2012 m. rugsėjo 14 d.    
Nr. 34
(2009)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšiųa vyskupijoje

Gargždų dekanate

Vėl rinkosi jaunimas

Procesija eina Vėžaičių
miestelio gatvėmis. Kairėje –
kan. Jonas Paulauskas

Procesija eina Vėžaičių
miestelio gatvėmis

Šventėje dalyvavo vienuolės

VĖŽAIČIAI. Rugpjūčio 25 dieną, šeštadienį, Šv. Kazimiero bažnyčioje, kuri yra diecezinė šv. Kazimiero – Lietuvos jaunimo globėjo – šventovė, vyko kasmetinė jaunimo šventė. Tai puiki proga susikaupti, paprašyti Dievo palaimos, šv. Kazimiero pagalbos ruošiantis svarbiam, atsakingam laikotarpiui – naujiems mokslo metams, – pamąstyti apie pašaukimo, profesijos pasirinkimo svarbą. Į Vėžaičius tą dieną atvyko daug automobilių – gausiai rinkosi jaunimas iš įvairių parapijų. Apie pustrečio šimto jaunų žmonių – ateitininkų iš Skuodo, Akmenės, Palangos, Gargždų ir kitų parapijų – susirinko į Vėžaičius. Šventėje giedojo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos jaunimo ansamblis. Organizaciniais klausimais iš anksto rūpinosi Telšių vyskupijos Jaunimo centras (direktorius kun. rel. m. mgr. Viktoras Daujotis).

Į renginį atvyko du vyskupai (ordinaras Jonas Boruta SJ ir augziliaras Linas Vodopjanovas OFM), gausus būrys kunigų. Šventės pradžioje vyskupas J. Boruta SJ priminė šv. Kazimiero gyvenimo prasmės supratimo, pasiryžimų tvirtumo svarbą jaunimui, kalbėjo apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį, jo šūkio – „Nugalėk blogį gerumu!“ – aktualumą šiandien. Šv. Mišių aukai vadovavo vyskupas J. Boruta SJ. Pamokslą sakęs vyskupas L. Vodopjanovas OFM kvietė jaunimą pamąstyti apie tai, kas jam labai aktualu, – t. y. apie pašaukimą. „Pašaukimas – tai Dievo kvietimas į bendrystę, į susitikimą su Juo. Pašaukimas yra Dievo malonė. Labai svarbu išgirsti Dievo pašaukimą, kvietimą, svarbu atsiliepti pasirenkant specialybę, studijų ar gyvenimo kelią. Vienus Dievas šaukia šeimos gyvenimui, kitus – aukštesniems tikslams – Dievui pašvęstam gyvenimui (kunigystei, vienuolystei). Reikia dažnai klausti: Viešpatie, ką Tu nori, kad aš daryčiau šiame gyvenime“, – kalbėjo vyskupas vienuolis pranciškonas.

Po šv. Mišių vyko darni Eucharistijos procesija Vėžaičių miestelio gatvėmis, kuriai vadovavo dekanas šventovės rektorius kan. Jonas Paulauskas. Po procesijos jaunimas rinkosi į Vėžaičių pagrindinę mokyklą. Čia vyko nuotaikinga agapė. Paskui vyko darbas grupėse.

Į šventę buvo atvykusios vienuolės seserys net iš trijų kongregacijų: Jėzaus Eucharistijos tarnaičių, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių ir iš Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių. Jaunimas, pasiskirstęs į grupes, turėjo galimybę pasikalbėti, pateikti klausimų aktualiomis temomis, išgirsti išsamius atsakymus iš vienuolių, kunigų.

Ši jaunimo šventė darosi vis populiaresnė, sulaukia daugiau dėmesio. Atvykusiems – puiki galimybė ne tik dvasiškai praturtėti, bet ir susitikti draugus, bendraminčius, surasti naujų, susipažinti, pasitarti dėl kitų renginių, susitikimų, viešnagių.

Kazimiera Sipienė
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija