2012 m. birželio 1 d.    
Nr. 22
(1997)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Sentikiai kryžiumi pagerbė protėvius

Petras IVANOVAS

Bendruomenės nariai šalia
pašventinto kryžiaus

Po kryžiaus šventinimo (iš kairės):
Seimo narys Algimantas Dumbrava,
bendruomenės pirmininkas
Aleksandras Volkovas kartu
su Volkovų šeima ir Lukija Rybakova

Kryžiaus šventinimo iškilmės

Rusteikiai. Daugiau kaip prieš šimtmetį buvo pastatyta dabartinio Zarasų rajono teritorijoje esanti Rusteikių sentikių cerkvė. Keitėsi santvarkos, valdžios, tačiau čia visada rinkosi tikintieji. Cerkvė tenkino žmonių dvasinius poreikius, jie čia meldėsi, atlikdavo apeigas. Aplinkiniuose kaimuose mažėjo žmonių, nebuvo energingo vadovo. Nyko cerkvė, nyko ir bendruomenė. Žmonės ieškojo išeities. Kai religinei bendruomenei ėmė vadovauti Aleksandras Volkovas, veikla greitai ir žymiai pagerėjo. Lietuvos sentikių Pamorų cerkvės Aukščiausios tarybos, visų tikinčiųjų pastangų dėka atgijo šio krašto žmonių gyvenimas. Buvo suremontuoti ir maldos namai – cerkvė. Tikintieji 2008 metais iškilmingai paminėjo jos pastatymo 100-ąsias metines. Daug darbų atsirado ir po jubiliejaus iškilmių. Dabar įrengiami bendruomenės namai. Jie skirti tikinčiųjų poreikiams.

Aktyvėja religinės bendruomenės gyvenimas. Dabar reguliariai vyksta pamaldos, skirtos įvairioms religinėms šventėms. Štai visai neseniai šio krašto tikintieji ir jų tikėjimo broliai ir seserys iš Zarasų, Visagino susirinko į cerkvę. Čia vyko pamaldos. Joms vadovavo Utenos sentikių cerkvės popas Antonijus Lesnikovas ir Turmanto sentikių cerkvės šventikas Nikolajus Masliakovas. A. Lesnikovas įdomiai papasakojo apie kryžiaus reikšmę, prasmę ir galią tikinčiojo gyvenime. Pasidžiaugė, kad šalia šios bendruomenės kapinių bus pašventintas kryžius. Tai jau trečiasis sentikių kryžius Zarasų rajone.

Po pamaldų tikinčiųjų laukė reikšmingas bendruomenės įvykis. Visi vyko prie bendruomenės Tumiškių kapinių kryžiaus. Čia įvyko kryžiaus šventinimo apeigos. Buvo giedamos religinės giesmės, šlovinančios kryžių. Popas A. Lesnikovas pasidžiaugė bendruomenės nariais Grigorijumi ir Vera Kotovais, kurie už savo lėšas pastatė kryžių. Dėkojo ir Lukijai Rybakovai, kurios žemėje šis kryžius pastatytas. Popai A. Lesnikovas ir N. Masliakovas jį pašventino. Per iškilmes kalbėjo šiame krašte gimęs ir augęs G. Kotovas. Šiose kapinėse palaidota ne tik daug pažįstamų, bet ir labai artimų žmonių. Kotovų šeimoje ir gimė mintis pastatyti kryžių, skirtą Rusteikių sentikių parapijos žmonėms.

Zarasų ir Rusteikių bendruomenės pirmininkas, rajono savivaldybės tarybos narys Aleksandras Volkovas pasidžiaugė gražia bendruomenės narių iniciatyva. Gera dirbti, kai sulauki pritarimo. Šis kryžius primins nuostabų bendruomenės narių darbą šimtus metų.

Apie dvasinio gyvenimo puoselėjimą, jo svarbą kalbėjo zarasiškis rašytojas Vasilijus Baranovskis. Kryžiaus šventinimo apeigose dalyvavo Seimo narys Algimantas Dumbrava. Jis sakė, kad visada Lietuvoje taikiai gyveno įvairių konfesijų žmonės, kad katalikai visada didžiavosi sentikiais, kurie net sudėtingiausiomis sąlygomis neatsisakė savo religinių įsitikinimų, papročių, puoselėjo juos, perduodavo tą didžiulį turtą vaikams ir anūkams. Parlamentaras džiaugėsi gražiais bendruomenės narių darbais.

Zarasų rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija