„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (74)

2007-iųjų sausio 19 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Įvertinti blaivybės skelbėjai

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Žurnalistai Jonė Kučinskaitė ir Gintaras Serafinas, atlikę tyrimą, nustatė, jog Lietuvoje kasmet vis daugiau parduodama ir išgeriama alkoholinių gėrimų. „Nuo alkoholio sukeliamų ligų ar jo poveikio kasmet Lietuvoje žūsta apie 3000 žmonių. Priskaičiuojama apie 350 tūkst. žmonių, patiriančių bėdų dėl alkoholio“, – rašoma praėjusių metų 10-ajame „Veido“ numeryje.

„Alkoholizmo manijos apimta visuomenė nesuranda efektyvių priemonių susidoroti su šia nuo seno žmoniją lydinčia blogybe. Pernelyg liberalūs mūsų įstatymai yra naudingi tik alkoholinių gėrimų gamintojams ir prekybininkams. Nevyriausybinėms organizacijoms darosi vis sunkiau apsaugoti nepilnamečius nuo girtavimo. Tarp jaunuolių ypač populiarūs tapo alus, alkoholiniai kokteiliai ir sidras. Pastarasis išpopuliarėjo tarp merginų. Alkoholio per pastaruosius metus gėrė 4 iš 5 globos namų auklėtinių. Nevartojančių alkoholio moksleivių skaičius mažėja, o dažnai jį geriančių daugėja. Tai kelia rimtą grėsmę fizinei ir dvasinei krašto ateičiai“, – pastebi filosofas prof. Česlovas Kalendra.

Tokiomis sąlygomis darosi itin sveikintina nevyriausybinių organizacijų veikla. Jau kelinti metai Nacionalinė žalingųjų įpročių prevencijos taryba skelbia Vyskupo Motiejaus Valančiaus literatūrinį konkursą blaivybės tema. Šio konkurso nugalėtojais yra tapę žymūs Lietuvos dvasininkai, pedagogai ir kitų profesijų atstovai. 2006 metų konkurso nugalėtojas yra Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Jis kone kasdien savo įtaigiu žodžiu sėja blaivybės sėklą, atsiranda vis daugiau jo sekėjų. „Vilkaviškio vyskupijoje bene didžiausias valančiukų skaičius“, – sako Vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas Juozas Kančys.

Blaivybės skelbėjai įvertinami metų pabaigoje. Ta proga po draugijos „Baltų ainiai“ stogu į prasmingą renginį susirenka blaivininkai, jų bičiuliai, rėmėjai ir prijaučiantys blaivybės idėjai žmonės. Toks renginys įvyko gruodžio 28-ąją. Įteikdamas konkurso nugalėtojo diplomą, Nacionalinės žalingųjų įpročių prevencijos tarybos Vysk. M.Valančiaus literatūrinio konkurso blaivybės tema komisijos pirmininkas prof. Č.Kalendra sakė: „Vyskupo Rimanto Norvilos turiningas gyvenimo kelias ir aktyvi veikla, nuoširdus darbas su jaunimu ir tarnavimas žmonėms skleidžiant didžias vertybes rodo jį esant ištikimą vyskupo M.Valančiaus tradicijų puoselėtoją“.

Suteikus naujajam laureatui žodį, jis pastebėjo, kad gyvename ne pačiu blogiausiu metu: sparčiai auga ekonomika, plėtojamas verslas, jaučiame Europos šalių paramą, didėja žmonių perkamoji galia, daugėja pilietiškumo apraiškų, patriotinių iniciatyvų. Tačiau pastebimi ir iššūkiai: socialinės įtampos, visuomenės susisluoksniavimas pagal turtinę padėtį, alkoholio ir narkotikų vartojimas, brandžių asmenybių stoka, pašaukimų į dvasinį luomą mažėjimas, religijos stūmimas į gyvenimo nuošalę. Šiame šurmulyje itin svarbu ugdyti asmenybes. „Tikrasis augimas kyla iš žmogaus vidaus, iš santykio su Kūrėju. Daugelis ieškojo stiprybės Dieve“, – sakė vysk. R.Norvila.

Vilnietė pedagogė, valančiukų vadovė Nijolė Butkuvienė blaivininkus kvietė talkinti mokyklai skleidžiant blaivaus gyvenimo sampratos prasmę.

Diplomais ir piniginėmis premijomis buvo apdovanoti radijo žurnalistai Lina Luneckienė, Artūras Matusas ir Saulius Liauksminas, savo iniciatyva rengę radijo laidas blaivybės tematika.

Žalingųjų įpročių prevencijos nacionalinės tarybos pirmininkas Alfonsas Čekauskas veda derybas su Seimu, Vyriausybe ir kitomis valstybės institucijomis, kad šie, 2007-ieji, metai būtų paskelbti Blaivystės metais.

Kiekvienas, atėjęs į renginį, dovanų gavo patį naujausią „Valančiukų aidą“, leidžiamą Vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio. Tai informacinis laikraštėlis valančiukams, valančininkams, visuomenei. Leidėjai prašo silkių į jį nevynioti, o perskaičius perduoti kitam. Šis „Valančiukų aidas“ yra neįprastas. Praėjusių metų birželį Vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio valdyba buvo paskelbusi konkursą moksleiviams. Konkurso tikslas – padaryti šį laikraštėlį įtaigesnį ir įdomesnį. Pirmoji premija nebuvo paskirta. Dvi antrosios atiteko Vilniaus rajono Paberžės „Vardenės“ vidurinės mokyklos valančiukams ir valančiukų draugams – Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos skautams. Abu antrosios premijos nugalėtojai ir išleido šį „Valančiukų aidas“ numerį.

Pradėdami 2007 metus, linkime valančiukams ir valančininkams nepritrūkti kantrybės ir ištvermės skleidžiant blaivybės idėjas, įrodant visuomenei, kad ir be alkoholio, ir be narkotikų vartojimo gyvenimas gali būti įdomus, linksmas ir prasmingas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija