"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. gegužės 7 d., Nr. 9 (54)

PRIEDAI

Dėl Lietuvos Vyriausybės darbo Europos referendumo išvakarėse

Pareiškimas

Vyriausybė aiškina Europos Sąjungos privalumus taip atsainiai, lyg norėtų priešingo poveikio. Gražūs žodžiai pro šalį ir vienas po kito erzinantys žmones einamosios politikos sprendimai – tai labai keistas derinys. Premjeras jau prasitarė, kad nusiristi į atsiliekančių Rumunijos ir Bulgarijos grupę su didžiuliais socialiniais, ūkiniais ir politiniais nuostoliais jo vadovaujamai Lietuvai - nieko ypatinga, bent jam. Visuomenės apklausų rengėjai pagal Vyriausybės užduotis domisi, kiek už, kiek prieš, bet visai neklausiama, ar žmonės supranta atsakomybę prieš savo vaikus, ar ateis balsuoti.
Galbūt opozicinės partijos ir visuomeninės organizacijos pernelyg pasitikėjo, kad Vyriausybė su savo valdininkų armija ir gausiais valstybės pinigais atliks nuoširdų šviečiamąjį darbą visuose miestuose bei rajonuose gerai ir laiku. Taip neįvyko. Valdančioji dauguma Seime irgi nepasirinko nei Vengrijos, nei Estijos referendumų atsargesnio modelio, nesutvarkė net rinkėjų sąrašų, iš kurių daugelis šalių tokiems atvejams pašalina niekada nebalsuojančius asmenis. (Jei atsirastų, jie įrašomi nors ir balsavimo dieną, taip pat užsienyje, konsulatuose.) Ji nesustabdė piliečius neigiamai nuteikinėjančio Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko, ką tik sujaukusio dar ir savivaldybių darbą. Todėl šiandien kreipiamės į Lietuvos vakarietiškos nepriklausomybinės krypties politines partijas, į nesiblaškančias savivaldybes, į Katalikų Bažnyčią ir visas Bažnyčias, į visuomenines organizacijas ir profesinius susivienijimus:
Lietuva per keletą nelaisvės dešimtmečių skaudžiai atsiliko nuo demokratinės Europos raidos ir gerovės, tad neleiskime sau prarasti dar daugiau laiko, atsilikti dar labiau!
Neleiskime dabartinei Vyriausybei, šią istorinę valandą nusigręžusiai nuo svarbiausio istorinio uždavinio į valdymo aferas, pastūmėti Lietuvos į dar vieną istorinį atsilikimą!
Neapsiribokime paskelbtais formaliais pareiškimais, pakelkime jaunimą, visus piliečius apginti Lietuvos pažangą, europinę perspektyvą, geresnį gyvenimą laisvų tautų bendrijoje, kur geriau tvarkomasi!
Laukiame įtaigaus ir autoritetingo kadenciją baigusio ir kadenciją pradėjusio Lietuvos Prezidentų žodžio. Tegul visuomeninė televizija nevaržo jų ir nereikalauja pirmiausia pinigų bent paskutinę didžiojo visuomenės atsakingumo savaitę. Darbininkų diena ir Motinos diena, Europos diena tepaskatina mus visus padėti darbininkei motinai Lietuvai.

Tėvynės sąjungos vardu
Vytautas LANDSBERGIS

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija