2012 m. balandžio 13 d.    
Nr. 15
(1990)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ekumenininis Kryžiaus kelias

Saulėtą Didžiojo penktadienio popietę klaipėdiečiai rinkosi paliudyti savo tikėjimą. Jau ne pirmą kartą Klaipėdos miesto istorijoje einamas Kristaus kančios – Kryžiaus – kelias miesto gatvėmis. Būriai tikinčiųjų susirinko prie Kristaus Karaliaus bažnyčios ir šurmuliuojančiu miestu ėjo iki Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios.

Kryžiaus nešimą pradėjo Klaipėdos miesto kunigai, skambi ir darni giesmė, vadovaujama Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios vargonininko Mindaugo Gudžiūno ir didelio būrio parapijų choristų, aidėjo miesto gatvėmis. Didžiulis kryžius, nešamas politinių kalinių ir tremtinių, Jūrininkų, Respublikinės, Universitetinės ligoninių medikų, tikybos mokytojų, policijos, kariškių, priešgaisrinės apsaugos, miesto mero bei tarybos narių, skautų, pranciškoniškojo jaunimo ir ateitininkų, tarytum plaukė žmonių jūroje. Šis Kryžiaus kelias – istorinis, nes pirmą kartą dalyvavo trijų didžiausių krikščioniškų bendruomenių atstovai – drauge su gausia katalikų bendruomene maldoje dalyvavo ir stačiatikių bei evangelikų liuteronų bendruomenės.

Kaip anuomet Jeruzalės gatvėmis Jėzus nešė kryžių, stumdomas ir niekinamas, taip ir šiandien Kryžiaus kelias sutraukė minias tikinčiųjų, bet dar daugiau traukė dėmesį skubančių miestiečių, kurių vieni, tarsi susigėdę, suko galvas šalin, antri skubėjo fotografuoti ir filmuoti, ir vos vienas kitas įsijungė į Kryžiaus kelią.

Trečius metus Klaipėdos miesto dekano, Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios klebono kun. Viliaus Viktoravičiaus rūpesčiu organizuojamas Kryžiaus kelias tampa gražiu tikėjimo liudijimo ženklu liberalizmo ir tikėjimo ignoravimo nuotaikų kupiname mieste.

Baigę Kryžiaus kelią tikintieji rinkosi į savo parapijų bažnyčias dalyvauti Kryžiaus pagerbimo liturgijoje.

Kun. Saulius STUMBRA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija