2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Emigracija – gyventojų praradimas

Bronius VERTELKA

Gilvydžių šeimos (JAV) dovana

Pasakoja dr. Linas Saldukas
Autoriaus nuotraukos

Elžbietos Kuodienės atsiminimų
knygos „Kai vėluoja laimė“
ištrauką skaitė Emilija Juškienė

Panevėžio Kraštotyros muziejuje vyko konferencija „Iš Panevėžio praeities: emigracijos patirtys XIX–XX amžiais.“

Konferenciją atidarė muziejaus direktorius Arūnas Astramskas. Muziejaus Istorijos skyriaus vedėja  Jūratė Gaidelienė pastebėjo, kad dabartinė, ketvirtoji emigracijos iš Lietuvos banga – didžiausias mūsų tautos žmonių praradimas. Juk nuo 1880 metų iki Pirmojo pasaulinio karo į Ameriką užsidirbti išvyko maždaug 300–600 tūkstančių tautiečių, taigi mažiau nei dabar.

Kadangi pranešimo „Emigracija XX amžiaus pradžios laiškuose: vienos pasvališkių šeimos kalbiniai portretai“ autorė dr. Aurelija Tamošiūnaitė (Ilinojaus universitetas, Čikaga) dalyvauti negalėjo, jį perskaitė panevėžietė muziejininkė Emilija Juškienė. Ji skaitė  Elžbietos Kuodienės atsiminimų knygos „Kai vėluoja laimė“ ištrauką, pasakojančią apie nelengvą emigrantų kelią.  Dr. Vitalija Kasperavičiūtė iš Vytauto Didžiojo universiteto palietė temą „Emigracija iš Lietuvos 1920–1940 m. Tendencijos. Kryptys. Mastai“. Tos pačios aukštosios mokyklos darbuotojas dr. Linas Saldukas savo pranešime nurodė Panevėžio krašto išeivių pėdsakus JAV po Antrojo pasaulinio karo.

Po kavos pertraukos panevėžietė muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė gvildeno temą „Išeivijoje sukauptas Petro Būtėno archyvas“ (konferencijoje buvo P. Būtėno sūnus Donatas Būtėnas). Darius Juodis (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras) kalbėjo apie tai, kaip sovietinis saugumas pasireiškė prieš lietuvių išeiviją 1945–1991 metais, pateikė pavyzdžių iš Panevėžio istorijos, o dr. Bronė Stundžienė iš Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto pasisakė apie emigracijos atspindžius tautosakoje.

Konferencijos metu veikė Gilvydžių šeimos iš JAV dovanotų knygų ir žurnalų paroda.

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija