„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2018 m. birželio 8 d., Nr. 2 (69)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Laikas ir žmonės

Graži Lietuvos partizano sukaktis

Partizanas ir sovietinių lagerių
kalinys Vytautas Balsys-Uosis

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną vykusių minėjimų tęsinys gegužės 20 dieną vyko Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje. Čia Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininkas dim. majoras, buvęs Lietuvos partizanas ir sovietinių lagerių kalinys Vytautas Balsys-Uosis šventė savo 95 metų gyvenimo sukaktį. Jubiliatą pagerbti atėjo daug žmonių. Nuoširdžiais žodžiais jį sveikino iš Panevėžio rajono atvykęs jubiliato bendražygis, partizaninio karo kovų dalyvis, LLKS Prezidiumo pirmininkas, dim. pulkininkas Jonas Čeponis, LLKS Tarybos nariai, Kovo 11-tosios Akto signataras poetas Leonas Milčius, Generolo P. Plechavičiaus rinktinės atstovai, Kauno įgulos kapelionato kapelionas, Įgulos bažnyčios rektorius, kun. majoras Tomas Karklys, Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas ats. kapitonas Vytautas Žymančius su šaulių atstovais, knygų leidimo bare dirbantis ats. pulkininkas Arūnas Dudavičius, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas majoras Donatas Mazurkevičius, Kauno rajono savivaldybės atstovai (jubiliatas yra šio rajono garbės pilietis), buvęs krepšininkas Gediminas Budnikas, jubiliato krikšto vaikai ir kiti artimieji. Sveikinimo pertraukėlėse savo meninę programą atliko Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokiniai – skambėjo lietuviškų dainų, smuiko ir fleitos skleidžiami muzikos  garsai.

Atsakomoje kalboje V. Balsys, padėkojęs jį gražiai pasveikinusiems, prisiminė kai kuriuos savo gyvenimo ir partizaninio karo prieš sovietinį okupantą kovos tarpsnius, ragino visada savo namų židiniuose kurstyti neužgesinamą Tėvynės meilės ugnį, išlaikyti tautinio orumo, pagarbos savo krašto istorijai, savo tautinei kultūrai jausmą, ragino nesitaikstyti su skleidžiamomis tautinės tapatybės ir patriotizmo neigimo nuotaikomis.

Jubiliato pagerbimo šventę savo nuoširdžiu poetišku žodžiu pakiliai vedė įvairių patriotinių renginių organizatorius, ats. majoras Gediminas Reutas.

LLKS Tarybos narys,
dim. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas

Aldonos Grigaitienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija