"XXI amžiaus" priedas apie Lietuvą ir pasaulį, 2003 m. gegužės 21 d., Nr. 10 (55)

PRIEDAI

Ne iš to galo

Rusijoje vėl prasidėjo eilinis vajus dėl armijos reformos. Generalitetas kaip ugnies bijo tų galimų reformų, ypač dėl profesionalios kariuomenės sukūrimo. Todėl daroma viskas, kad diskusijos užsitęstų iki begalybės. Juk kariai profesionalai – tai ne būtinosios tarnybos rekrūtai, kurie visokiais būdais skriaudžiami ir išnaudojami, prastai maitinami, varomi dirbti į nustekentus kolchozus ne tik nuimti derliaus, bet pastaruoju metu ir bulves sodinti. Jau nekalbant apie vadinamuosius nestatutinius santykius – „dedovščiną“. Esant tokiai padėčiai, visi, kas sugeba, pirmiausia kas turi pinigų, stengiasi visokiais būdais išsisukti nuo tarnybos armijoje. Armijos vadovybė, sabotuodama esminę jos reformą, sugalvojo labai savotišką būdą, kaip pakelti armijos prestižą ir pritraukti į ją naujokus. Gynybos ministerijos Heraldikos tarybos ekspertams duota užduotis – kuo skubiausiai įsakyta parengti planą, kaip pakelti armijos įvaizdį. Jau baigiamas rengti planas pakeisti kariškių antpečius, antsiuvus, kokardas, o galbūt ir pačią uniformą. Tačiau puošnūs antsiuvai, kokardos ant kepurių ir mundurų, galbūt ir naujos uniformos – visiškai neesminis klausimas. Nors karių išvaizda, uniformos turi nemažą reikšmę, tačiau kai tai visiškai nesiejama su esminiais karinės reformos elementais, tai praranda bet kokią prasmę. O tokių elementų Rusijos armijoje daugybė: tai ekipiruotė, atlyginimai, būsimosios karjeros civiliniame gyvenime perspektyvos, buities sąlygos, socialinis statusas visuomenėje.
Pakanka pažvelgti į tuos dalykus Jungtinių Valstijų kariuomenėje. Joje naujokas jau gauna 965 dolerius per mėnesį, o už tarnybą karo veiksmų rajone jam dar pridedama 150 dolerių. Aišku, laikui bėgant, kiekvienas eilinis gali tapti seržantu, ir tada jo atlyginimas pasiekia iki 2,7 tūkst. dolerių per mėnesį. Tai 700 dolerių daugiau už „tik ką iškepto“ leitenanto algą. Beje, mokesčius moka tik JAV armijos karininkai, jeigu jų mėnesinis atlyginimas viršija 5,5 tūkst. dolerių.
Dabar apie amuniciją. Vieno amerikiečių kario, dislokuoto Persijos įlankos regione, ekipiruotė kainuoja 7,5 tūkst. dolerių. Uniformos komplektas – 56 doleriai. Automatinis šautuvas M-4 su optiniu dienos ir naktiniu taikikliu, granatsvaidžiu ir specialiu žibintu – 920 dolerių. Kario kuprinė, šovininės ir kiti priedai – 400 dolerių. Batai – 100 dolerių, šalmas – 139. Ant kiekvieno kario šalmo įmontuotas naktinio matymo prietaisas, kainuojantis 3,5 tūkst. dolerių. Be to, kiekvienas karys būtinai nešioja neperšaunamąją liemenę su keraminėmis neperšaunamomis plokštelėmis, kainuojančią 1,6 tūkst. dolerių.
Analogiškų pavyzdžių, aprūpinant Rusijos armijos karius, nėra, nes duomenys tikriausiai slepiami. Nebent apie garsiuosius Kalašnikovo automatus, kuriuos Rusijos gynybos ministerija perka po 1,4 tūkst. rublių, tai yra po 40-45 dolerius.
Aišku, šiais laikais amoralu siųsti į mūšį, pavyzdžiui, Čečėnijoje, neapmokytus naujokus susidėvėjusiomis uniformomis, kiaura avalyne ir su labai nepatogiomis, sunkiomis ir neefektingomis neperšaunamomis liemenėmis.
Amerikiečių karinių oro pajėgų lakūną, ištarnavusį 20 metų, dėl įgytos patirties stengiamasi išlaikyti armijoje dar mažiausiai penkerius metus. Jam sutikus, už tai išmokama 125 tūkst. dolerių premija. Be to, amerikiečių karo lakūnai, išėję į atsargą, jeigu jie to nori, be vargo gauna darbą civilinėse aviakompanijose. Tuo tarpu rusų karo lakūnai apie tokius dalykus negali net svajoti. Rusijos armijos laikraštyje „Krasnaja zvezda“ spausdinami išėjusių į atsargą rusų karo lakūnų laiškai, kuriuose rašoma, kad nėra jokių galimybių įsidarbinti civilinėje aviacijoje. Pavyzdžiui, 35 metų modernaus MIG šturmanas dirba sunkvežimio vairuotoju, aviacijos pulko štabo viršininkas – naktiniu sargu, o garsiojo bombonešio TU-22 pilotas džiaugiasi įsidarbinęs draudimo agentu… Tad apie jokias karjeros perspektyvas Rusijos armijos atsarginiams nėra ko ir kalbėti. Į Gynybos ministerijos kadrus niekas nekreipia dėmesio, o tuo tarpu išėję į atsargą JAV kariškiai graibstyte graibstomi.
Užtat Rusija gali pasigirti generolų, admirolų ir pulkininkų skaičiumi. Amerikos armijoje, kurioje tarnauja apie 1,4 mln. karių, iš viso yra 880 generolų ir admirolų. Tuo tarpu Rusijos armijoje jų yra apie du tūkstančius. O kur dar vidaus reikalų kariuomenė, kurioje generolų ne mažiau. Beje, tik Rusijoje taikos metu generolas gali tapti maršalu. JAV tokio karinio laipsnio iš viso nėra. JAV prezidentas gali suteikti tik brigados generolo ir generolo majoro laipsnius. Tapti generolu leitenantu galima tiktai pritariant JAV Senatui. Jais veikiančiojoje JAV armijoje vienu metu gali būti tik keturiolika žmonių. O armijos generolo laipsnį, Amerikoje vadinamą „penkių žvaigždučių“ generolu, gali suteikti tiktai Kongresas ir tiktai karo metu. Anot Rusijos laikraščio „Tribūna“ karinio apžvalgininko Igorio Jelkovo, laimė, kad du Rusijos maršalai gauna tokį pat atlyginimą kaip vienas amerikiečių eilinis… Kitas Rusijos laikraštis „Komsomolskaja pravda“ paskelbė lentelę, pavadintą „Dingusios šalies armijos“. Lentelėje pateikti duomenys apie visų buvusių sovietinių „respublikų“ kariuomenes: tankų, lėktuvų, sraigtasparnių, karo laivų, priešlėktuvinės gynybos sistemų, artilerijos pabūklų, taip pat karių skaičių. Labai įdomūs duomenys ir apie būtinosios tarnybos kariams skiriamus piniginius atlygius bei pulkininkų algas. Daugumos posovietinių šalių eiliniai gauna per mėnesį vieną JAV dolerį. Taip yra Rusijos, Armėnijos, Gruzijos, Kazachstano, Kirgizijos, Moldovos, Tadžikistano, Turkmėnijos, Uzbekijos, Ukrainos kariuomenėse. Išimtį sudaro Lietuvos, Latvijos ir Estijos eiliniams skiriami pinigai, atitinkamai 10, 18 ir 15 JAV dolerių. Pulkininkų atlyginimai svyruoja nuo 60 iki 500 JAV dolerių. Čia irgi daugiausia gauna Estijos pulkininkai (500), Latvijos – (400), Lietuvos – (250), Rusijos – 230 dolerių. O dėl ginkluotės, tai šiuo metu (be vidaus reikalų kariuomenės) Rusijos armijoje tarnauja apie du milijonai kariškių, yra 730 branduolinių raketų, 18000 tankų, 24000 šarvuočių, 86000 artilerijos pabūklų, 3500 lėktuvų, 4100 sraigtasparnių, 62 povandeniniai laivai, 360 karo laivų ir 9000 priešlėktuvinės gynybos sistemų. Antroji pagal dydį ir turimą ginkluotę yra Ukrainos kariuomenė. Jos sudėtyje 310 tūkst. kariškių, 4000 tankų, 7000 šarvuočių, 4040 artilerijos pabūklų, 450 lėktuvų, 600 sraigtasparnių, vienas povandeninis laivas, 110 karo laivų ir 160 priešlėktuvinės gynybos sistemų. Trečioje vietoje – Baltarusija, turinti 58 tūkst. karių, 1700 tankų, 2500 šarvuočių, 1650 artilerijos pabūklų, 260 karo lėktuvų, 80 sraigtasparnių, 130 priešlėktuvinės gynybos sistemų.

Petras KATINAS

© 2003"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija