2013 m. gruodžio 13 d.    
Nr. 45
(2069)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Mažiausiųjų žvilgsnis į skaudžią Lietuvos praeitį

Mažųjų apsilankymas tremties
ir rezistencijos muziejuje Kaune
Junelės Purienės nuotrauka

Tolstant nuo skaudžių Lietuvai sovietinės okupacijos ir pokario istorinių įvykių, svarbu juos išlaikyti būsimų kartų atmintyje. Negalima nematyti, kad atsiranda jėgos, kurios siekia iškreipti bei falsifikuoti tų laikų lietuvių tautos kančių mastą ir laisvės kovų dalyvių siekius. Neatsitiktinai Kauno lopšelio-darželio „Čiauškutis“ pedagogų kolektyve viena po kitos gimsta iniciatyva patiems mažiausiems priminti laikus, kuriuos išgyveno jų seneliai ar proseneliai. Tradicija tampa, kai mažieji šio lopšelio-darželio auklėtiniai, palydimi suaugusiųjų, aplanko ir įteikia savo rankų darbo sveikinimus buvusiems kaliniams ir tremtiniams Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga. Praėjusių metų lapkritį buvo organizuotas renginys „Senjorams dovanojame vaikystės džiaugsmo spindulėlį“, į kurį buvo pakviesti buvę sovietinių represijų dalyviai. Jie suprantama mažiesiems kalba pasidalijo savo vaikystės ir jaunų dienų prisiminimais, kurie, deja, ne visada buvo pilni džiaugsmo.

Šiuo metu šioje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje įgyvendinamas edukacinis-socialinis projektas „Mano mažoje širdelėje daug gerumo ir atjautos telpa“, kurio autorė – pedagogė Junelė Purienė. Šis projektas apima laikotarpį nuo 2013 metų spalio iki 2014 metų balandžio. Šio projekto dalyviai ir vykdytojai lopšelio-darželio pedagogai – V. Buitkuvienė, G. Mironova, D. Slavėnienė ir kiti, Seimo narė V. M. Čigriejienė, LPKTS Kauno filialo pirmininkas J. Savickas, darbuotojai O. Tamošaitienė, J. Antulevičienė, Kauno miesto tremties ir rezistencijos muziejaus ekspozicija, Kauno „Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorė B. Balčiūnienė ir šios mokyklos pedagogai. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiko patriotiškumo bei atjautos ir pagarbos jausmus, pasitelkiant socialinėje aplinkoje gyvenančius senjorus, buvusius politinius kalinius ir tremtinius. Kiti projekto renginai – susitikimai su bendraamžiais kitose ugdymo įstaigose, paukštelių žiemą globojimas, renginių aptarimas.

Lapkritį pagal šio projekto programą mažieji aplankė Kauno miesto tremties ir rezistencijos muziejaus ekspoziciją Ramybės parke. Mažieji lankytojai ekspozicijos darbuotojams nebuvo eiliniai lankytojai, jiems suprantama kalba teko aiškinti praeities istorinius įvykius, apie kuriuos jie vėliau rimčiau sužinos iš istorijos vadovėlių. Čia buvo surengta piešimo pamokėlė, kurioje vaikai savo piešinėliuose bandė išreikšti jiems perteiktus jausmus ir žinias. Nėra abejonės, kad pirmas sąlytis su Lietuvai skaudžiais įvykiais jiems bus apsilankymas muziejuje ir paskatins atidžiau pažvelgti į to meto istorijos įvykius.

Vytautas Guliokas

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija