„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. gegužės 12 d., Nr. 5 (78)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Vaikai ir suaugę sėjo maldos žodžius

Renginio organizatoriai
ir piešinių konkurso dalyviai
Laimos Juodytės nuotrauka

Aukštoji Panemunė. Balandžio 30-ąją Aukštosios Panemunės Švč. M.Marijos Vardo parapijoje kartu buvo švenčiamos Pasaulinė gyvybės ir Eucharistijos dienos.

„Tegu kiekvieno širdyje glūdi tai, kas gali išgelbėti gyvybę. Tikėjimas, gerumas, meilė ir laimė daugelyje pavirtę užgesusiais dagčiais. Tačiau pakanka mažos žiežirbos, kad jie suliepsnotų“, – tokiais Bruno Ferero žodžiais parapijos klebonas kanauninkas Deimantas Brogys kreipėsi į parapijos bendruomenę. Jis kalbėjo: „Adoruokime Jėzų; pirmiausia tikėjimu: nors žmogaus akys temato tik Ostiją, bet tikėjimu žinome, kad Kristus čia pat, gyvas ir artimas, koks Jis buvo su savo mokiniais Palestinoje. Adoracijos pradžioje protas, kaip ir kūnas, atsiklaupia. Sąmoningai, visa širdimi priimame šią tikrovę: Jis čia, priešais mane. Paskui tyla: pats Jėzus mums pataria nedaugiažodžiauti. Gali eiti kupinas troškimų, jausmų, rūpesčių dėl savęs ar kitų. Nesusitelk į tai. Jėzus laukia tik tavo pagarbos, padėkos bei meilės. Geriausia viską pasitikint Jam atiduoti: savo rūpesčius, baimes, skurdumą, nuodėmes... Ir tyliai ramiai leisti Jam, kaip spindinčiai saulei, tave apšviesti, išgydyti, perkeisti ir per tave pasiekti visus, kuriuos myli. Nutilk, kad išgirstum Dievo meilės kalbą. Nutilk, nes „Dievas geriausiai girdi tylios meilės kalbą. Ir meile: tu esi akivaizdoje To, kuris yra vien tik meilė, auka, tarnavimas. Jis yra nuolankus ir visiškai atsidavęs. Jis garbina Tėvą gelbėdamas žmones. Jį adoruojantis pajus, kad gyvenimas negali būti niekas kita, kaip tik meilės auka. Adoracija – tai meilės mokykla. Ji tave kviečia į Kristų. Leisk Jam tavyje mylėti, garbinti, aukotis. Tavo gyvenimas taps Eucharistija“ (Šv. Kryžiaus Jonas).

Eucharistinė diena prasidėjo, kaip įprasta, šv. Mišiomis, kuriose giedojo, šlovino, atnašavo ir adoravo parapijos mažiausieji – pradinių klasių mokinukai, kurie po adoracijos dalyvavo piešinių konkurse, skirtame Gyvybės dienai. Geriausių darbų autoriams klebonas padovanojo knygučių, visiems dalyviams įteikti pagyrimo raštai, šventi paveikslėliai, o Katalikių moterų organizacijos pirmininkė Alė Jurgaitienė visus mokinius vaišino šokoladiniais skanėstais. Parapijiečiai vieni liko tęsti adoracijos, kiti skubėjo į Šv. Mato vidurinėje mokykloje vykstančią konferenciją. Jos įžangoje mokyklos moksleiviai, vadovaujami savo mokytojų, pristatė programėlę „Gyvybei“; pranešimą skaitė centro „Už gyvybę“ direktorė doktorantė Birutė Obelenienė, visus susirinkusiuosius sveikino Kauno vicemeras Kazimieras Kuzminskas, Panemunės bendruomenės pirmininkas Gediminas Žukauskas. Katalikių moterų organizacijos pirmininkė A.Jurgaitienė pasidžiaugė daugiavaikėmis šeimomis ir pasveikino tas, kurios aktyviai dalyvauja parapijos veikloje, dėkojo Vaidoto pagrindinės, Šv. Mato vidurinės mokyklų vadovams, mokytojoms, jaunimui ir visiems, prisidėjusiems prie Eucharistinės dienos organizavimo. Eucharistinę dieną užbaigė katalikiško jaunimo grupė „Gentis“ bei Vaišvydavos vidurinės mokyklos mokiniai, kurie drauge su savo vadovais šlovino Viešpatį giesmėmis, sėjo savo maldos žodžius, bėrė kviečių grūdus, kad iš jų išaugtų Duona, kuri mus maitina, stiprina, vienija. Tad po eucharistinio palaiminimo visi susibūrėme į agapę.

Panemunės parapijos eucharistinė diena – tai tarsi startas į artėjantį IV Eucharistinį kongresą Vilkaviškio vyskupijoje. Tai, ką pasėjome su meile, su viltimi ir tikėjimu lauksime, kol vešliai sužaliuos. Šią saulėtą dieną kiekvienas jautėme Dievo buvimą tarp mūsų, kiekvienas, paliestas Šv. Dvasios, į namus išsinešėme palaimą, dvasinę ramybę.

Dalia Bajarūnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija