"XXI amžiaus" priedas Nr.19 (22)

PRIEDAI


Pienionių puošmena

Važiuojant nuo Kavarsko Ramygalos kryptimi, galima nesunkiai pasiekti buvusį Pienionių dvarą ir kadaise vešėjusį nuostabaus grožio parką. Žinoma, iš to buvusio parko grožio telikęs tiktai liūdnas prisiminimas, kaip ir iš dvaro pastatų. Ir istoriniuose šaltiniuose, ir senų žmonių prisiminimuose minimas šis dvaras bei parkas jau nuo XIX a. pradžios. Na, o Pienionių valsčius žinomas dar nuo XV amžiaus.
Dėl visokių suiručių, gamtos stichijų, žmonių abejingumo ir nerūpestingumo suniokotas dvaro ansamblis, parkas, bet koplytėlė visai šalia kelio išliko. Ir dabar praeinančius, pravažiuojančius pro šalį ji džiugina, čia susirenka žmonės melstis.
Kadangi gražių, išraiškingų formų balta lyg gulbė koplytėlė stūkso netoli vienos sodybos, tenai ir pasibeldžiu, norėdamas sužinoti šio statinio istoriją.
Duris atvėrusi Ona Balaišienė papasakojo, kad ši vietovė yra jos vyro Jono gimtinė, čia gyveno jo tėvai Mikalina ir Jonas Balaišiai.
Anksčiau Pienionis valdė dvarininkai Siesickai. Jų būta gana pamaldžių: tai vienur, tai kitur dvarininkai pastatė koplytėles. Mėgo sodinti medžius, puošti žemę.
Balaišiai, tarnavę Siesickams, paprašė toje vietoje žemės, iš ponų nusipirko ir netoli koplytėlės pasistatė namą. Senieji Balaišiai pasakodavo, kad čia melstis atvažiuodavo ir dvarininkas su šeima, tikintieji eidavo Kryžiaus kelius, rinkdavosi melstis per "mojavas" ir kitomis progomis. Ši tradicija išsaugota iki šiol.
Pokario metais atvažiavę skrebai daužė koplytėlės kampą, sakydami, kad viską išardys, esą "bus gerų plytų kitoms statyboms". Greitai jie nuleido rankas, nes mūras buvo labai tvirtas, lengvai "nepasidavė". Skrebai suprato, kad teks daug ir sunkiai dirbti, tad į viską numojo ranka. O sodybos šeimininkė M.Balaišienė pradėjo nekviestus svečius barti, gėdyti, kam šie nori sugriauti šventą dalyką, išniekinti kaimo simbolį.
Sovietmečiu ilgą laiką niekas nesirūpino koplytėlės remontu, pro kiaurą stogą varvėjo vanduo, gadino mūrą. Tačiau ir griauti neskubėjo, nors Anykščių rajone tuo metu "buldozerinis ateizmas" smarkiai vešėjo. Tuometinio "Gintaro" kolūkio valdžia netgi vienu metu pradėjo rodyti didesnį dėmesį šiam objektui, mat paaiškėjo, jog tai yra "valstybės saugomas dailės paminklas". Padedant kolūkiui, Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapijos dvasininkams, koplytėlė buvo restauruota, sutvarkytas jos stogas. Sugrąžintas į ankstesnę vietą ir kryžius, kurį nuo piktadarių išniekinimo, sunaikinimo išsaugojo senieji Balaišiai.
Dabar, pasak O.Balaišienės, niekas netrukdo čia melstis, niekam nekyla ranka padaryti kokį nors blogą darbą. Koplytėlė - didelė šio krašto puošmena. Gaila, nebėra jau senųjų Mikalinos ir Jono Balaišių, kurie dar regėjo koplytėlės statybą, visaip šiuo tikėjimo simboliu rūpinosi. Dabar tuo rūpinasi jų sūnus Jonas su žmona Ona...

Vytautas BAGDONAS

Anykščių rajonas

© 2001 "XXI amžius"

 


Koplytėlė Pienionyse

Autoriaus nuotrauka

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija