"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. gegužės 7 d., Nr. 9 (54)

PRIEDAI

Nuo bado pasaulyje kasdien miršta 25 tūkstančiai žmonių

Kaip skelbia UNESCO spaudos tarnyba, nuo bado pasaulyje kasdien miršta 25 tūkstančiai žmonių. Tai pažymima Jungtinių Tautų (JT) ataskaitoje, kurią parengė ekspertai, atlikę vandens išteklių būklės įvertinimą. Ataskaitoje teigiama, jog apie 815 milijonų žmonių nuolat stokoja maisto. Iš šių žmonių 777 milijonai gyvena besivystančiose šalyse, 27 milijonai - pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalyse, o 11 milijonų - ekonomiškai stipriose valstybėse.
Pagal JT nustatytus plėtros tikslus, iki 2015 metų badaujančiųjų skaičių pasaulyje planuojama sumažinti perpus. Tačiau, kaip pabrėžiama ataskaitoje, šį tikslą pavyks įgyvendinti ne anksčiau kaip 2030 metais. Pagrindinė užduotis, siekiant šio tikslo, yra žemės ir vandens naudojimo veiksmingumo didinimas. JT ekspertų nuomone, šiuo metu irigacija vykdoma itin neveiksmingai - beveik 60 procentų šiam tikslui skiriamo vandens naudojama veltui.
Ataskaitoje priduriama, jog iki 2050 metų pakankamą maisto tiekimą bus įmanoma užtikrinti visiems Žemės gyventojams, nes bado reiškinį nulemia ne maisto produktų gamybos pajėgumų stoka, o socialinė, ekonominė ir politinė situacija pasaulyje ir atskirose valstybėse.

Reuters-ELTA

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija