„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.12 (85)

2007-iųjų gruodžio 14 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Paminėta Negimusio kūdikio diena

Kaunas. Visą lapkritį Kauno arkivyskupijos šeimos centras kvietė dalyvauti maldos akcijoje už negimusius kūdikius ir jų tėvus. Šiais metais maldos akcija buvo pavadinta Šventojo Rašto žodžiais „Tavo vardą įrėžiau savo delne“ (Iz 49, 16) ir tikintieji buvo kviečiami melsti sutaikinimo ir išgijimo malonės kūdikius praradusioms šeimoms. Išgyvenusieji kūdikio netekties skausmą ir ieškantys pagalbos specialiai parengtais lankstinukais buvo raginami kreiptis į arkivyskupijos šeimos centrą, vykdantį „Krizinio nėštumo“ programą.

Šio centro šeimų pastoracijos ir jaunimo programos „Pažink save“ koordinatorės Jurgitos Ščiukaitės teigimu, šiemet minėtą maldos akciją ypač parėmė arkivyskupijos Jaunimo centras ir akademinės sielovados bendradarbiai. Lapkričio 23-ąją Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo ir Lietuvos žemės ūkio universitetuose buvo uždegtos žvakės, minint negimusius vaikus, paskleista informacinė medžiaga apie gyvybės išsaugojimo svarbą. Už negimusius kūdikius šv. Mišias Kaune, Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje, aukojo VDU kapelionas kun. Simas Maksvytis. Gyvybės kultūrai puoselėti buvo skirtos ir dvi Krikščioniškųjų gimdymo namų gydytojo Virgilijaus Rudzinsko paskaitos. Šeimos centre vykusi paskaita buvo skirta studentams ir vyresniųjų klasių moksleiviams, joje dalyvavo skautai, VDU „Rasos“ gimnazijos mokiniai.

Pasak arkivyskupijos šeimos centro vadovės Giedrės Aukščiūnienės, Negimusio kūdikio diena vis aktyviau minima parapijose. Tradiciškai kasmet kūdikius praradusiems tėvams Sutaikinimo pamaldos rengiamos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje Kaune. Be šių pamaldų, prieš vakaro šv. Mišias buvo adoruojamas Švč. Sakramentas, klausoma individualių išpažinčių (bažnyčios rektoriui kun. Kęstučiui Rugevičiui talkino Arkikatedros Bazilikos rektorius kun. Evaldas Vitulskis). Šv. Mišias aukojęs kun. K. Rugevičius kvietė melstis už negimusius vaikelius, iškeliavusius pas Viešpatį, ir įvairiomis aplinkybėmis jų netekusius tėvus. Pastariesiems bažnyčios rektorius skyrė savo homiliją, atkreipdamas dėmesį, jog kiekvienas žmogus yra Dievo šventovė, pašauktas būti gyvybės nešėju. Patardamas kūdikio netektį išgyvenantiems tėvams, kvietė duoti jam vardą, o atlikus atgailą susitaikyti, toliau gyventi tiesoje, pasitikint Dievo gailestingumu, jo meile.

Negimusio kūdikio dienos intencijomis vakaro šv. Mišios buvo aukojamos ir kitose Kauno I dekanato bažnyčiose. Į vigiliją ir šv. Mišias kvietė Kristaus Prisikėlimo parapija. Minėdamos šią dieną parapijos, pasak Kauno I dekanato šeimos centro vadovės Raimondos Pundziūtės, rengė gyvybės vertę teigiančius stendus, susitiko su arkivyskupijos šeimos centro specialistais.

Jonava. Negimusio kūdikio dienai paminėti lapkričio 22 dieną Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos namuose vyko renginys, kurį organizavo Jonavos katalikiško jaunimo centras „Vartai“ (vadovė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė) ir Jonavos dekanato šeimos centras (vadovė Vilma Žiemienė). Jis pradėtas Viešpaties garbinimo giesme, Lacrimos eilėmis „Už negimusius“. „Šiandieniniame pasaulyje gyvybė yra labai trapi, diskusijos apie ją itin aktualios“, – sakė I. Kuuzeorg-Petrikonienė. Vėliau susirinkusieji klausėsi gydytojos Editos Rupšienės paskaitos. „Už žodžių „abortas“, „nėštumo nutraukimas“ slepiasi siaubinga tikrovė – žmogaus gyvybės žudymas, – sakė gydytoja. – Statistika apie abortus yra klaidinga, daugybė nėštumų nutraukiama privačiuose ginekologijos kabinetuose ir jie nėra fiksuojami. Tačiau net pagal oficialius duomenis abortų skaičiumi Lietuva pirmauja Europoje.“ Remdamasi praktika, gydytoja teigė, kad abortus renkasi lygiai tiek pat netekėjusių moterų, kiek ir ištekėjusių. Jonavos dekanato šeimos centro bendradarbė gydytoja Zita Laurinaitienė kalbėjo apie vyro vaidmenį moteriai renkantis abortą ir jos dvasinę būseną nutraukus gyvybę. „Už naują gyvybę yra vienodai atsakingas ir vyras, ir moteris. Deja, dažniausiai dvasinę traumą patiria pastarosios, toji žaizda lieka visam gyvenimui, o tuo metu, kai moteriai labiausiai reikia vyro pagalbos, jo šalia nebūna“, – sakė Z. Laurinaitienė. Po gydytojų paskaitų renginio dalyviams buvo įteiktos stiklinės širdelės – gyvybės trapumo simbolis. Jiems taip pat parodytas nuotaikingas filmas apie vaikelio gyvenimą mamos įsčiose „Sveiki! Čia aš“. Vėliau Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už nusprendusius nutraukti užsimezgusią gyvybę.

Pagal katalikai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija