"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. vasario 5 d., Nr. 3 (48)

PRIEDAIBaltųjų rūmų šeimininko nuomonė nepasikeitė

Atstovų rūmuose JAV parlamentarams kalba prezidentas Džordžas Bušas

EPA-ELTA nuotrauka

Pasaulis kiek lengviau atsiduso išklausęs JAV prezidento Džordžo Bušo metinį pranešimą Kongresui. Mat galingiausios pasaulio valstybės vadovas kol kas nepaskelbė karo Irakui, kaip buvo laukta, ir leido suprasti, jog, atsižvelgdamos į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narių raginimą suteikti JT ginklų inspektoriams daugiau laiko, siekiant ištirti įtartinus objektus Irake, JAV neprieštaraus. Inspektorius, o ypač Jungtines Valstijas, be kitų Irako masinio naikinimo ginklų, labai domina, kur yra juodligės sukėlėjų atsargos. Irakas skelbiasi jas sunaikinęs, tačiau Vašingtonas tuo netiki. Taip pat neaišku dėl 6,5 tūkst. bombų su cheminiais užtaisais. Todėl Dž. Bušas pažymėjo, jog, praėjus dvylikai metų nuo jo tėvo laimėto Persijos įlankos karo, išlaisvinant Irako užgrobtą Kuveitą, Irakas vėl kelia didžiulę grėsmę pasauliui. JAV prezidentas aiškiai leido suprasti, kad Vašingtono kantrybė baigėsi, nes Irako diktatorius net nesirengia paklusti pasaulio bendruomenei, atsisakant masinio naikinimo ginklų. JAV vadovas taip pat nedviprasmiškai pareiškė, kad Jungtinės Valstijos, siekdamos galutinai išrauti pavojingą Irako auglį, imsis karo veiksmų vienos, nepaisydamos savo sąjungininkų Europoje, visų pirma Vokietijos ir Prancūzijos, prieštaravimo. Dž.Bušas taip pat kreipėsi į JAV karius, dislokuotus Persijos įlankos regione, pareikšdamas, kad lemtinga valanda artėja, ir ragino juos būti visiškoje kovos parengtyje.
Dž.Bušas pakvietė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narius susirinkti vasario 5 dieną į posėdį, kuriame JAV valstybės sekretorius Kolinas Pauelas pateiks Saugumo Tarybos nariams išsamią informaciją apie Irako turimus masinio naikinimo ginklus bei ginklavimosi programas. Todėl daromos prielaidos, kad Irako puolimas gali prasidėti vasario mėnesio antroje pusėje arba kovą. Dauguma Kongreso narių Dž.Bušo metinę kalbą sutiko audringais aplodismentais, nors kai kurie demokratų senatoriai siūlė prezidentui stengtis labiau įtikinti pasaulį, kad S.Huseinas nėra tik JAV, bet ir viso pasaulio problema.
Pati JAV visuomenė taip pat teigiamai vertino prezidento metinį pranešimą. Beveik 70 proc. amerikiečių mano, kad Dž. Bušas pateikė pakankamai įrodymų, siekiant smogti Irakui.
Be Irako, Dž.Bušas savo kalboje nemažai dėmesio skyrė ekonominėms problemoms. Iš tiesų pastaruoju metu pastebimas JAV ekonominis nuosmukis. Tiesą sakant, tas nuosmukis yra ne tik Amerikoje, bet ir Europoje bei Japonijoje. JAV prezidentas paskelbė planą šalies ekonomikai atgaivinti. Pirmiausia mokesčių sumažinimo net 674 milijardais dolerių planą. Tai ketinama pasiekti per artimiausius dešimt metų. Dž.Bušo nuomone, jo pateiktas ekonominio gaivinimo planas suteiks svarbų postūmį JAV ekonomikai. Pagal tą planą, bus panaikinti mokesčiai už gaunamus dividentus.
Bet vis dėlto pasaulis ekonominei pranešimo pusei skiria palyginti nedaug dėmesio. Tuo labiau kad ekonominė situacija galimo Irako puolimo atveju keisis ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje. Pirmiausia dėl galimo naftos kainų šuolio.
Neaišku, kaip JAV prezidento kalba pakeis kai kurių Europos valstybių poziciją dėl paramos, bent jau moralinės, karo su Iraku atveju. Atrodo, kad Vokietijos ir Prancūzijos vadovų G.Šrioderio ir Ž.Širako nuostatos nesikeis. Be to, ar labai jau prisidėtų Europos šalys, NATO narės, paremdamos JAV? Juk jų karinis potencialas net 800 kartų mažesnė nei JAV karinė galybė.
Tuo tarpu teigti, kad kone visa Europa neremia JAV dėl Irako karo, būtų neteisinga. Pakankamai akivaizdu, kad Italijos, Ispanijos, Danijos, Nyderlandų, Portugalijos požiūris į galimą karą beveik visiškai sutampa su Vašingtono požiūriu. Taip pat JAV pritaria naujosios NATO narės Vengrija, Čekija ir Lenkija. Tad kalbėti kaip Belgijos užsienio reikalų ministras L.Michelis, kad Europos valstybių dauguma palaiko Vokietijos bei Prancūzijos poziciją ir amerikiečiai karo su Iraku atveju liks vieni su britais, yra mažiausiai netikslu.
Tuo tarpu Irako vadovai bando šantažuoti Vašingtoną. Irako atstovas Jungtinėse Tautose paskelbė, kad viso pasaulio musulmonai atakuos JAV objektus, kad ir kur jie būtų, jeigu JAV karinės pajėgos puls Iraką.
Na, o kol JAV poziciją Irako klausimu parėmė Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Danijos, Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos vadovai, Lietuvoje vėl bando kelti galvas diktatoriaus S.Huseino šalininkai ir gerbėjai. Čia pirmuoju smuiku groja (ar tik pritaria slaptiems dirigentams) didžiausias Amerikos „imperializmo“ priešas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R.Pavilionis. Jo sukurta grupelė „pacifistų“, pasivadinusi „Šviesos lyga“, surengė triukšmą prie JAV ambasados ir Prezidentūros. R.Pavilionis netgi apkaltino prezidentą V.Adamkų, jog jis, pritardamas JAV veiksmams Irako atžvilgiu, pažeidė… Konstituciją.

Petras KATINAS

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija