„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.8 (81)

2007-iųjų rugpjūčio 10 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Gelbėkimės nuo blogio

Žiniasklaida kasdien skelbia duomenis apie žmonių žūtis autoavarijose, apie smurto aukas bei savižudžius. Tačiau neskelbia karo tiems, kurie stumia į tas nelaimes ir kančias. Kodėl pati žiniasklaida nepasisako prieš sidro ir alaus reklamą televizijoje? Atseit ta reklama išlaiko televiziją ir sportininkus. Bet juk negalima žmonių gyvybės, sveikatos (ypač vaikų) sąskaita išlaikyti „žvaigždyno“, užsiimančio kūno demonstravimu, kuriančio vis naujus mandrius įvaizdžius su vis labiau akį rėžiančiais apdarais, papuošalais ir kosmetika. Kam tos kaukės? Pasirodykime tokie, kokie esame, ir siekim ne besikeičiančia išore žavėtis, o dvasingumu, sielos grožiu. Gal tuomet labiau bus atjaučiami tie, kurie gauna mažiausias pajamas?

Neseniai viena Prezidento patarėja aimanavo, jog 70 procentų vaikų mokykloje patiria patyčias, ir žadėjo organizuoti forumus, imtis priemonių (o jos biudžetui kainuos nemažus pinigus, lygiai kaip vaikų ir suaugusių pristatymas į ligonines, gydymas nuo apsinuodijimo alkoholiu). Nejaugi nė vienas iš valstybės vadovų (o gal jie – ne krikščioniško mąstymo?) nesuvokia, jog pirmiausia ir nė kiek valstybei nekainuojanti priemonė, užkertanti kelią blogybėms, yra bažnyčios lankymas bent sekmadieniais. Juk bažnyčioje ne tik garbiname Dievą, dėkojame Jam, bet ir mokomės geriau suvokti tikėjimo tiesas, gyvenimo prasmę. Jeigu tėvai, skatinami krikščionių vadovų, palaikytų vaikų širdyse tikėjimą, jeigu mokykla diegtų meilę Dievui, jeigu žiniasklaida, ypač televizija ir spauda, ugdytų pagarbą Dievui ir Bažnyčiai, jos tarnams – bendromis pastangomis būtų įmanoma pakelti tautos dvasią, įskiepyti krikščioniškas vertybes. Deja, viskas daroma atvirkščiai. Kiek esame matę per Lietuvos televiziją dvasingų laidų, skatinančių gėrį ir grožį, atjautą, gailestingumą, žmoniškumą? Džiugu, kad televizija teikėsi parodyti nors krikščioniškojo jaunimo forumą Klaipėdoje. Štai kokie renginiai reikalingi Lietuvai.

Skaudu, kai leidyklos spausdina knygas apie smurtą, kitas blogybes, užuot daugiau propagavusios apie dorą, meilę vienas kitam, ryšį su gamta.

Tą patį galima pasakyti apie sportininkus. Kodėl jie, besivadinantys televizijos žvaigždėmis, tapo privilegijuotu luomu? Ar jie – vieni iš ištikimiausių rinkėjų tų politikų, kurie susiję su verslu?

Nepamirškime, kad žmogus – Dievo kūrinys, ir jis pašauktas vykdyti Dievo valią. Be Dievo ir žmogus, ir valstybė ritasi išnykimo link. Todėl stenkimės išsilaikyti. Išsilaikyti, įsikibę į Dievo ranką. Ir gelbėti vaikus, jaunimą nuo dvasinio ir fizinio luošinimo.

Kazys VILČINSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija