2009 m. spalio 21 d.
Nr. 74
(1766)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Tūkstantmetė   Lietuva

Istorijos fone įsižiebia valstybė,
Skaisti lyg saulė rytmečio žvaigždyne.
Nepamena to niekas, net susmegusi bakūžė,
Tiktai gal senas senas ąžuolas Stelmužės.

Ji užgimė seniai, gal penkto amžiaus vėjuos,
Kai ąžuoliukas dar vos tris lapus turėjo.
Vėliau, kai Lietuva sau pasirinko vardą,
Europoje pasklido Kvedlinburgo aidas.

Galbūt ne viską žino ąžuolas Stelmužės,
Tikėtina – jis liudijo Brunono žūtį.
Per šią tragediją nuskamba Litua –
Lotyniškom raidėm – brangioji Lietuva.

Anuomet būta juodo smurto apraiškų,
Tokių žiaurių, visai beprasmiškų mirčių.
Kai rašmenys fiksavo klaikų incidentą,
Kartu ir Lietuvos valstybės mielą vardą.

Saksonijos analai nušvietė senovę –
Naujovės smelkėsi per žiauriąją tikrovę.
Brunono misija suklupo ties pasieniu,
Kuomet lietuvių atsargumas atskubėjo.

Istorijos gelmė praskaidrinta per žūtį
Ir tik per ją sužinome daugiau truputį.
Tuometei Lietuvai, matyt, reikėjo
Apginti pagonybę nuo kitokių vėjų.

Dabar jau nebekyla jokių abejonių –
Brunonas palaikytas perdėtu pavojum.
Jis nešė krikščionybės vaisių lauknešėlį,
Kuris Europą pamaitino ir prikėlė.

Tas įvykis pavirto apmaudu didžiuoju,
O pats Brunonas tapo pavyzdžiu, šventuoju.
Po to ore pakimba Lietuvos progresas –
Žaizda gili, tad pažanga ilgam užgęsta.

Sunku be širdgėlos sugrįžt į brutalumą...
Lietuviui skauda dėl to nelemto aršumo.
Netyla aidas palikuonyse – mumyse,
Mes palikti su mea culpa maxima širdyse.

Kur priešistorė, kur valstybės įkūrimas,
Kur tie istoriniai šaltiniai, jų reliktas?
Liks amžiams paslaptim anie laikai, herojai,
Kol praeitis tylės kaip gulbė nebylioji.

Petras STIRBYS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija