„XXI amžiaus“ neperiodinis priedas apie lietuvių kovą už Nepriklausomybę

2012 m. sausio 13 d., Nr. 1 (23)


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Bendrakursiai – Sausio 13-osios įvykių herojai

Romas BACEVIČIUS

Eglė Bučelytė

Kasmet, minėdami tragiškus Sausio 13-osios įvykius, prisimename tomis dienomis jų centre buvusius žmones. Šiandien „XXI amžiuje“ nusprendžiau pakalbinti kelis savo žurnalistikos studijų Vilniaus universitete bendrakursius, kurie tada iš televizijos ekrano ar radijo bangų eterio buvo daugeliui žinomi, o 1991-ųjų sausyje, rizikuodami savo gyvybe, atliko savo pareigą Tėvynei.


Sausio 13-osios aukos įpareigoja

Edmundas Simanaitis

Nepriklausomybė  ir  Sąjūdis

Metams praėjus po kruvinųjų sausio įvykių, 1992 metų sausio 11 d. Vilniuje vyko Lietuvos Sąjūdžio Seimo (LSS) sesija. Ją pradėjo tuometinis LSS tarybos pirmininkas Juozas Tumelis trumpa gerai akcentuota kalba. Prof. Vytautas Landsbergis pareiškė, kad Sąjūdžio veikla kritiškai ir teigiamai vertintina. Sąjūdžio Seimo sesijoje dalyvavęs svečias – Anglijos žurnalistas David Black – paminėjo, kad reikia išmokti gyventi pagal turimus išteklius. Jis akcentavo būtinumą išvengti Rytų ir Vakarų santykių įtampos. Vakaruose pasigirdo balsų, teigiančių, kad Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atkurta nepriklausomybė gali būti užgniaužta brutalia karine jėga.


Kun. Robertas Grigas

...Jau virš Vilniaus aušra...

Iš rankraštinio eilių rinkinio

„Dangus ir Dykuma“

„Haec est hora vestra et potestas tenebrarum“*

Lc 22, 53


Jau boluoja aušra... Sustabdykite tankus,
Jau praėjo tamsybių valdžios valanda.
Kraujas Trylikos inkaru sunkias į krantą,
Kur gyvens nugalėjusi laisvės tauta.


Šiandien kovotojui už laisvę ir demokratiją S. Kovaliovui bus įteikta Laisvės premija

Vakar į Lietuvą atvykusiam kovotojui už laisvę ir demokratiją, žmogaus teisių gynėjui Sergejui Kovaliovui bus įteikta pirmoji Laisvės premija. Seimo įsteigta premija S. Kovaliovui skirta už pasiekimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija