2009 m. birželio 12 d.
Nr. 46
(1738)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Garbingai paminėtos kunigystės sukaktys

Po šv. Mišių su svečiais kunigais

Gargždai. Parapijoje svečių būna dažnai, tačiau tiek daug kunigų, kiek buvo  gegužės 25 dieną – gal ir pirmą kartą. Tą dieną suvažiavo kunigai, susiję su Gargždų parapija bei klebonu kanauninku Jonu Paulausku.  Vieni čia atlikę diakono praktiką, kiti dirbę vikaro pareigose, buvę paskirti rezidentais, Gargždų bažnyčioje priėmę kunigystės šventimus, kilę iš Gargždų parapijos. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo kun. Egidijus Arnašius, grįžęs atostogų iš Dublino, dalyvavo Popiežiškosios šventojo Kazimiero kolegijos Romoje rektorius monsinjoras Petras Šiurys. Veiviržėnų klebonas Česlovas Degutis pamoksle prisiminė, kad prieš 21 metus čia paskirtam klebono pareigoms kun. Jonui Paulauskui teko sunki užduotis – pradėti bažnyčios statybą, kuri nors vis dar nebaigta, bet jau tapo pagrindiniu Gargždų miesto akcentu. Teko ne tik statyti Gargždų bažnyčią, bet ir aptarnauti Jokūbavo parapiją ir rūpintis ten pradėtos bažnyčios statyba  ir užbaigimu, kapitališkai atnaujinti aptarnaujamas Vėžaičių, Mikoliškių bažnyčias. Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ, dekretu gegužės mėnesį įsteigtas Gargždų dekanatas ir kanauninkas J. Paulauskas paskirtas dekanu.

Po šv. Mišių iš Gargždų kilęs kun. Andrius Vaitkevičius pasveikino parapijos kleboną kanauninką J. Paulauską, gegužės 27 dieną švenčiantį 30 metų kunigystės sukaktį. Ir kiti Gargždų parapijoje dirbę kunigai sakė, kad jie čia gavę vertingos patirties, tėviškų pamokymų, pabarimų, pastabų, reikalingų patarimų tolimesniame kunigystės kelyje.

Sekmadienį, po Sumos kleboną kanauninką Joną Paulauską, vikarus kun. Stanislovą Anužį, švenčiantį 26 metų, kun. Kęstutį Vainorių, švenčiantį 15 metų, kun. Mindaugą Šlaustą, švenčiantį 6 metų kunigystės sukaktį, sveikino parapijoje veikiančios katalikiškos organizacijos, choristai, ateitininkai, parapijiečių grupės, Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai, Seimo narys Petras Gražulis, artimieji.

Kazimiera  Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija