„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (74)

2007-iųjų sausio 19 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Iškeliavo daugiavaikių šeimų globėjas

A † A Jonas Petras Kedys (1914 - 2006)

2006 m. lapkričio 11 d. Sidnėjuje (Australija) užmigo Viešpatyje lietuvis išeivis Jonas Petras Kedys. Jis paliko gilų kultūrinį pėdsaką išeivijos lietuvių gyvenime.

Jonas P.Kedys gimė 1914 m. birželio 15 d. Igliškėlių valsčiuje, Marijampolės apskrityje, Petronėlės ir Jono Kedžių šeimoje. Tėvai turėjo 33 ha žemės.

Mokėsi Navadų pradžios mokykloje, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje ir Alytaus aukštesnėje miškų mokykloje. 1949 metais Vokietijoje, Erlendeno universitete, gavo politinės ekonomikos specialisto diplomą. Mokydamasis Alytuje dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje, buvo jūrų skautas, aktyviai veikė Vokietijos išeivių stovyklose.

Politinę veiklą pradėjo Vokietijoje. Su kitų tautų studentais organizavo protesto renginius prieš sovietus. Apsigyvenęs Sidnėjaus mieste (Australija) drauge su J.Voteikiu įsteigė kas tris mėnesius ėjusį žurnalą anglų kalba „News Digest International“. Redagavo 30 metų. Šis žurnalas buvo skaitomas dešimtyje kraštų. Kitas svarbus politinis žygis – „Pavergtų tautų organizacijos“ sukūrimas 1964 metais drauge su vengru dr. C.Untaru ir slovėnu L.Urbanchich. Ši organizacija Australijoje išvystė plačią politinę veiklą. Į ją įsitraukė ir žymūs Australijos žmonės, ir parlamento nariai.

J.P.Kedys kaip žurnalistas pasireiškė dar Lietuvoje. Vėliau bendradarbiavo Europos, Australijos ir JAV lietuvių spaudoje. Dėl savo veiklos prieš komunizmą patyrė daug grasinimų. Svarbiausia – daug padėjo gausioms šeimoms Lietuvoje. Labdaros reikalais tėvynėje lankėsi bent 10 metų. Jis kasmet apdovanodavo 10 gausių šeimų po du tūkstančius litų. Per visus tuos metus paaukojo 200 tūkst. litų. Tik paskutinius dvejus metus dėl sveikatos ir senyvo amžiaus nebeatvažiavo į Lietuvą. Jono P.Kedžio darbai aprašyti jo knygoje „Terorizuojama ir naikinama Lietuva 1938–1991“ („Ryto“ spaustuvė, Klaipėda. 1994 m., 474 p.).

Laidotuvės – sausio 20 d. Vilniuje. Urna su palaikais išlydima 11.30 val. iš Odminių g. 10 - 2. Šv.Mišios už mirusįjį – 12 val. Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje. Laidojama 13 val. Antakalnio kapinėse.

Kviečiu visus bendražygius, kovojusius už Lietuvos laisvę, visus, kuriuos velionis rėmė, malda ir geru žodžiu prisiminti mirusio Jono Petro vėlę.

Mons. Alfonsas SVARINSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija