2015 m. balandžio 24 d.    
Nr. 16
(2136)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Apie laisvę

Grupė renginio dalyvių

KAUNAS. Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje įvyko renginys „Laisvė būti savimi“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. Jame apie Lietuvos nepriklausomybės ženklus kalbėjo prof. Stanislovas Sajauskas. Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas dr. Steponas Gečas susirinkusius supažindino su paminklais Laisvei ir Nepriklausomybei. Buvusio prieškario Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio dukterėčia Marija Urbšytė pasidalijo savo prisiminimais apie Sibiro tremties dienas. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininko pavaduotojas bei Švietimo komiteto pirmininkas Zigmas Tamakauskas parodė Ingos Berulienės, Andriaus Vaišnio, Justino Lingio ir Algio Liutkevičiaus sukurtą filmą „Pasijutau lietuviu esąs“. Šis filmas pirmą kartą buvo pristatytas Kudirkos Naumiestyje dr. Vinco Kudirkos muziejuje 2009 m. spalio 23 dieną, minint 110-ąsias V. Kudirkos mirties ir 120-ąsias „Varpo“ pasirodymo metines. Filme labai įtaigiai panaudota istorinė, archyvinė medžiaga, kai kurie vaidybiniai elementai. Filmas pasakoja apie dr. Vinco Kudirkos gyvenimo ir kūrybos kelią, svarbiausią jo buvimo šioje žemėje momentą – apsisprendimą grįžti prie savo šaknų, būti sąmoningu lietuviu: „Atvažiavęs studijuoti į Varšuvą, jaučiausi tikras lenkas, savas tarp savų. Sekėsi bendrauti su lenkiškai kalbančiais moksladraugiais, domėjausi lenkų kultūra – literatūra, muzika, daile. Tačiau aplinkybės susiklostė taip, kad būnant čia, Varšuvoje, įvyko tai, kas mano gyvenimą pakeitė iš esmės: pasijutau lietuviu esąs“. Apie tai turėtume pamąstyti visi, besisukdami šių dienų gyvenimo sūkuriuose.

Muzikinę programos dalį atliko jaunieji Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos atlikėjai (vadovė – Gailė Markevičienė).

Atlikėjams padėkojo bibliotekos vadovybė ir įteikė gėlių ir Kovo 11-osios Akto kopijas, o renginio viešnia, Lietuvos skautijos Kauno skyriaus vyr. skautininkė apjuosė Mariją Urbšytę, Stanislovą Sajauską ir Zigmą Tamakauską trispalvėmis šilkinėmis juostomis su užrašu Lietuva. Renginyje gausiai dalyvavo Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos mokiniai ir jų mokytojai.

Po oficialios programos dalies renginio dalyviai turėjo progos apžiūrėti bibliotekos parengtas parodas: „Lietuvos nepriklausomybės ženklai“ (iš prof. Stanislovo Sajausko faleristikos bei ikonografijos rinkinių), „Lietuvos kovos už laisvę 1794–1918“ (Ričardo Vainoros filatelijos rinkinys), „Sąjūdis – Baltijos kelias – Kovo 11-oji“ prof. Liudo Mažylio rinkinys ir „Tautiškos giesmės kelias“ (dr. V. Kudirkos gyvenimo ir veiklos tyrinėtojo Romo Treiderio dokumentika).

Aldona Grigaitienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija