2017 m. gegužės 19 d.
Nr. 20 (2237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kunigo bazilijono primicijos Vilniuje

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

T. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM
(centre) su grupele parapijiečių.
Šalia jo –vienuolyno igumenas,
parapijos klebonas t. Vinkentijus
(Vasylis Pelychas) OSMB

T. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM
Daugailių Šv. Antano Paduviečio
bažnyčios šventoriuje prie mons.
Petro Baltuškos ir simbolinio
Dievo tarno Mečislovo Reinio kapų

Balandžio 30 dieną Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčioje vienuolis bazilijonas kunigas t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM, atvykęs iš Ukrainos, aukojo pirmąsias šv. Mišias ir teikė primicijų palaiminimą.

Diakonas Maksymas, 2014 metais baigęs penkis kursus Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos-teologijos studijų bazilijonų institute Briuchovičiuose (prie Lvovo), tų pačių metų lapkritį buvo paskirtas į Vilniaus Šv. Juozapato bazilijonų ordino atstovybės vienuolyną. 2014–2015 metais jis darbavosi Vilniuje. Grįžęs į Ukrainą baigė studijas (šeštąjį kursą) ir 2016 m. birželio 15 d. sėkmingai apgynė diplominį darbą ekumenizmo tematika. O birželio 19-ąją – Šv. Dvasios atsiuntimo dieną – Mukačevo Graikų apeigų katalikų vyskupas Milanas Šašikas t. Maksymą (Mychailą Pištą) OSBM Šv. Mikalojaus vienuolyno bažnyčioje Malyj Bereznyj (Užkarpatė) įšventino į kunigus. Po šventimų jis paskirtas į Ukrainos Šv. Mykolo provincijos Imstyčeve esantį Šv. arkangelo Mykolo vienuolyną, kur darbuojasi ir šiandien (vienuolyno igumenas – vyresnysis – kun. dr. Pavlo (Mychailas Krečiunas) OSBM). 2016 m. liepos 31 d. t. Maksymas pirmąsias šv. Mišias aukojo gimtajame Kryvo mieste Dievo Motinos Globėjos bažnyčioje, vėliau – Lvovo srityje Krechive, Briuchovičiuose ir Užkarpatėje, Malyj Bereznyj, Boroniavo... Pagaliau atvyko į Lietuvą, kur jo nekantriai laukė ne tik ukrainiečiai, bet ir lietuviai.

Darbuodamasis Lietuvoje jis lankėsi Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio įamžinimo vietose ne tik Vilniuje, bet ir Utenoje, Daugailiuose, Antalieptėje, Skapiškyje, dalyvavo renginiuose ne tik kaip stebėtojas, bet ir skaitydavo pranešimus.

Skapiškyje parodoje „Pažintis su Ukrainos kultūra“ tarp eksponatų nepamatęs Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino herbo – degančio krūmo – kitos kelionės į Lietuvą metu jį atvežė. Nors siuvinėtas ordino herbas t. Maksymui itin brangi dovana, gauta duodant amžinuosius įžadus, tačiau jis panoro, kad vienuolių bazilijonų herbas puoštų ekspoziciją Skapiškyje. T. Maksymas iš Ukrainos atvežė Karpatų Madonos ikonos kopiją, kurią minint jubiliejų padovanojo šio teksto autorei, o apie Hošivo Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu stebuklingą ikoną kalbėjo per „Marijos radiją“. Šis paveikslas – vienas iš daugiau kaip 30-ies Ukrainoje esančių Dievo Motinos paveikslų, vainikuotų popiežių karūnomis, jis – ir vienas vėliausiai Popiežiaus karūnomis vainikuotų stebuklingų paveikslų Ukrainoje: 2009 m. liepos 1 d. popiežius Benediktas XVI palaimino ir pašventino auksines karūnas ir apkaustus Hošivo Stebuklingosios Dievo Motinos ikonai, o Šviesiojo kalno Dievo Motinos ikona karūnuota 2009 m. rugpjūčio 28 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventėje.

Balandžio 30-ąją po primicijinių šv. Mišių Vilniuje ir visiems suteikto palaiminimo vienuolis bazilijonas pokalbiuose su lietuviais domėjosi M. Reinio beatifikacijos bylos eiga.

Tėvo Maksymo OSBM ir kitų vienuolių bazilijonų dėmesys Dievo tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui ir žinių apie jį sklaida Ukrainoje – pagarbus pavyzdys lietuviams.

Autorės asmeninio archyvo nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija