„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. sausio 20 d., Nr. 1 (74)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Tik-ėjimas Dievo, meilės, tikėjimo
ir vilties link

Inesė RATNIKAITĖ

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis linkėjo kūrybinei
grupei giesmėmis nešti džiaugsmą

Ada, Vilma, Orinta ir Agnė
pristato kompaktinės plokštelės
„Tik-ėjimas“ giesmę
Šiaulių vyskupijos katalikų
evangelizacijos centro nuotraukos

Gruodžio 23 dieną Kalėdų proga Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centras pristatė naują kompaktinę plokštelę „Tik-ėjimas“. Pristatymas vyko Šiaulių Katedroje.

Kompaktinė plokštelė „Tik-ėjimas“ – savita atlikėjų gausumu bei įvairove. Tarp jų yra Šiaulių vyskupijos jungtinis jaunimo choras, grupė „Kelionė“, Elena Šerienė (Elis) bei Šiaulių Tėvo Benedikto Andriuškos pradinės mokyklos mokiniai. Pirmą kartą šie atlikėjai susibūrė 2005 metų vasarą ir giedojo tradicinių Kryžių kalno atlaidų metu. Nemažą repertuaro dalį sudarė šiauliečių kurtos giesmės. Gimė idėja giesmes įrašyti į kompaktinę plokštelę, kad „ši kūryba pasklistų ir džiugintų kuo daugiau žmonių“.

Kompaktinės plokštelės pristatyme klausytojai galėjo susipažinti su dauguma atlikėjų bei giesmių autoriais. Vakaro vedėja Orinta Jazdauskaitė domėjosi giesmių autorių idėjomis, mintimis, ateities planais. Vilma Klumbytė, rašanti giesmių tekstus ir muziką, sakė pašaukimą kurti giesmes atradusi tuomet, kai atrado Dievą. „Arba atvirkščiai, kai Dievas mane atrado. Tuomet nebegalėjau kurti dainų. Jei tos giesmės teikia žmonėms laimę, džiaugsmą, tai aš irgi džiaugiuosi“, - sakė Vilma. Kitos eilių ir muzikos autorės - Tatjanos Tišinos, Šiaulių pranciškoniškojo jaunimo koordinatorės, buvo paklausta, kaip jai pavyko Šiauliuose suburti jaunimą. Tatjanos atsakymas buvo paprastas: „Pavyko turbūt ne man, o mano Tėvui Danguje, nes aš neburiu. Jie patys ateina“. Gintaras Razgus, krikščioniškos grupės „Kelionė“ vadovas ir giesmių autorius, išsitarė, kad impulsas kurti giesmes atsirado prieš daug metų. Tai Dievo dovana, ir Jis skatina tuo dalytis su visais tikinčiaisiais. Gintaras neslėpė, jog jau dabar, ką tik pasirodžius antrajai kompaktinei plokštelei, galvoja apie trečiąją. Jau kuria jai giesmes. Viena, „Lelijų šokis“, buvo pristatyta vakaro metu.

Klausydamiesi giesmių žiūrovai susidūrė ne tik su autorių ir atlikėjų gausumu, bet ir su stebėtina stilių įvairove: nuo klasikinio, kantri, baladžių iki bliuzo, roko ir popelementų. Tai teikia plokštelei gyvybingumo, žaismingumo. Kompaktinės plokštelės įrašymu rūpinęsis gitaros virtuozas Afgatas Kadyrkurovas neslėpė džiaugsmo, kad gali dirbti kaip profesionalus muzikantas: „Man svarbu rašyti geras melodijas, dalyvauti, būti kartu. Tai pašaukimas“.

Kūrybinė grupė vakaro metu reiškė ypatingą padėką Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, laiminusiam ir palaikiusiam kompaktinės plokštelės pasirodymo idėją. Ganytojas pasidžiaugė ne tik šia, bet ir pirmąja kompaktine plokštele „Aš išgirstu prabylant dangų“. Ji buvo išleista 2004 metais ir susilaukė didelės sėkmės. Vyskupas linkėjo kūrybinei grupei, „kad visi tekstai, kiek įmanoma, atspindėtų nepaprastą Dievo meilę, sujungtą su kasdienybe“.

Mintis plokštelę pavadinti „Tik-ėjimas“ kilo Juozo Dapšausko vadovaujamam Šiaulių vyskupijos katalikų evangelizacijos centrui: „Kai aplink mus, o ir mumyse, nemažai problemų ir sunkumų, nedarnos ir nuovargio bei dykumos – apsispręsti nesustoti, bet vis vien eiti ir tikėti, kad „viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28). Eiti link Dievo, meilės, tikėjimo ir vilties, vienas kito širdies bei supratimo“.

Kūrybinė grupė tikisi, kad ši kompaktinė plokštelė padės ir kitiems eiti tikėjimo ir kūrybingumo keliu.

Beje, praėjusį sekmadienį kompaktinė plokštelė buvo pristatyta ir Kaune, Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija