Atnaujintas 2006 kovo 29 d.
Nr.24
(1424)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Sakralinės muzikos atgaiva Šv. Ignoto bažnyčioje

Iš Kanados atvykusi smuikininkė
Audronė Šarpytė koncertuoja
Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje

Vargonuoja Jūratė Landsbergytė

Po koncerto. Su gėlėmis
Audronė Šarpytė ir Irena Milkevičiūtė

Kovo 19-ąją, sekmadienį, Vilniuje, Šv. Ignoto bažnyčioje įvykusioje Gavėnios susikaupimo valandoje, klausytojai pajuto gilius išgyvenimus ir dvasios ramybę. Koncertą pradėjo kapelionas kapitonas kun. Vytautas Langas, sakydamas, kad „pasninkas ne vien dieta, bet mokėjimas atsisakyti savęs, kad galėtum dalį atiduoti kitam. Šis Ženklas ir žymi krikščionį...“

Renginį parengė iš Kanados atvykusi žinoma smuikininkė Audronė Šarpytė ir bažnyčios vargonininkas Eugenijus Puzynia. Pasaulio koncertų salėse koncertuojanti A.Šarpytė, žinomo Toronte kamerinio orkestro „Lyra“ įkūrėja. Apsilankiusi Lietuvoje, didelę profesionalią patirtį turinti smuikininkė subūrė bendraminčius atlikėjus: Dalią Lapėnaitę, Antaną Valucką, Jūratę Juodelienę, Ramutę Petrikaitę. Jie įkūrė kamerinį orkestrą „Musica sacra“, kurio branduolį sudaro minėti muzikai.

Audronė stengiasi, kad kamerinio orkestro repertuare skambėtų sakralinė muzika, nes, pasak jos, ji „veda į visišką žmogaus būsenos harmoniją…“ Susikaupimo valandoje programa sudaryta tarsi iš dviejų dalių.

Pirmoji dalis prasidėjo A.Ločio bažnytiniu motetu „Miserere“. Jį atliko Šv. Ignoto bažnyčios jaunimo choras, vadovaujamas E.Puzynios. Kūrinys, skambėjęs nuo bažnyčios balkono, įtikinamai atskleidė susikaupimo metą. E.Puzynia įtikinamai parengė ir A.Tučapskio Gavėnios motetus „Eli, Eli“ ir „Pater mi“. Juose dramatiškai perduodami nuvesto į Golgotos kalną ir prikalto prie kryžiaus mirties valandoje pasakyti kenčiančio Jėzaus žodžiai.

Brandus muzikavimas, spalvingas smuiko skambėjimas puikiai atsiskleidė M.Kuprevičiaus „Preliude M.K.Čiurlionio atminimui“. Šį kūrinį A.Šarpytė ruošė su Amžinybėn išėjusiu prof. Aleksandru Livontu. Atlikėja leido klausytojui suprasti, koks trumpas žmogaus būties pasaulis.

T.Albinonio Adagio g-mol vargonams ir styginių orkestrui atliko vargonininkė Jūratė Landsbergytė ir kamerinis orkestras „Musica sacra“. Nuostabus Adagio jautriai pynėsi su vargonų muzikos garsais. Atlikdama J.S.Bacho choralą „O Mensch bewein’ dein’ Sunde gross“ (Žmogau, apverk savo didžią nuodėmę) vargonininkė J.Landsbergytė parinktomis vargonų registrų spalvomis įtikinamai atskleidė kančios choralo esmę. G.Caccinčio „Ave Maria“ pagiedojo Aušra Šivickytė (sopranas). Solistė Vida Valuckienė (sopranas) atliko to paties pavadinimo kūrinį, parašytą kompozitoriaus L.Luzio.

Antrą Gavėnios susikaupimo valandą vainikavo daugelyje tarptautinių konkursų pelniusi apdovanojimus, žavėjusi publiką įvairiose pasaulio scenose, ne kartą tapusi geriausia Lietuvos metų soliste prof. Irena Milkevičiūtė (sopranas). Ji nuostabiai visuose registruose skambančiu balsu jaudinančiai atliko B.Dvariono „Žvaigždutę“ , Normos ariją iš V.Belinio operos „Norma“, Toskos ariją iš G.Pučinio operos „Toska“. Žymiai operos primadonai vargonais akompanavo J.Landsbergytė. Nuostabūs muzikos garsai užpildė susirinkusių širdis Gavėnios susikaupimo dvasia.

Susikaupimo valandoje efektinga kančia paženklintos suskambo „Kyrie“ ir „Agnus Dei“ iš F.Šuberto „Messe G – dur“. Jas atliko I.Milkevičiūtė, Šv.Ignoto bažnyčios choras ir kamerinis orkestras „Musica sacra“. Susirinkusieji dėkojo muzikams ovacijomis bei gėlių puokštėmis.

Irena KALVANAITĖ-PAVILANSKIENĖ,
muzikologė

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija