Atnaujintas 2006 kovo 29 d.
Nr.24
(1424)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Garbė knygnešiams

Saulėtą kovo 16-osios vidudienį į M.Daukšos viešąją biblioteką susirinkę kėdainiečiai su pagarba ir dėkingumu prisiminė knygnešius.

Renginio vedėja bibliotekininkė Birutė Dainauskienė priminė, kad 1864-1904 metais, uždraudus Lietuvoje spausdinti lietuviškas knygas ir laikraščius lotyniškomis raidėmis, spaudos centru tapo Tilžė. Iš ten knygos, laikraščiai, žurnalai ir maldaknygės buvo slapta gabenamos ir platinamos po visą Lietuvą.

Zita Beliauskienė apžvelgė Kėdainių krašto knygnešių veiklą. Knygnešių centru buvo Krakės. Aktyviai veikė knygnešiai Petronėlė Levenaitė-Gaučienė, Baltramiejus Vitas, Jeronimas ir Jonas Dalbokai. Broliai Dalbokai įtraukė į nelegalią veiklą ūkininką Joną Jurevičių, pas kurį buvo galima apsistoti. Draudžiamai literatūrai laikyti jis turėjo nemažą slėptuvę peludėje. Ūkininkas negailėjo pinigų knygoms, buvo sukaupęs nemažą biblioteką. J.Jurevičius bendravo su gudžiūniškiu Jonu Pabarčiumi. Iš jo imdavo knygas Kėdainių gydytojas Juozas Jarašius ir bankininkas Jokūbas Daumantas bei Antanas Lynius iš Ažytėnų. Pas ,,Balanos gadynės“ autorių Mikalojų Katkų prieglobstį rasdavo knygnešių knygnešys Jurgis Bielinis, atvykdavo ir kiti knygnešiai, žinomi slapyvardžiais – Žvirblis, Berankis, Miglovara. Pernaravoje dirbo Juozas Kunevičius, Kazimieras Stoškus, Aleksandras Bieliauskas, Pranas Martinkus ir kt. Pasižymėjo mokytoja Jadvyga Juškytė, kuri buvo įsteigusi slaptą lietuvišką mokyklėlę...

Jautriai skambėjo jaunųjų knygos mylėtojų Karolinos Bogužaitės, Živilės Baliūnaitės, Ievos Kaminskaitės ir Karolio Smulskio atliekama literatūrinė kompozicija.

Bibliotekoje veikia spaudinių paroda „Kovo 16-oji – Knygnešio diena“.

Jadvyga PETRUSEVIČIENĖ,
Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos vyr. bibliografė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija