2009 m. spalio 21 d.
Nr. 74
(1766)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kultūrų dienos Lietuvoje ir Vokietijoje

Svetlana Adler-Mikulėnienė

Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė
sekretorė ir Kolpingo kolegijos direktorė
Lina Kalibataitė su Augsburgo vyskupu
Valteriu Miksa (centre), Augsburgo
vyskupijos Kolpingo švietimo draugijos
pirmininku Ludvigu Šmidu ir Švabijos
žemės viršininku Karlu Michaeliu
Šoifeliu (kairėje)

Lietuvos Kolpingo draugijos
ir Kolpingo kolegijos atstovai

Rugsėjo 18–22 dienomis Lietuvoje lankėsi Kolpingo draugijos nariai iš Vokietijos Šveningeno miesto. Pirmiausia jie svečiavosi Vilniuje, vėliau apsistojo Lietuvos Kolpingo draugijos kultūros ir švietimo centre Troškūnuose. Kitą dieną svečiai aplankė Kryžių kalną, Šiaulius, paskui Šiluvos Švč. Marijos apsireiškimo koplyčioje dalyvavo ir giedojo vakaro šv. Mišiose.

Rugsėjo 20 dieną Troškūnuose vyko vokiečių ir lietuvių kultūrų diena, kaip atliepimas į tuo pačiu metu Vokietijoje, Bavarijoje, Otobeureno vienuolyne vykusią lietuvių ir vokiečių kultūrų dieną. Vokietijoje Lietuvai atstovavo keletas delegacijų: valstybės ir kultūros atstovai, Lietuvos Kolpingo draugijos nariai bei Lietuvos kariuomenės ordinaras Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis.

Troškūnuose šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kan. Saulius Filipavičius ir kun. Stefanas Verneris iš Vokietijos. Buvo meldžiamasi už lietuvių ir vokiečių tautas, jų draugystę ir bendradarbiavimą, giedojo Troškūnų parapijos ir  Šveningeno Kolpingo draugijos vyrų chorai. Homilijoje kun. Stefanas Verneris kviesdamas apmąstyti dienos Evangeliją pasidalijo mintimis ir išgyvenimais, kuriuos patyrė Lietuvoje, Kryžių kalne. Po šv. Mišių Lietuvos Kolpingo draugijos kultūros ir švietimo centro kiemelyje vyko susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Kolpingo draugijos nariai iš įvairių Lietuvos miestų. Kartu su svečiais iš Šveningeno miesto lietuviai bendravo, dalijosi patirtimi ir aptarė bendradarbiavimo galimybes.

Paskui svečiai apsilankė Troškūnų siauruko geležinkelio stotyje. Čia buvo minimas Aukštaitijos siauruko 110 metų jubiliejus. Visi susirinkusieji turėjo galimybę apžiūrėti istorinį garinį garvežį, kuris po 40 metų pertraukos traukė traukinį. Juo iš Anykščių į Panevėžį važiavo retro stiliaus drabužiais apsirengę žmonės ir mielai fotografavosi su visais norinčiais.

Po pietų Lietuvos Kolpingo draugijos kultūros ir švietimo centro salėje Anykščių šokių grupė „Baltoji panama“ šoko Renesanso šokius, o vakare svečiai laisvalaikį leido gamtoje. Svečiai iš Vokietijos taip pat aplankė Kolpingo kolegiją Kaune, o kelionei baigiantis – Trakus.

* * *

Rugsėjo 20 Vokietijoje, Otobeureno vienuolyne, vyko Lietuvių kultūros diena. Kas dveji metai į jas pakviečiama vis kita šalis. Kartu su Augsburgo vyskupu Valteriu Miksa, kuris yra Vokietijos kariuomenės ordinaras, šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės ordinaras Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, giedojo choras „Jaunoji muzika“. 

Po šv. Mišių vyko Kauno valstybinio simfoninio orkestro koncertas. Vėliau vykusioje programoje vysk. E. Bartulis tarė sveikinimo žodį ir skaitė pranešimą apie Lietuvos indėlį į Europą. Ganytojas kaip garbės svečias pasirašė auksinėje vienuolyno knygoje. Knygoje pasirašė ir Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinė sekretorė ir Kolpingo  kolegijos direktorė Lina Kalibataitė.

Lietuvos delegacijoms buvo surengta kultūrinė-pažintinė programa po Augsburgą. Lietuvių delegacijų nariams teko garbė pirmiems po restauracijos darbų apžiūrėti ir pasimelsti  Šv. Ulricho bazilikoje, kurioje laikomos šio šventojo relikvijos. Didelį įspūdį lietuviams paliko Fugerio šeimos miestas vargšams. Legenda pasakoja, kad labai turtingas bankininkas Fugeris, norėdamas patekti į dangaus karalystę, nusprendė įkurti miestą vargšams, kuriems už simbolinį mokesti būtų suteikti visi būtiniausi buitiniai patogumai, galimybė maitintis ir gyventi. Šį miestelį Fugerių šeima išlaiko iki šiol.

Lietuvos Kolpingo draugijos nariai vyko ne tik švęsti, bet ir dalyvavo posėdyje su Augsburgo vyskupijos Kolpingo švietimo centro vadovais dėl ateities projektų ir bendradarbiavimo plėtojimo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija