„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. birželio 16 d., Nr. 6 (79)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Vyskupijos jaunimo dienoje abejingų nebuvo

Inesė RATNIKAITĖ

Šiaulių Katedrą ir kultūros
centrą šią dieną sujungė
iškilminga vyskupo E.Bartulio
vedama procesija,
giesmės, šypsenos

Šiaulių jaunimas savo ganytojui
atnešė piešinius, kaip pasaulio
vizijos paveikslus

Dar ilgai lipančius šiais laiptais
džiugino piešiniai, pasakojantys
apie tikrą draugystę, tikėjimą,
pasitikėjimą, paslapties
saugojimą, svajones, džiaugsmus

Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad jaunimas yra abejingas. Iš dalies tai tiesa, tačiau tiesa ir tai, kad jauniems žmonėms patinka laužyti nusistovėjusius stereotipus. Gegužės 13-ąją Seimo narys Algimantas Salamakinas teigė Šiauliuose pamatęs jaunimą, galintį būti aktyvumo pavyzdžiu visiems. „Ekscelencija, ačiū jums, kad juos buriate“, - sakė Seimo narys, kreipdamasis į Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį. Ir daugiau padėkų, pagyrimų skambėjo Šiaulių vyskupijos jaunimo dieną. Šiaulių miesto meras Vytautas Juškus, sveikindamas tradicinės šventės proga, susirinkusius jaunuolius vadino miesto žiburiais, į kuriuos „turi lygiuotis visas jaunimas“.

Jaunimo dieną organizavo Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras, vadovaujamas Jurgitos Steckytės. Dienos tema – „Ateikite ir pamatysite“ (Jn 1, 39). Ateiti reikėjo į Katedros šventorių. Čia registravo ir dalyvio pasus dalijo savanoriai. Jų teigimu, susirinko apie 400 jaunų žmonių iš penkių vyskupijos dekanatų.

Pirmasis dienos akcentas – „padėka ir gyrius“ Viešpačiui. Katedroje šv. Mišias 11 val. aukojo ir pamokslą sakė vysk. E.Bartulis. Jaunuolių vienybė ir meilė Dievui atsiskleidė aukos liturgijoje. Kiekvieno dekanato atstovai kartu su maldomis atnešė prie altoriaus atnašas. Radviliškio jaunimas atnešė žaislus, su meile skiriamus Vaikų dienos centrui. Joniškio jaunuoliai atnešė žvakidę ir žvakę, priminsiančią Kristaus meilę Jaunimo centrui. Pakruojo jaunimas gėlių vazoną skyrė Šeimos centrui. Kelmės dekanato atstovai dovanojo kryžių, kuris pastatytas Kryžių kalne kaip auka už mūsų gyvenimus. Šiaulių jaunuoliai ir vaikai savo ganytojui atnešė piešinius, kaip pasaulio vizijos paveikslus. Duoną ir vyną prie altoriaus atnešė Šiaulių vyskupijos klierikai. Tarpusavio vienybę liudijo ir šv. Mišių metu giedojęs jungtinis Šiaulių vyskupijos choras, šiai dienai subūręs net keturiasdešimt narių.

Šventės atidarymas vyko Šiaulių miesto kultūros centre. Šiaulių Katedrą ir kultūros centrą šią dieną sujungė iškilminga ganytojo vedama procesija, giesmės, šypsenos.

Renginį pradėjo Rasos Kauneckaitės vadovaujama vaikų muzikinė studija „Ro-ko-ko“. Meninę programą žiūrovams pristatė, kalbėtojus į sceną kvietė, sąmoningais pastebėjimais dalijosi Jaunimo centro savanoris Gediminas Krūmas.

Pirmasis žodį jaunimui tarė vysk. E.Bartulis. Ganytojas patikino, kad „Viešpats suteikia laisvę, dovanoja džiaugsmą, duoda gyvybę – dėl to verta gyventi“.

Apie gyvenimo prasmę kalbėjo ir Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro kapelionas kunigas Tadas Rudys. Kunigas aiškino, kaip svarbu yra keistis. „Jaunimo diena yra skirta tam, kad naujai pažiūrėtume į save. Pažiūrėti į save galime tik tada, jei pamatysime ne tik save, bet ir esantį šalia, kuris ragina keistis. O pasikeisti nėra lengva“, - sakė jaunimo kapelionas. Nors ir siūloma būti populiariam, madingam, kalbėti, elgtis taip, kaip elgiasi dauguma, svarbu savęs paklausti: ar dauguma yra tiesa? Ar dauguma yra tikrovė? „Nuoširdžiai linkiu, kad jumyse suvirpėtų kažkas, pasikeistumėte ir būtumėte tie, kurie neša šviesą“, - kalbėjo kunigas.

Tiesiai į širdį prabilo ir patys jaunuoliai bei vaikai. Šiaulių vyskupijos Šeimos centro Jaunimo studija rodė linksmąsias Biblijos istorijas. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Radviliškio parapijos jaunimo choras suteikė galimybę pasimokyti šlovinti Dievą rankos judesiu, kojos dėjimu, žvilgsniu iš širdies į širdį. Vadaktų katalikiškas jaunimas susimąstyti kvietė parengęs inscenizaciją pagal Bruno Ferero pasakojimus.

Daug džiaugsmo susirinkusiesiems suteikė po atidarymo vykę teminiai užsiėmimai. Tuos, kuriems patinka giedoti, pranciškoniškasis jaunimas kvietė šlovinti Viešpatį. Kaip tai daryti, mokė pranciškonas Gediminas Numgaudis. Pasyvesniems klausytojams buvo pasiūlytas dokumentinis Rono Frikės filmas „Baraka“, be žodžių pasakojantis apie įvairias gyvybės apraiškas visoje visatoje. Smalsieji, ieškantys atsakymų, susitiko su Šiaulių vyskupijos klierikais, kurie diskutavo, kiek tarp jaunimo yra populiaru tikėti, bei aiškino, kaip jaunimas galėtų prisidėti prie parapijos veiklos. Jaunesnieji, judrumą mėgstantys šventės dalyviai rinkosi sporto grupę. Smagiausia jiems buvo tai, kad skautų parengtas kliūčių ruožas nepasirodė pernelyg lengvas. Buvo ir nugalėtojų. Penktoji grupelė rinkosi ant laiptų, vedančių prie „Auksinio berniuko“. Dar ilgai lipančius šiais laiptais džiugino piešiniai, pasakojantys apie tikrą draugystę, tikėjimą, pasitikėjimą, paslapties saugojimą, svajones, džiaugsmus.

Išalkusius jaunimo dienos dalyvius kareiviška koše bei arbata vaišino Linkaičių arsenalo kariai. Apie dvidešimt karių į jaunimo dieną atvyko kartu su Šiaulių įgulos karo kapelionu kun. Tomu Reiniu. Pasirūpinę išalkusiais jaunimo dienos dalyviais, kariai pasiliko pažiūrėti vakaro koncerto. Grojo ir giedojo šiuolaikinė grupė „Spirit“ iš Kuršėnų, dainavo jaunimo numylėtiniai – Linas ir Simona.

Kalbinti jaunuoliai niekaip negalėjo apsispręsti, kuri jaunimo dienos dalis jiems buvo smagiausia. Vieni minėjo atidarymą, kitiems patiko eisena, treti džiaugėsi teminiais užsėmimais, dar kiti prisiminė šv. Mišias; vieni tebelaižydami pirštus kalbėjo apie kareivišką košę, kiti visaip stengėsi gauti dainininkų autografus. Ir kas galėtų, žiūrėdamas į keturis šimtus besišypsančių veidų, patikėti sakančiais, kad jaunimas šiais laikais abejingas? O gal organizatoriai – Šiaulių vyskupijos Jaunimo centras kartu su Šiaulių vyskupu – tiesiog iškrėtė pokštą?..

Nuotraukos iš Šiaulių vyskupijos

jaunimo centro archyvo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija