„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (74)

2007-iųjų sausio 19 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

GYVYBĖS KULTŪROS LEIDINIAI

Kęstutis A.Trimakas. Jonas Paulius II: gyvenimas, idėjos, veikla. Marijonų talkininkų centras, Kaunas, 2005.

Tai šių laikų vienos didžiausių ir įtakingiausių asmenybių gyvenimo ir darbų biografinė apžvalga. Aprašoma spalvinga jo jaunystė, pasaulėžiūros formavimasis, jo kūryba, kelias į Katalikų Bažnyčios viršūnes, jo, kaip Kristaus vietininko, veikla, raštai, pastangos stiprinti Bažnyčią viduje ir paveikti žmoniją priimti Kristų, sėjant Jo Evangeliją daugelyje pasaulio kraštų. Leidinio autoriaus išvada – „neužtenka šiuo popiežiumi žavėtis, bet būtina mūsų pačių ir kitų žmonių gerovei tęsti jo pradėtą darbą“ persiimant: 1) Dievo gailestingumo vizija, 2) užsidegant Kristaus humanizmu, 3) puoselėjant gyvybės kultūrą.

Kęstutis A.Trimakas. Turėti gyvenimo apsčiai. Marijonų talkininkų centras, Kaunas, 2006.

Šis leidinys seka Dievo dosnumo istoriją žmonijai: sukūręs žmones, Kūrėjas jiems dovanojo prigimtinę gyvybę, o Dievo Sūnus, tapdamas žmogumi, žmonėms atnešė „galią tapti Dievo vaikais“ (Jn 1, 12), tai yra jiems dovanojo juos sudievinančią gyvybę. Didžiausias žmonių uždavinys yra šias Dievo dovanas dėkingai priimti ir Jam atsiduoti nuostabiu dvigubu gyvenimu.

Jonas Paulius II, kaip Kristaus vietininkas, stengėsi šiais laikais nuo Dievo nutolusią žmoniją patraukti vėl prie Jo. Būdamas humanistas, jis suvokė kultūros įtaką: ne tik žmogus kuria kultūrą, bet ir kultūra kuria žmogų. Jis įžvelgė didelį konfliktą tarp gyvybės kultūros, kurioje vertinama ir puoselėjama gyvybė, ir mirties kultūros, kurioje gyvybė, kaip Dievo dovana, nevertinama, bet menkinama ar net atmetama. Todėl jis skatino ugdyti ir puoselėti gyvybės kultūrą, „kad būtų sukurta tiesos ir meilės civilizacija“.

Leidinio gale nurodoma, kaip galima išsiugdyti gyvybės kultūros dvasią ir kuriose srityse (pavyzdžiui, šeimoje, žiniasklaidoje, moksle, mene, auklėjime) su kitais kartu veikti žmonių gyvybės labui.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija