Atnaujintas 2009 m. kovo 13 d.
Nr. 21
(1712)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Šv. Kazimieras
globoja Lietuvą

Kol eilės neužmirštos
– jų kūrėjas gyvas

Daugiau nei auksas

Popiežius pabrėžia išskirtinę Romos misiją

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI kalba Romos
gyventojams. Šalia – Italijos sostinės
meras Džanis Alemanas

Vizitas į savivaldybę liudija santarvę

Praėjus mėnesiui po to, kai Vatikane buvo iškilmingai paminėtos 80-osios Laterano sutarčių, įgalinusių išspręsti vadinamąjį „Romos klausimą“, pasirašymo metinės, popiežius Benediktas XVI apsilankė Romos mero rezidencijoje – Kapitolijaus rūmuose. Šiuos rūmus XVI amžiuje pastatė tuometinis popiežius Paulius III. 1870 metais suvienijus Italiją ir panaikinus „popiežių valstybę“, prireikė net kelių dešimtmečių, kol 1929 metais pasirašytomis Laterano sutartimis buvo nustatyti Italijos ir Šventojo Sosto santykiai. 1966 metais popiežius Paulius VI atvyko į Kapitolijaus rūmus jau kaip Romos savivaldybės svečias. Čia 1998 metais lankėsi ir popiežius Jonas Paulius II.


Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Tarp minėjimo Kaune dalyvių –
svečias iš Vilniaus, patriotas,
publicistas Vilius Bražėnas
Livijos Šiugždienės nuotrauka

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena trečiadienį Vilniuje paminėta kariuomenės paradu, Keistuolių teatro koncertu „Laisvės vėjas“ ir kitais šventiniais renginiais visuomenei. Eitynes sostinėje kovo 11-osios proga surengė ir Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, taip pat Lietuvių tautinis centras (eitynių dalyviai nuo Sereikiškių parko Gedimino prospektu ėjo iki Lukiškių aikštės, nuo kur išsiskirstę grupelėmis rinkosi į koncertą „Forum Palace“). Seime vykusio iškilmingo minėjimo, skirto ir partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto gimimo šimtmečiui, metu kalbėjo Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, Seimo narė Dalia Kuodytė (jos kalbą, skirtą J. Žemaičiui-Vytautui, spausdiname greta), Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė ir kt. Iškilminga trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje prasidėjo vidurdienį, po iškilmingo Seimo posėdžio. Po vėliavų pakėlimo ceremonijos vyko Garbės sargybos kuopos paradas Gedimino prospekte.


J. Žemaitį-Vytautą siūloma pripažinti buvus valstybės vadovu

Prie paminklo brg. gen. Jonui
Žemaičiui-Vytautui (Skulptorius
Juozas Šlivinskas)

Minint Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įkūrimo 60-metį Seimo posėdžių sekretoriate įregistruotas deklaracijos projektas siūlo partizanų vadą Joną Žemaitį-Vytautą pripažinti buvus tuo metu valstybės vadovu, faktiniu prezidentu. Deklaracijos projektu pripažįstama, kad „nuo 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos priėmimo iki mirties 1954 m. lapkričio 26 d. LLKS tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis buvo kovojančios prieš okupaciją Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai vykdęs prezidento pareigas“.


Vilčių spinduliai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Artėja galima „Leo LT“ aferos atomazga. Seimo nariai Gintaras Songaila, Rytas Kupčinskas, Pranas Žeimys ir Evaldas Jurkevičius užregistravo įstatymo projektą dėl „Leo LT“ sandorio panaikinimo. Įstatymo projekte remiamasi Konstitucinio teismo nutartimi dėl „Leo LT“. Tad jau galima pradėti tikėti, kad ši hipermonopolija bus išformuota. Nors „Leo LT“ gynėjai aktyviai pasisako už tai, kad ši korporacija neturi būti liečiama, tačiau vis daugiau politikų pasisako už esminius pokyčius – palaiko „Leo LT“ sandorio panaikinimo idėją.


Telšių vyskupijoje

Plungės dekanate

Pašventino vyskupijos Šeimos centro patalpas

Šventinamos Telšių vyskupijos Šeimos
centro patalpos Žemaičių Kalvarijos
parapijos namuose. Iš kairės: Telšių
vyskupas Jonas Boruta, SJ,
ir Telšių vyskupijos Šeimos centro
direktorius kan. Jonas Ačas

Žemaičių Kalvarija. Kovo 2 dieną į Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Baziliką,  prie stebuklingojo Švč. M. Marijos Krikščioniškųjų šeimų Karalienės paveikslo, vėl susirinko tikintieji, Telšių vyskupijos dekanatų ir parapijų Šeimų centrų vadovai bei darbuotojai, nes tą dieną po šv. Mišių buvo pašventintos Telšių vyskupijos Šeimos centro naujosios būstinės, įsikūrusios Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose, patalpos.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Šventovėje – malda ir atsigręžimas į istoriją

Procesijoje miestelio gatvėmis –
aplinkinių ir tolimesnių parapijų
kunigai ir klierikai

Vėžaičiai. Kovo 4-ąją minėjome šv. Kazimiero – pirmojo Lietuvos globėjo – šventę. Ta proga šio šventojo titulą turinčioje  bažnyčioje Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, aukojo šv. Mišias, kuriose koncelebravo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos (TKS) vadovybės nariai – rektorius kan. Jonas Ačas, vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, vicerektorius kun. Viktoras Ačas, prefektas kun. Egidijus Kumža, Klaipėdos dekanas kun. Vladas Gedgaudas, vicedekanas kan. Jonas Paulauskas, kiti  dvasininkai. Buvo pašventinta nauja parapijos vėliava, miestelio gatvėmis nusidriekė eucharistinė procesija.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Žingsnis į Gavėnią

Tenenių parapijos jaunimas
su klebonu kun. Mykolu Petrausku

TENENIAI. Vasario 21 dieną Šv. Barboros parapijos namuose vyko pasiruošimas Gavėniai... Nors diena šaltoka, nemažai jaunimo atėjo ir dalyvavo dienos veikloje.

Katechezės metu susirinkusiems ministrantas Mantas Šideikis sakė: „Pasiraitokime rankoves! Jau laikas išvalyti savo širdis nuo laikinųjų rūpesčių ir susikaupusių šiukšlių… Viešpats beldžiasi į kiekvieno iš mūsų širdis, kad galėtų ten gimti iš naujo“. Šv. Mišias aukojęs parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas džiaugėsi, kad būtent parapijos jaunimas ėmėsi iniciatyvos pradėti katalikiškus susibūrimus parapijoje ir skatino juos tęsti. Parapijos jaunimas džiaugėsi, kad atsirado geranoriškų rėmėjų, kurie parėmė jaunimo dienos veiklą. Dosnių rėmėjų dėka po šv. Mišių vėl visi susirinko parapijos namuose ir vaišinosi gausiomis gėrybėmis, šoko, dainavo, žaidė ir parodė savo meninius sugebėjimus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija