„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. birželio 16 d., Nr. 6 (79)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Butigeidžio batalione – moksleivių konkurso apie Lietuvos kariuomenę finalas

Edmundas SIMANAITIS

Gegužės 6 dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų mokomajame batalione įvyko besimokančiojo jaunimo 11-ojo konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ pusfinalis ir finalas. Moksleiviai suvažiavo iš daugelio Lietuvos miestų ir miestelių kartu su savo istorijos mokytojais. Konkurso dalyvių žinias tikrino komisija, vadovaujama Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos mokymo centro vadovo dr. plk.ltn. Gintauto Surgailio. Pusfinalyje dalyvavo 15 jaunuolių, o į finalą pateko trys. Šį kartą į pusfinalį iškopė tik vaikinai, nors konkurse dalyvavo nemažai merginų. Tai buvo įdomus istorijos žinių patikrinimas, o drauge ir turiningos intelekto rungtynės. Kiekvienas atsakymas į paties dalyvio ištrauktą klausimą buvo vertinamas penkių balų sistema. Visi dalyviai pasireiškė kaip savitos bręstančios asmenybės.

Komisija pirmąją vietą pripažino Valdui Šulcui, Kėdainių gimnazijos „Šviesioji“ moksleiviui, kurio mokytojas Vidmantas Širka. Antroji vieta atiteko Linui Janulioniui, Seirijų A.Žmuidzinavičiaus vidurinės mokyklos auklėtiniui, atvykusiam su savo mokytoja Laima Bielevičiene. Trečiają vietą laimėjo Ernestas Jaudzemas, Jonavos Senamiesčio gimnazijos moksleivis, kurį varžyboms rengė mokytoja Genė Vajauskienė. Visi konkurso pusfinalio ir finalo dalyviai bei jų mokytojai buvo apdovanoti vertingomis knygomis, o prizininkai – dar ir raštais, liudijančiais jų laimėjimus.

Konkurso dalyvius pasveikino Prezidentūros atstovas Edmundas Simanaitis, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius Dainius Numgaudis, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. ltn. Antanas Plieskis. Pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Domo Memėno, sugrojo keletą kūrinių ir po to konkurso dalyviai ir svečiai buvo pavaišinti tradicine kareiviška koše. Su komisijos pirmininku plk. ltn. Gintautu Surgailiu pasikeista nuomonėmis dėl konkurso organizavimo. Suskirsčius klausimus į grupes, pavyzdžiui, DLK kariuomenė, kariuomenės istorija, technika bei ginkluotė, ginkluotos kovos su okupantu, pilietinis pasipriešinimas, Lietuvos kariuomenės dalyvavimas tarptautinėse misijose, ir leidžiant visiems dalyviams traukti klausimą iš tos pačios grupės, sumažėtų atsitiktinumo vaidmuo. Gal verta patikrinti konkurso dalyvių išprusimą ir iš meno srities, pavyzdžiui, leisti padeklamuoti keletą stulpelių pasirinkto ar pasiūlyto autoriaus eilėraščių tėvynės gynimo tematika?

Svečiai buvo pakviesti į bataliono muziejų ir supažindinti su įvairia ir turininga ekspozicija. Gal dar nespėta parengti, tačiau vertėtų pateikti išsamesnę didžiojo Lietuvos kunigaikščio Butigeidžio, kurio vardas suteiktas daliniui, istoriją ir žinių apie to meto geopolitinę aplinką. Juk „iš praeities mes stiprybę semiam“. Aiškinant dragūnų vardo atsiradimo istoriją, buvo pasinaudota Napoleono karių atvaizdais. Tačiau ar ne geriau būtų parodyti to meto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės karius su įvairia pagal ginklo rūšis apranga? Juk Napoleono armijoje, žygiavusioje į Rusiją, buvo ir lietuvių kariuomenės dalinių. Beje, Lietuvos didikas generolas Juozapas Antanas Kosakovskis (1772–1842) buvo imperatoriaus Napoleono adjutantas. Jis kurį laiką ėjo Maskvos karo komendanto pareigas. Generolo palaikai ilsisi Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčios požemyje.

Jonavos rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija