
Jonas Ivanauskas ir Elektrėnų
savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis

ELEKTRĖNAI. Liepos 6-ąją, karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės, bažnyčioje pašventinti trys nauji varpai. Jie nulieti Jano Felčinskio (Jan Felczyński) liejykloje Lenkijoje ir dedikuoti Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui ir Lietuvos globėjui šventajam Kazimierui. Šv. Mišių liturgijai vadovavo ir varpus pašventino Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupas nominatas Algirdas Jurevičius, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras. Pamaldų pabaigoje pašventinti trys naujieji varpai pirmą kartą suskambo Elektrėnų parapijos žmonėms. Vyskupas ordinaras išreiškė viltį, kad šie varpai rugsėjo mėnesį jau pasveikins popiežių Pranciškų, vykstantį iš Vilniaus į Kauną pro Elektrėnus...

Kol varpai bus iškelti virš bažnyčios, į jiems skirtą vietą, juos galima apžiūrėti pagrindinėje bažnyčios patalpoje, prie altoriaus.

Kaišiadorių vyskupas bei Elektrėnų parapijos klebonas dekanas mons. Jonas Sabaliauskas įteikė Palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos medalius aktyviausiems parapijos nariams ir rėmėjams.

Pagal Kaisiadorys.lcn.lt
Vytauto SUSLAVIČIAUS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija