Atnaujintas 2006 lapkričio 8 d.
Nr.83
(1483)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Buvo priekabi žodžiui

Kalba kompozitorius, dainų
autorius ir atlikėjas Alvydas
Jegelevičius. Kairėje – vakaro
vedėja Albina Saladūnaitė
Autoriaus nuotrauka

Visų Šventųjų išvakarėse, kada vėjas kaip patrakęs draskė medžių lapus ir juos negailestingai blaškė, Panevėžio dailės galerijoje vyravo ypatingai nuoširdi nuotaika. Miesto kultūros citadelėje buvo minimas talentingos poetės ir gabios žurnalistės Elenos Mezginaitės 65–asis gimtadienis. Vyko jos kūrybos rinktinės „Mano senas drauge“ pristatymas.

Sunku būtų rasti bent kiek menu besidomintį žmogų, kuris nebūtų susipažinęs su E. Mezginaitės poezija ar nebūtų skaitęs jos rašinių periodinėje spaudoje. Iš Rokiškio rajono kilusi kūrėja buvo labai šviesus, nemokantis kitą užgauti žmogus. Kiek man yra lemta šioje žemėje vaikščioti, tiek nepamiršiu jos, kaip žurnalistės, ir aš. Ėmus bendradarbiauti rajono laikraštyje „Tėvynė“, užmezgiau su ja ryšį. Ji man paliko neišdildomą įspūdį kaip sugebanti suprasti kitą. Niekada nemačiau jos susiraukusios, kam pavydinčios ar iš ko pasišaipančios. Elena gerai rašė. Ji keletu savo sakinių pasakydavo tiek, kiek kitas to nesugebėdavo prirašęs visą laikraščio puslapį. Ji mokėjo taupiai vartoti žodį, būti jam priekabi. Prisipažinsiu, aš laukdavau pasirodant jos rašinių. Ar ne todėl atsirado toks mano įprotis: pirma perskaitau autoriaus pavardę, tik paskui imu skaityti jo rašinį. Staigi ir beprasmiška E.Mezginaitės mirtis sukrėtė Lietuvą. Būdama Vilniuje, ji nukrito nuo stačių laiptų. Į Panevėžį poetė grįžo karste.

Vakaro, skirto poetės E.Mezginaitės jubiliejui pažymėti, vedėja, apskrities G.Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė sakė išklausiusi keletą nuomonių apie poetę.

Fotomenininkas ir medžio drožėjas Julius Vaupšas iš Naujamiesčio apie talentingą kūrėją sakė, kad ji jam buvo daugiau nei vyresnioji sesuo.

Poetas Valdemaras Kukulas vakaro metu teigė: nėra ir greit nebus kitos tokios talentingos poetės, kokia buvo Elena. Kaip ypatinga dovana ar kaip paminklas E.Mezginaitei jubiliejaus proga – ką tik pasirodžiusi jos kūrybos rinktinė „Mano senas drauge“. Į ją tilpo daugiau nei Elenos anksčiau išėjusios keturios poezijos knygos kartu paėmus. Rinktinės sudarytojai – Jonas Strielkūnas ir V.Kukulas, knygos projekto autorius – panevėžietis žurnalistas Jonas Sabalys. Vertindamas E. Mezginaitės kūrybinį palikimą, svečias iš Vilniaus ją lygino su rusų poete Marina Cvetajeva.

Kompozitorius, dainų autorius ir atlikėjas Alvydas Jegelevičius, prašnekęs apie E.Mezginaitės talentą, teigė, jog jos eilės yra šviesios, paprastos ir išjaustos. Svečias perskaitė savo kūrybos eilėraštį jubiliatei atminti. Grodamas pianinu, kartu su vokaliniu kvartetu „Camerata“ jis atliko keletą dainų pagal E.Mezginaitės tekstus. Poetės kūrybą deklamavo aktorė Asta Preidytė. Lėlių vežimo teatro aktoriai suvaidino pjesės, kurios autorė buvo E.Mezginaitė, ištrauką. Dailės galerijoje skambėjo žinomo atlikėjo Sigito Stankūno dainos pagal jubiliatės sukurtus žodžius. Vakaro programą paįvairino Muzikinio teatro stygininkių kvartetas, dainų autorius ir atlikėjas Edmundas Petrovas. Į poetei skirtą jubiliejinį renginį buvo užsukęs miesto meras Vitas Matuzas.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija