„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. birželio 16 d., Nr. 6 (79)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tikėjimas – mūsų jėga!

Tomas TAŠKAUSKAS

Piligrimystė – tai kryžius

Mūsų laikais daugelis yra kiek išprotėję. Lyg išdegę akis visi kažkur skuba, vartoja ir... pamažu nuo to degraduoja. Jei ne kūnu, tai dvasia. Ką mes, krikščionys, Dievo vaikai, Dievo vietininkai šioje ašarų pakalnėje, galime į tai atsakyti? Be abejo, visos mūsų veiklos pagrindas turėtų kilti iš Bažnyčios bei plėtotis per jos struktūras. Reikia savo pavyzdžiu įrodyti kitiems, kad tikėjimas dar yra šio to vertas, kad jis yra tvirtas pamatas ateičiai. Kiekvienas mūsų artimas suteikia progą tai padaryti. Tačiau Bažnyčia yra neatsiejama nuo bendruomenės. Popiežius Jonas Paulius II sugalvojo puikų būdą, kaip perduoti amžinąsias tikėjimo tiesas jaunimui, t.y. tiems žmonėms, kurie jau dabar kuria ir rikiuoja savo bei viso pasaulio ateitį. Tas būdas – tai jaunimo dienos, skirtos tam, kad į jas susirinkusieji dalytųsi savo tikėjimu, kažką naujo išgirstų, surastų naujų draugų ir bendraminčių, gerai, krikščioniškai pasilinksmintų ir visu tuo pašlovintų Kristų, nes jie susirenka Jo vardu ir švenčia drauge su Juo (Kristus juk pasakė: „Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš būsiu tarp jų“.) O kiek atsivertimų tokios šventės gali paskatinti!


Vyskupijos jaunimo dienoje abejingų nebuvo

Inesė RATNIKAITĖ

Šiaulių Katedrą ir kultūros
centrą šią dieną sujungė
iškilminga vyskupo E.Bartulio
vedama procesija,
giesmės, šypsenos

Lietuvoje vyrauja nuomonė, kad jaunimas yra abejingas. Iš dalies tai tiesa, tačiau tiesa ir tai, kad jauniems žmonėms patinka laužyti nusistovėjusius stereotipus. Gegužės 13-ąją Seimo narys Algimantas Salamakinas teigė Šiauliuose pamatęs jaunimą, galintį būti aktyvumo pavyzdžiu visiems. „Ekscelencija, ačiū jums, kad juos buriate“, - sakė Seimo narys, kreipdamasis į Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį. Ir daugiau padėkų, pagyrimų skambėjo Šiaulių vyskupijos jaunimo dieną. Šiaulių miesto meras Vytautas Juškus, sveikindamas tradicinės šventės proga, susirinkusius jaunuolius vadino miesto žiburiais, į kuriuos „turi lygiuotis visas jaunimas“.


Šviesios mažųjų dienos

Bronius VERTELKA

Tradicinei bendruomenės maldos
valandėlei vadovavo meninio
ugdymo pedagogė Liuda Vėžytė
(viduryje)

„Nuostabus darželis! Tie maldos kampeliai, ta dvasinė nuotaika spindėte spindi auklėtojų ir vaikučių dvasios grožiu! Ne tik aš, vyskupas, bet ir pats Dievas džiaugiasi Jūsų darbu“,- tokį įrašą svečių knygoje paliko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, apsilankęs Kun. Kastyčio Ramanausko vaikų lopšelyje-darželyje. Jis įsteigtas prieš 45 metus buvusioje marijonų vienuolyno žemėje.


Rūpinamasi vaikų katalikišku ugdymu

Vaikų choras šv. Mišiose

Atverdama vasarai duris, Kauno lopšelio-darželio ,,Rokutis“ bendruomenė – vaikai, jų šeimos nariai, darbuotojai – birželio 2 dieną rinkosi Šv. Šeimos koplyčioje padėkoti Dievui už sėkmingus mokslo metus. Šv. Mišių metu skambėjo Vaikelio Jėzaus mokyklėlės vaikų atliekamos giesmės. Jiems talkino muzikos pedagogė J.Tarasevičienė.


Jaunieji talentai pagerbti premijomis

Vytautas BAGDONAS

Viena iš apdovanotųjų
anykštėnų premija –
jaunoji pianistė Paulina Dūmanaitė

Jau penketą metų Anykščių krašte gyvuoja tradicija skirti savivaldybės įsteigtas ir žinomos muziejininkės bei literatės šviesaus atminimo Teresės Mikeliūnaitės vardu pavadintas premijas labiausiai nusipelniusiems krašto kultūrai žmonėms.

Nuo šių metų premijomis paskatinami ir jaunieji talentai. Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendė skirti 5000 litų kasmetinę premiją penkiems jauniesiems anykštėnams, kurie pasiekė ypatingų pasiekimų meno, mokslo ir sporto srityse Lietuvoje ir užsienyje. Gegužės 25-ąją vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdyje buvo įteiktos premijos po tūkstantį litų penkiems pirmiesiems nominantams.


Butigeidžio batalione – moksleivių konkurso apie Lietuvos kariuomenę finalas

Edmundas SIMANAITIS

Gegužės 6 dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione įvyko besimokančiojo jaunimo 11-ojo konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ pusfinalis ir finalas. Moksleiviai suvažiavo iš daugelio Lietuvos miestų ir miestelių kartu su savo istorijos mokytojais. Konkurso dalyvių žinias tikrino komisija, vadovaujama Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokymo centro vadovo dr. plk.ltn. Gintauto Surgailio. Pusfinalyje dalyvavo 15 jaunuolių, o į finalą pateko trys. Šį kartą į pusfinalį iškopė tik vaikinai, nors konkurse dalyvavo nemažai merginų. Tai buvo įdomus istorijos žinių patikrinimas, o drauge ir turiningos intelekto rungtynės. Kiekvienas atsakymas į paties dalyvio ištrauktą klausimą buvo vertinamas penkių balų sistema. Visi dalyviai pasireiškė kaip savitos bręstančios asmenybės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija