„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (74)

2007-iųjų sausio 19 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Suteikiamos licencijos žudyti

Mindaugas BUIKA

Žmogaus embriono kamieninės
ląstelės – gyvybės užuomazga

Skiriamos lėšos eksperimentams su kamieninėmis ląstelėmis

Praėjusiais 2006 metais gynimo šventos teisės gyventi srityje didžiausias rūpestis buvo bandymas priešintis įstatymams, leidžiantiems tirti žmogaus embrionus, ypač jų kamienines ląsteles, kartu sąmoningai sunaikinant gyvybę pačioje jos užuomazgoje. Gruodžio pradžioje Europos Parlamentui galutinai patvirtinus vadinamosios 7-osios tyrimų programos finansavimą, kurioje, tarp kitų mokslo remiamų sričių, numatytas ir kontroversinis biotechnologijos vystymas, Bažnyčios atstovai perspėjo dėl pagrindinių žmogaus teisių pažeidimo ir nevienodo jų supratimo.

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojusios minėtos tyrimų programos finansavimas iš 2007-2013 metams numatyto Europos Sąjungos biudžeto yra padidintas net 40 proc. nei buvo numatyta pirmajame jos projekte. Pagal priimtą „kompromisinį“ sprendimo variantą embrionų kamieninių ląstelių tyrimo finansavimas visiškai priklausys nuo tos įstatyminės terpės, kuri veikia konkrečioje ES šalyje. Kartu nebus galima finansuoti eksperimentų, skirtų žmogaus embrionų reprodukciniam arba terapiniam klonavimui, siekiamo žmogaus genetinio paveldo modifikavimui arba žmogaus embrionų kūrimui vien tik tyrimo bei kamieninių ląstelių išgavimo tikslams, kartu sunaikinant pačią pradėtą gyvybę.

Atrodytų, naujojo ES įstatymo suvaržymai gana griežti, tačiau nereikia užmiršti, jog daugelyje jos narių – Danijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Olandijoje – yra leidžiama išgauti kamienines ląsteles iš vadinamųjų „sutaupytų“ žmogaus embrionų, kurie nebuvo panaudoti dirbtiniam apvaisinimui, taip juos pasmerkiant pražūčiai. Be to, Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje ir Slovėnijoje, nors kol kas ir nėra specifinės teisinės reguliacijos dėl embrionų kamieninių ląstelių, kai kurie tyrimai su „sutaupytais“ embrionais jau leidžiami. Griežti suvaržymai egzistuoja Italijoje ir Vokietijoje, kur įstatymai neleidžia naudoti žmogaus embrionų naujoms kamieninėms ląstelėms išgauti, tačiau pačias ląsteles leidžiama importuoti ir vykdyti su jomis eksperimentus.

Tik Lietuva, Austrija, Lenkija, Slovakija, Airija ir Malta dabar aiškiai draudžia bet kokus eksperimentus su embrionų kamieninėmis ląstelėmis, ir kaip tik šios šalys priešinosi minėtam „kompromisiam“ sprendimui, kuris buvo padarytas, kai Europos Sąjungai praėjusį pusmetį vadovavo Suomija. Liberaliausius įstatymus yra priėmusios trys ES šalys – Didžioji Britanija, Švedija ir Belgija. Jos netgi leidžia žmogaus embrionų terapinį klonavimą. Kadangi tai neatitinka Europos Parlamento nustatytų reikalavimų, tai jose vykdomi minėti eksperimentai negalės būti finansuojami iš 7-osios tyrimų programos.

Moralinio reliatyvizmo akivaizdumas

Tokia apgailėtina ir neapibrėžta situacija Europos Sąjungoje rodo, kad „žemyne dabar viešpatauja akivaizdus moralinis ir etinis reliatyvizmas“, reaguodamas į naujosios tyrimų programos patvirtinimą, sakė Popiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas vyskupas Elija Sgrečia. Gruodžio 4 dieną duotame interviu Vatikano radijui jis pabrėžė, jog tas faktas, kad ES su pradėta gyvybe – žmogaus embrionu – leidžiama daryti viską, išskyrus reprodukcinį klonavimą (kol kas?) ir kad vienintelis apribojimas yra nacionalinė įstatymdavystė, rodo, kad „Europoje pagrindinės teisės yra nelygios ir nevienodos“. Minėta chaotiška situacija patvirtina faktą, kad į besivienijančią Europą nebegalima žiūrėti kaip darinį, besiremiantį Žmogaus teisių deklaracija.

„Kas yra bendra visiems jos piliečiams? Galbūt atvaizdas ant euro monetos ar kai kurios individualios teisės, bet ne pagrindinės teisės“, – kalbėjo vyskupas E.Sgrečia, kuris laikomas Vatikano pagrindiniu bioetikos ekspertu.

Jis pabrėžė, kad nesutarimas, jog žmogaus asmuo turi visas teises nuo prasidėjimo momento, sudaro galimybę „juodajai rinkai“ stiprėti bei kitiems piktnaudžiavimams biotechnologijos vystymo srityje, ypač kai kalbama apie didelius pinigus. Iš tikrųjų siekio eksperimentuoti, nepaisant jokių etinių normų ir didžiojo biznio, gaminančio ir parduodančio embrioną kamieninių ląstelių sekas, interesai iš esmės sutampa. Pavyzdžiui, Italijoje neleidžiama iš embrionų išgauti kamienines ląsteles tyrimams, bet galima jų nusipirkti (tais pačiais ES pinigais) iš Didžiosios Britanijos, kur kaip, minėta, įteisintas žmogaus embrionų terapinis klonavimas, arba iš ten, kur šis stambų pelną nešantis „mokslinis verslas“ veikia nelegaliai.

Žmogaus embrionų naikintojams gresia ekskomunika

Beje, Australija, sekdama savo buvusios metropolijos Didžiosios Britanijos pavyzdžiu, netrukus gali tapti ketvirtąja pasaulio valstybe, kurioje bus įteisintas žmogaus embrionų terapinis klonavimas kamieninėms ląstelėms išgauti. Lapkričio pabaigoje Australijos Federalinis Senatas – aukštieji parlamento rūmai – nedidele balsų persvara (34 „už“ ir 32 „prieš“) priėmė sprendimą atšaukti draudimus, galiojusius nuo 2002 metų. Vadinamasis „terapinis“ žmogaus embrionų klonavimas peržengia visas etikos ribas, nes taip sukuriama (dublikuojama) gyvybė vien tik tam, kad netrukus būtų sunaikinta išgavus kamienines ląsteles, kurių tyrimo tikslas – sunkių degeneracinių ligų gydymas. Tokį veikimo principą – „žudyti, kad padėtume kitiems“, – griežtai smerkia Katalikų Bažnyčia ir moraliniu atžvilgiu tai yra pasibaisėtinas aktas. „Mes esame nusistatę prieš destruktyvų eksperimentavimą su embrionais ne tik todėl, kad esame katalikai, bet dėl pagrindinių žmogiškųjų vertybių, – rašė savo pareiškime Australijos vyskupai. – Kaip visuomenė, mes negalime sau leisti sumažinti kančias kai kuriems žmonėms kuriant žmogiškąsias gyvybes ir vėliau jas sunaikinant“.

Tarp daugelio kitų dalykų, Australijos Senato sprendimas buvo kritikuojamas ir dėl moterų interesų nepaisymo. Nemologijos mokslų daktarė Monika Boldvin priminė, kad klonuotų embrionų gamybai yra reikalingas didelis kiekis kiaušinėlių ir jie gaunami legaliai ir nelegaliai išnaudojant moteris. Dr. M.Boldvin, kuri yra tarptautinės moterų koalicijos „Šalin rankas nuo mūsų kiaušidžių“ („Hands Off Our Ovaries“) atstovė Australijoje, laikraštyje „Age“ rašė, kad prieš kiaušinėlių ištraukimą moterims atliekami specialūs testai, kurių pabaigoje daugiau kaip savaitę vykdomos hormonų injekcijos. Dėl šio proceso 10 proc. moterų išsivysto skausmingas ovarinės hiperstimuliacijos sindromas, kuris kartais būna fatališkas.

Čia verta priminti Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininko kardinolo Alfonso Lopeso Truchilijo perspėjimą, kad moteriškų kiaušinėlių donorės, gydytojai ir kiti, dalyvaujantys žmogaus embrionų sunaikinime dėl kamieninių ląstelių išgavimo tyrimams, atsiduria bažnytinės ekskomunikos bausmės akivaizdoje. Liepos mėnesį duotame interviu Italijos katalikų žurnalui „Famiglia Cristiana“ jis paaiškino, kad „žmogaus embrionų sunaikinimas yra ekvivalentiškas abortui“ su atitinkamomis tos sunkios nuodėmės pasekmėmis. Taip pat ir popiežius Jonas Pauliaus II savo 1995 metų enciklikoje „Evangelium vitae“ rašė, kad Bažnyčios vertinimas apie aborto nemoralumą „turi būti taikomas pastarojo meto naujoms išpuolių formoms prieš žmogaus embrionus“, net jeigu tų eksperimentų vykdymas yra legalus ir jų tikslas – sunkių ligų galimas gydymas. Šis eksperimentavimas „yra nusikaltimas žmogaus orumui“, kaip ir „nekalto žmogiškojo kūrinio žudymas, todėl, netgi jeigu juo siekiama padėti kitiems, jis vertintinas kaip absoliučiai nepriimtinas aktas“, rašoma minėtoje enciklikoje.

Bažnyčia remia etiškai priimtinus tyrimus

Bažnyčia visiškai neatmeta kamieninių ląstelių tyrimo dėl jų daug žadančio panaudojimo medicinoje, bet eksperimentuose remia naudojimą tų ląstelių, kurios yra išskirtos iš suaugusio audinio arba, pavyzdžiui, iš bambagyslės (virkštelės) kraujo ir kas nereikalauja pradėtos žmogaus gyvybės (embriono) sunaikinimo. Rugsėjo 14-16 dienomis Vatikane vykusiame Popiežiškosios gyvybės akademijos ir Pasaulio katalikų medikų asociacijų federacijos surengtame simpoziume „Kamieninės ląstelės: taikymo terapijai ateitis“ pateikta informacija, kad jau esama daugiau kaip 70 gydymo metodų, naudojančių iš suaugusio audinio gautas kamienines ląsteles, nes embriono kamieninių ląstelių tinkamumas terapijai iki šiol nepasitvirtino. Kaip tik suaugusio kūno ląstelių platesnį tyrimą ir naudojimą paskatino ir popiežius Benediktas XVI savo kalboje minėto simpoziumo dalyviams.

„Nusipelno pritarimo ir padrąsinimo somatinių kamieninių ląstelių tyrimai, kai sėkmingai derinami gamtos mokslai, moderniosios biologijos srities technologijos ir etika, skatinanti pagarbą žmogui kiekvienu jo būties tarpsniu, – sakė Šventasis Tėvas. – Šio naujo tyrimų etapo atvertos perspektyvos savaime žavi, nes leidžia įžvelgti galimybes gydyti ligas, nulemtas audinių degeneracijos, kuri savo ruožtu kelia invalidumo ar mirties pavojų“. Girdamas dedamas pastangas šiems tyrimams organizuoti ir lėšoms skirti, Popiežius atmetė neteisingai Bažnyčiai metus kaltinimus dėl nejautrumo žmonių kančioms, kada ji priešinasi embrionų kamieninių ląstelių tyrimams, nes jų eigoje iš anksto numatomas planingas jau egzistuojančių, nors dar negimusių, embrioninių žmonių naikinimas.

„Tokiais atvejais tyrimai, nepaisant ir galimų naudingų terapinių rezultatų, nepadeda žmonijai, – aiškino Benediktas XVI. – Iš tikrųjų tas eksperimentavimas vykdomas naikinant žmogiškąją gyvybę, kuriai būdingas tas pats orumas, kaip kitiems žmonėms ar pačiam tyrinėtojui. Istorija praeityje pasmerkė tokį mokslą ir smerks jį taip pat ir ateityje – ne tik todėl, kad jam rūksta Dievo šviesos, bet ir todėl, kad jis stokoja žmoniškumo“.

Šventasis Tėvas dar kartą pabrėžė Bažnyčios mokymo nuostatą, kad jokiu būdu negalima disponuoti Dievo dovanota žmogaus gyvybę ir dėl to turi būti nustatyta aiški etinė riba visoms eksperimentavimo galimybėms. Žmogaus išnaudojimo ar kėsinimosi į jo gyvybę atžvilgiu nepriimtini jokie kompromisai. „Nereikia galvoti, jog visuomenė gali veiksmingai kovoti su nusikalstamumu, kai ta pati visuomenė legalizuoja nusikaltimą užsimezgusios gyvybės atžvilgiu“, – pripažino popiežius Benediktas XVI. Kaip tik vadovaudamasis šiomis krikščioniškomis nuostatomis Jungtinių Valstijų prezidentas Džordžas Bušas vetavo liepos mėnesį Kongrese priimtą įstatymą, leidžiantį skirti federalinio biudžeto lėšas žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimui. Taip jis suteikė viltį, kad ir šių dienų sekuliarizuotame pasaulyje yra įmanomas efektyvus gyvybės gynimas aukščiausiu politiniu lygiu.

Politinis ryžtas apginti gyvybę

„Dabar, kada mokslas mums vis labiau atskleidžia žmogaus biologijos paslaptis, jis taip pat traukia į pagundą manipuliuoti žmogaus gyvybe ir nesiskaityti su žmogiškuoju orumu, – sakė veto paskelbimo akto ceremonijoje JAV vadovas. – Mūsų sąžinė ir tautos istorija reikalauja pasipriešinti toms vilionėms“. Prezidentas Dž.Bušas pažymėjo, kad jeigu įsigaliotų naujasis įstatymas, tai pirmą kartą šalies istorijoje vyktų sąmoningo žmogaus embrionų naikinimo finansavimas. Jis to negali leisti, nes „iškilęs konfliktas tarp mokslo ir etikos žaloja juos abu, taip pat ir visą tautos gyvenimą“.

Veto akto ceremonijoje, kuri vyko JAV prezidento rezidencijoje Baltuosiuose rūmuose, dalyvavo beveik dvi dešimtys pakviestų šeimų su vaikais, gimusiais iš užšaldytų „perteklinių“ embrionų, kurie buvo sukurti dirbtiniam apvaisinimui ir vėliau biologinių tėvų dovanoti kitoms šeimoms juos implantuoti. „Šie vaikai primena mums, kas prarandama, kai embrionai sunaikinami dėl mokslinio tyrimo, – kalbėjo Dž.Bušas. – Jie primena mums, kad mes visi savo gyvenimą pradedame kaip maži ląstelių rinkiniai. Tad, siekdama kurti naujus gydymo metodus, Amerika niekada neturi apleisti pagrindinių moralės reikalavimų“. Nurodydamas į ceremonijoje taip pat dalyvavusią grupę pacientų, kurie buvo sėkmingai gydomi naudojant suaugusio audinio kamienines ląsteles, Jungtinių Valstijų prezidentas sakė, jog tai yra „gyvas įrodymas, kad efektyvus medicinos mokslas taip pat gali būti ir etiškas“. Jis paragino Kongresą skirti daugiau federalinių lėšų būtent daug žadančiam ir etiškam suaugusių kamieninių ląstelių tyrimui.

Džiaugiantis prezidento S.Bušo ryžtingumu skatinant gyvybės gynimo politiką, tenka priminti, kad JAV federalinė sistema atskiroms valstijoms palieka didelę autonomiją finansinėms lėšoms tvarkyti, ir ne visos jos laikosi tos pačios nuostatos, kaip centrinė administracija. Šiuo metu 27 valstijos yra priėmusios savo įstatymus, draudžiančius žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimą, tačiau kitos šešios yra skyrusios lėšas tokiems nemoraliems eksperimentams (liberalioji Kalifornija skyrė netgi tris milijardus dolerių!). Taip pat žinoma, kad po lapkričio mėnesį įvykusių rinkimų federaliniame JAV Kongrese vėl daugumą turintys demokratai iš naujo susiruošė svarstyti embrionų kamieninių ląstelių finansavimą. Ką tik pradėjusi eiti pareigas Atstovų rūmų pirmininkė demokratė iš Kalifornijos Nensi Pelosi „Reuter“ žinių agentūrai sakė, kad tai yra „naujosios politikos prioritetas“.

Nepaiso etiškų mokslo pasiekimų

Atsiliepdami į naują pavojų, Jungtinių Valstijų vyskupai sausio 9 dieną paskelbė dar vieną pareiškimą ragindami Atstovų rūmus atmesti naują įstatymo projektą, kuriuo būtų įteisintas žmogaus embrionų naikinimas. Laiške kongresmenams, kurį pasirašė JAV episkopato Gyvybės gynimo komiteto pirmininkas Filadelfijos arkivyskupas kardinolas Džastinas Rigalis, primenama, kad patvirtinus įstatymą pirmą kartą amerikiečiai mokesčių mokėtojai turėtų finansiškai remti tiesioginį nekaltos žmogaus gyvybės naikinimą dėl abejotino „progreso“.

Vyskupai taip pat primena, kad iki šiol brangiai kainuojantis žmogaus embriono kamieninių ląstelių tyrimas jokių teigiamų rezultatų nedavė, o žymiai pigesnė suaugusių audinių kamieninių ląstelių naudojimo medicinoje metodika – kurios vystymui JAV Kongresas iki šiol beveik nėra skyręs – tuoj pat galėtų pagelbėti tūkstančiams sunkiai sergančių amerikiečių. Kaip tik sausio pradžioje tarptautiniame moksliniame žurnale „Nature Biotechnology“ amerikiečių tyrinėtojų paskelbtame straipsnyje pranešama, kad iš motinos gimdoje pradėtą vaisių supančio amniotinio skysčio išgautos kamieninės ląstelės savo savybėmis beveik tapačios embrionų kamieninėms ląstelėms. Vadinasi, tokioms ląstelėms gauti nebereikėtų aukoti žmogaus embrionų, ir naujas terapijos metodas galėtų būti vystomas nekeliant moralinių problemų (jeigu nebūtų keliamas pavojus nėščiai motinai ir jos kūdikiui).

Tokios pat nuomonės yra ir Popiežiškosios medicinos sielovados tarybos pirmininkas meksikietis kardinolas Chavjeras Losanas Baraganas. Jis neseniai italų laikraščiui „La Stampa“ duotame interviu sveikino mokslininkus su nauju pasiekimu, įrodančiu, jog įmanoma medicinos pažanga be žalos gyvybei. Kasmet pradedami ir gimsta milijonai kūdikių, todėl amniotinis skystis tiktai tampa beveik neišsemiamas kamieninių ląstelių šaltinis.

Nepaisant šių pasiekimų ir Bažnyčios bei krikščioniškų organizacijų perspėjimų, JAV Atstovų rūmai, kuriuose jau daugumą turi kairieji demokratai, 253 balsais „už“ ir 174 „prieš“ patvirtino įstatymo projektą, atšaukianti prezidento Dž.Bušo įvestą draudimą finansuoti embrionų kamieninių ląstelių tyrimą. Ką gi, Jungtinių Valstijų prezidentas yra pasirengęs dar kartą pasinaudoti „veto“ teise, kad apgintų žmogiškąją gyvybę. Kad įveiktų naują „veto“, Kongresui surinkti dviejų trečdalių balsų daugumą ir šį kartą, matyt, nepavyks.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija