2009 m. spalio 21 d.
Nr. 74
(1766)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kauno valstybiniam chorui – 40

Rimantas KLEVEČKA

Kauno valstybinis choras gieda
Šilalės Šv. Pranciškaus
Asyžiečio bažnyčioje

Spalio 23 dieną Kauno valstybinis choras  minės savo veiklos 40-metį. Kūrybinė kolektyvo veikla – tai ištisa epocha mūsų šalies chorinio dainavimo kultūroje. Ilgi atkaklaus darbo ir profesinio tobulėjimo metai nulėmė tai, jog šiandien be Kauno valstybinio choro neįsivaizduojamas nė vienas su Lietuvos chorine muzika susijęs įvykis. Daugelis stambiausių ir sudėtingiausių chorinės muzikos projektų yra įgyvendinama pasitelkiant būtent šio muzikinio kolektyvo jėgas.

Kaip ir bet kuri pradžia, pirmieji choro žingsniai nebuvo lengvi. Juos gerai prisimena nuo pat įkūrimo dienos kolektyvui vadovaujantis dirigentas profesorius Petras Bingelis. Kita vertus, jau po 1970 m. spalio 25 dienos Šakiuose įvykusio pirmo koncerto kompozitorius V. Jurgutis kolektyvui pranašavo sėkmę, o R. Žigaitis tvirtino kolektyvą išaugsiant į reprezentacinį respublikos chorą.

Nūdienos choro gastrolių žemėlapis plačiai driekiasi į tolimas valstybes ir žemynus, išvykų metraščiuose mirga tolimų ir egzotiškų valstybių pavadinimai – Čilė, Argentina, Egiptas. Tačiau choras lieka ištikimas ir Lietuvos klausytojui: kolektyvo atliekami kūriniai praturtino ne vieną miesto, miestelio jubiliejų, festivalį, skambėjo daugelyje Lietuvos šventovių.

Choro indėlį į muzikinės kultūros ir dvasinių vertybių  ugdymą, grožio ir gėrio idealų puoselėjimą yra pripažinę ir Katalikų Bažnyčios hierarchai.  2009 metais popiežius Benediktas XVI chorui ir jo dirigentui atsiuntė raštą su apaštališkuoju palaiminimu. O choro pelnytus nacionalinius ir tarptautinius apdovanojimus tektų ilgai vardinti. Pats prof. P. Bingelis teigia, kad stiprybė ne apdovanojimuose: „Jei manęs kas paklaustų, kokia mano gyvenimo prasmė, aš nedvejodamas atsakyčiau – meilė muzikai“.

Šiandien chorą  sudaro profesionalūs, muzikinį išsilavinimą turintys dainininkai, kurie į pareigas skiriami konkurso tvarka. Su jais dirba vokalo pedagogas, chormeisteriai. Dainininkai yra reguliariai atestuojami, o tai leidžia užtikrinti aukštą choro profesionalumą ir meninį lygį. Nevalia pamiršti ir nuo 1971 metų su kolektyvu dirbančio choro dirigento doc. Algimanto Mišeikio, kuris dėl profesionalumo, didelės muzikinės patirties bei kruopštaus darbo tapo neatsiejama Kauno valstybinio choro istorijos dalimi.

Nors dabar yra ypač pabrėžiamas konkurencingumas, Kauno valstybinis choras ir toliau noriai bendradarbiauja su įvairiais chorais bei išlieka Lietuvos chorinio dainavimo etalonu. Kolektyvo misija ir toliau išlieka ne tik chorinės muzikos propagavimas, siekis sudominti ja klausytoją, bet ir tautinių ir bendrųjų žmogiškųjų vertybių diegimas. Lietuvių muzikos patriarchų kūryba, amžinybe alsuojanti sakralinė muzika, nemirtingoji klasika – nepaprastai svarbu, kiek šie dalykai bus branginami kasdien vis intensyvėjančiame pigios muzikos, kuri mus pasiekia per masines komunikacijos priemones, fone.

Savo veiklos 40-mečio sukakčiai paminėti Kauno valstybinis choras parengė įspūdingą šventinio koncerto programą. Spalio 23 dieną Kauno Filharmonijoje skambės lietuvių kompozitorių kūriniai (a capella) ir Vidmanto Bartulio oratorija „Choro knyga“ (premjera). Lietuviškos chorinės muzikos mylėtojai turės galimybę įsigyti naują Kauno valstybinio choro kompaktinę plokštelę „Nauji Kauno miesto kompozitorių kūriniai“.

Spalio 31 dieną 17 valandą choras kartu su Kauno miesto simfoniniu orkestru, diriguojant prof. P. Bingeliui, atliks koncertą Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Su jubiliejui skirta programa choras svečiuosis ir kituose Lietuvos miestuose.

Reikšmingo jubiliejaus proga „XXI amžius“ sveikina visą kolektyvą, jo choro meno vadovą ir vyr. dirigentą  prof. Petrą Bingelį, dirigentą doc. Algimantą Mišeikį, chormeisteres Raimondą Navickienę, Reginą Kamičaitienę, Aidą Butavičienę, vokalo pedagogą Joną Antanavičių, koncertmeisterę Beatą Andriuškevičienę ir visus tuos, kurie  per keturiasdešimt choro istorijos metų prisidėjo prie jo augimo ir brandos.

Pranciškaus ŽUKAUSKO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija