"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. gegužės 21 d., Nr. 10 (55)

PRIEDAI

Pradėta nauja „Renovabis“ akcija

„Būti kaimynu. Tapti artimu!“ („Nachbarn sein. Zum Nächsten werden!“) - tokiu devizu naują Sekminių paramos akciją gegužės 18 dieną Kelno (Vokietija) katedroje aukotomis šv.Mišiomis pradėjo prieš dešimtmetį (1993 m. kovo 3 d.) Vokietijos katalikų vyskupų įkurtas paramos pokomunistinių Rytų ir Vidurio Europos šalių Bažnyčioms sąjūdis „Renovabis“. Pagrindiniais praėjusio sekmadienio Kölner Dom pamaldų koncelebrantais buvo didžiausios Vokietijos diecezijos Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris, Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lvovo (Ukraina) arkivyskupas kardinolas Liubomiras Husaras ir Novosibirsko (Rusija) vyskupas Josifas Vertas.

Naujosios „Renovabis“ akcijos tikslas - padėti Rytų ir Vidurio Europos šalims visavertiškai integruotis į Europos Sąjungą. Kaip spaudos konferencijoje paaiškino kardinolas J.Meisneris, Rytų ir Vakarų integracija turi būti išreikšta ne tik ekonominiais ir politiniais aspektais, bet taip pat apimti dvasinę bei religinę plotmes. Bažnyčių pareiga yra rūpintis, kad suvienyta Europa iš naujo atgaivintų savo krikščioniškąsias šaknis.
Aiškindamas naujosios akcijos devizą, „Renovabis“ vadovas kunigas Ditgeris Demutas, CSSR, sakė, kad Europos šalys, būdamos kaimynės geografine prasme, turi rodyti tarpusavio solidarumą ir paramą pagal Evangelijos „artimo meilės“ įsakymą. Tačiau naujų narių priėmimas neturi reikšti, kad Europos Sąjunga tampa „uždara tvirtove“, todėl „Renovabis“ pasirengęs teikti paramą Rusijai, Ukrainai ir kitoms pokomunistinėms šalims, kurios dar nepriklauso ES.
Kelno dienraščio „Stadt-Anzeiger“ gegužės 15 dieną surengtoje diskusijoje „Europa vienijasi - tačiau kaip?“, aptardamas Lietuvoje neseniai vykusio referendumo dėl stojimo į ES rezultatus, kardinolas A.J.Bačkis pabrėžė, kad Lietuva su savo 750 metų krikščionybės istorija iš esmės „grįžta į Europą“, nuo kurios ji buvo dirbtinai atribota. Darbštus ir kūrybingas lietuvių jaunimas nori išnaudoti priklausomybės Europos Sąjungai teikiamas galimybes. Ganytojas taip pat pastebėjo, kad suvienytoji Europa turės išlaikyti „solidarumo egzaminą“ ir kad yra svarbu, jog ES būtų pripažinti atskirų šalių tautiniai bei kultūriniai savitumai.
Iš per praėjusius dešimt metų visose Vokietijos diecezijose surengtų paramos akcijų „Renovabis“ įgyvendino beveik dešimt tūkstančių socialinių, karitatyvinių, pastoracinių, švietimo ir žiniasklaidos projektų už 260 milijonų eurų 27 pokomunistinėse Rytų ir Vidurio Europos šalyse. Šiose dosnios partnerystės iniciatyvose pusė vokiečių katalikų suaukotų lėšų skiriama sielovadai - kunigams ir katechetams rengti, bažnyčioms statyti ir remontuoti bei pan., o kita dalis - socialinėms reikmėms.
Naujos „Renovabis“ akcijos atidaryme Kelne dalyvavęs Vokietijos parlamento (bundestago) pirmininkas Volfgangas Tyrzė savo pasisakyme kritikavo dabar populiarų „Europos Sąjungos plėtros į Rytus“ apibrėžimą. Jis pažymėjo, kad iš tikrųjų kalbama ne apie „plėtimąsi į Rytus“, bet apie žemyno tikrąją „europietizaciją“. Būtent taip dabar vykstantį integracijos procesą apibūdino popiežius Jonas Paulius II, savo vizito Austrijoje 1998-aisiais metu pasakęs, jog tai yra „Europos Sąjungos europietizacija“.
V.Tyrzė taip pat paragino Europos krikščionis politikus nuolat priminti, kad naujų narių iš Rytų Europos priėmimas yra daugiau nei tik ES ekonominės erdvės plėtra. Reikia pripažinti Vidurio ir Rytų Europos tautų kultūrines bei religines tradicijas ir jų reikšmę bendram Europos dvasiniam paveldui praturtinti.

M.B.

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija