Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Apie Vaižganto gimtinę

Viešoji įstaiga „Anykščių televizijos ir informacijos centras“ išleido, o UAB „Utenos Indra“ išspausdino lankstinuką „Vaižganto gimtieji Malaišiai“. Gausiai iliustruotame, spalvingame leidinėlyje pasakojama apie gilia senove dvelkiantį Anykščių rajono Svėdasų seniūnijoje esantį etnografinį kaimą, kuriame 1869 m. rugsėjo 20 d. valstiečių Anupro Tumo ir Barboros Baltuškaitės-Tumienės šeimoje gimė pats jauniausias, dešimtasis vaikelis – Juozukas. Juozas Tumas-Vaižgantas, jau tapęs žymiu rašytoju, visuomenės veikėju, aukšto luomo dvasininku, savo gimtųjų Malaišių nepamiršdavo, progai pasitaikius vis čionai atvažiuodavo, vaikštinėdavo pamėgtomis vietomis, bendraudavo su kraštiečiais. Iki šiol išlikusios Vaižganto pamėgtos, literatūriniuose kūriniuose aprašytos, išgarsintos vietos: Popšutės, Valiulio kalneliai, Juodonių piliakalnis ir kt. O Kunigiškių pradžios mokykloje, kurią Tumų Juozukas sėkmingai užbaigė per dvi žiemas, veikia dabar Svėdasų krašto muziejus.

Malaišių kaimas – vienas seniausių mūsų šalyje. Pernai rudenį sukako 750 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas šios vietovės pavadinimas. Būtent 1255 metų spalio mėnesį pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas pasirašė dokumentą, kuriuo kai kurios Sėlių krašto vietovės buvo perduotos valdyti Livonijos ordinui. Šalia kitų vietovių tuomet buvo paminėti ir Malaišiai.

1923 metų gyventojų surašymo duomenimis, Malaišiuose buvo 14 sodybų, kuriose gyveno 105 žmonės. Tai būta nemažo sodžiaus, kuriame gyveno, sąžiningai triūsė, džiaugsmais ir rūpesčiais tarpusavyje dalijosi Tumų, Grižų, Antanėlių, Baronų, Žemaičių, Ožių, Nakučių, Budreikų, Dagių, Gečiūnų ir kitos šeimos. Nūnai Vaižganto gimtinėje – senajame gatviniame kaime – tebegyvena vienoje troboje tik du garbaus amžiaus senoliai – brolis ir sesuo Antanas Grižas ir Elena Grižaitė. (Dar keletas žmonių gyvena Malaišių vienkiemiuose.)

Kaime, kuris dar mena J.Tumo-Vaižganto gyvenimą ir jo apsilankymų gimtinėje pėdsakus, išlikusios kelios XIX amžiaus sodybos.

Malaišiai – jaukus gamtos kampelis, gausiai lankomas ekskursijų ir pavienių turistų. Visus, atvykusius į šią vietovę, pirmiausia pasitinka skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas Vaižganto biustas.

Lankstinukas platinamas Svėdasų krašto muziejuje bei renginių metu.

Vytautas BAGDONAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija