„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. liepos 20 d., Nr.7 (224)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Mokinių kūrybos, skirtos šv. Kazimierui, apžvalga Seime

Ieva Vitkauskaitė

Su parodos Seime iniciatoriumi
Kaziu Starkevičiumi (antras iš kairės)
ir Šv. Kazimiero ordino magistru
Henriku Armoška-Eismontu (kairėje)

Birželio 25 – liepos 16 dienomis Lietuvos Seime vyko Kauno miesto mokinių dailės projekto – meninės akcijos „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ (2002–2017) – jubiliejinė kūrybinių darbų paroda „Šv. Kazimieras – Lietuvių jaunimo globėjas. 15 metų kartu“. Parodos Seime iniciatorius – Seimo narys Kazys Starkevičius.

Dailės projektas – meninė akcija

Kaune jau tapo tradicija pasitikti Šv. Kazimiero dieną kuriant dailės kūrinius, kurie primintų jo šviesius darbus bei idėjas. Dailės projekto iniciatoriaus Aido Augusčio dėka jau 15 metų įvairių Kauno mokymo įstaigų mokiniai su mokytojais susiburia ir kuria kolektyvinius darbus naudodami įvairias technikas: tapybą, grafiką, koliažą, karpinius. Skamba muzika, poezija, literatūrinės kompozicijos, vyksta teatriniai pasirodymai, naudojami išraiškos šokio elementai.


Ugdytojai neturi prarasti vilties

Popiežiaus Pranciškaus pastabos „Gravissimum educationis“ fondo nariams

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus
studijuojančio jaunimo būryje

Galime pakeisti pasaulį

Popiežius Pranciškus, net ir apaštalo šv. Petro tarnystėje likdamas ištikimas savajai Jėzaus Draugijos nario švietėjiškai misijai, minint Vatikano II Susirinkimo deklaracijos apie krikščionišką ugdymą „Gravissimum educationis“ paskelbimo 50-ąsias metines, 2015 metais įkūrė tokio pat pavadinimo Vatikano fondą. Šios institucijos, veikiančios prie Katalikiškojo ugdymo kongregacijos, užduotis yra kurti įvairius inovacinius švietimo projektus, skatinti atitinkamus mokslinius tyrimus, stiprinti bendradarbiavimą tarp edukacinių struktūrų, siekiant, kad katalikiškas mokymas ir auklėjimas būtų vienas pažangiausių, žengtų drauge su šiuolaikiniame pasaulyje vykstančiomis istorinėmis permainomis. Birželio 25 dieną audiencijoje priėmęs „Gravissimum educationis“ fondo susitikimo dalyvius Šventasis Tėvas savo kalboje patvirtino, kad šiuos tikslus katalikiškam ugdymui pačia plačiausia prasme kelia ne tik minėta Vatikano II Susirinkimo deklaracija, bet ir naujieji jo pontifikato dokumentai, įskaitant neseniai paskelbtą apaštalinę konstituciją „Veritatis Gaudium“, skirtą katalikiškų universitetų veiklai. Pastebėjęs, kad „tik atnaujindami ugdymą galime pakeisti pasaulį“, popiežius Pranciškus pateikė kelis reikšmingus siūlymus šios užduoties įgyvendinimui, pabrėždamas, kad būtina išsaugoti krikščioniško auklėjimo ir mokymo tapatumą ir atvirumą bei tarnauti bendrajam gėriui.


Vaikų dienos stovykloje – pažinimo džiaugsmas

Stovyklautojai prie Berčiūnų
Lietuvos Kankinių bažnyčios

Nuo ankstyvo ryto birželio 4 dieną linksmi ir gerai nusiteikę į Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnaziją rinkosi 1–4 klasių mokinukai. Ne, ne į pamokas, o į penkių dienų Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondo finansuojamą dieninę vaikų vasaros poilsio stovyklą „Draugystės ratas“.

Susipažinę ir išklausę saugaus elgesio instruktažą apie elgesį stovykloje, namuose, gamtoje ir prie vandens telkinių, lydimi mokytojų stovyklautojai visas dienas keliavo po Panevėžį ir Panevėžio rajoną, aplankė Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčią, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų baziliką, Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčią, keturiolika Kryžiaus kelio stočių koplytstulpių, susipažino su jų istorija, architektūra ir suvokė, kad privalo bendravimą su žmonėmis, Dievu, aplinka grįsti krikščioniškomis vertybėmis, puoselėti evangelines vertybes: tikėjimą, gailestingumą, atjautą, pagarbą, sąžiningumą, veiklumą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija