„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. sausio 25 d., Nr. 2 (118)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Už jūsų ir mūsų laisvę!

Jonas Kazimieras BURDULIS

Sausio 16 dieną Vilniuje, Mokytojų namuose, įvyko Gudų ir lietuvių solidarumo akcija. Nevyriausybinės Lietuvos organizacijos kartu su Vilniuje gyvenančiais studentais iš Gudijos (Baltarusijos) surengė viešą Gudijoje uždrausto filmo „Okupacija. Misterijos“ peržiūrą.

Solidarumo akcijos rengėjai siekia palaikyti tuos žmones, kurie mūsų dienomis, rizikuodami savo gyvybe ir gerove, diktatūros sąlygomis kovoja už laisvę ir demokratiją Gudijoje. Filmas „Okupacija. Misterijos“, kuriame vaidina Gudijoje išgarsėję aktoriai, yra bandymas atskleisti tiesą apie Antrojo pasaulinio karo istoriją, kurią Baltarusijos propaganda iškreipia pagal sovietinės cenzūros dėsnius.

Akcijos pagrindinis organizatorius – Jungtinis Baltarusijos iniciatyvų centras – kviečia lietuvius palaikyti gudų kovą už išsivadavimą, kaip mus kadaise rėmė demokratinės šalys. Šūkis „Už jūsų ir mūsų laisvę“ tebėra aktualus ir šiandien. Gudijos laisvės daigams reikia mūsų paramos.

Gudų ir lietuvių solidarumo akcija Gudijai artimiausioje Europos sostinėje Vilniuje rengiama jau trečią kartą. Lapkričio 16 dieną buvo surengta pirmoji, – „Solidarumo kelias“, – įžiebtos žvakutės iškiliose Vilniaus vietose, ypač susijusiose su Vilniaus gudų bendruomenės istorija, taip pat šalia Gudijos ambasados. Gruodžio 16 dieną šalia Aušros Vartų kartu giedotas gudų dvasinis himnas „Visagalis Dieve“, surengta eisena su Lietuvos ir laisvos Gudijos vėliavomis bei pamaldos gudų kalba už laisvą Gudiją Bazilijonų vienuolyne.

Solidarumo su Gudija dienos rengiamos daugelyje Europos valstybių – Ukrainoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitur. Pačios Gudijos miestuose Solidarumo akcijos rengiamos kiekvieno mėnesio 16 dieną. Gruodžio 16-ąją akcijoje iš viso dalyvavo per 300 tūkst. žmonių. Akcijos rengiamos minint žinomo Gudijos politiko, – Gudijos parlamento vicepirmininko Viktaro Hančaro, – be žinios dingusio 1999 m. rugsėjo 16 d., atminimą.

Kartu su V.Hančaru dingo jo kolega, verslininkas Anatolis Hančaras. Iki šiol nežinoma, kas atsitiko vidaus reikalų ministrui Jury Zacharankai, žurnalistui Zmitry Zavadzki. Esama įrodymų, jog su šiais žmonių dingimais yra susiję aukšti Gudijos pareigūnai. Visų jų likimas nežinomas, – neaišku, ar jie kankinami kalėjimuose, ar jau nužudyti. Reikia tikėtis, jog ateis ta diena, kai nusikaltimai išaiškės, ir nusikaltėliai stos prieš teismą, kaip tai įvyko Ukrainoje, kur žurnalisto Gongadzės žudikai jau pasakoja teismui apie savo nusikaltimus.

Mokytojų namų svetainėje gausiai susirinkusiems svečiams buvo parodyta įvadinė prezentacija – trumpametražis filmas, pasakojantis apie akcijos organizatorius ir jų veiklą. Filmas sukurtas labai paprastai – rodomos tik nuotraukos, bet labai jaudina būtent savo paprastumu ir nuoširdumu. Matome Gudijos vaizdus – pilių griuvėsius, bažnyčias, gamtovaizdį, kuris toks panašus į mūsiškį. Negausus jaunuolių būrelis prie Vilniaus Aušros Vartų, Rasų kapinėse, prie iškilių Gudijos krašto žmonių kapų, prie Pranciškaus Skorinos namo Pilies gatvėje. Jų akyse šviečia viltis, nuliūdinta supratimo, kad teks ilgai kovoti, teks patirti dar daug skaudžių aukų...

Filmas „Okupacija. Misterijos“ taip pat labai paprastas. Jis susideda iš trijų novelių. Pirmoji pasakoja apie girių glūdumoje gyvenančios nebylės motinos Antrojo pasaulinio karo metų tragediją. Sovietiniai partizanai filme parodyti be jokio pagražinimo – vagys ir banditai, kuriems per karo žiaurumus atsiradęs polinkis žudyti nebesaistomas jokių moralės normų nė tikėjimo tiesų. Antroji novelė pasakoja, kaip apylinkėse veikiantis partizanų būrys, vadovaujamas žiauraus kapitono, naktį ateina į miestelį, kur vadas pradeda savo žvėrišką teismą! Trečioji novelė apie meilę, kuri karo, suirutės ir žiaurumų metais iškyla aukščiau pareigos, aukščiau kitų jausmų, nustelbia bet kokius žmogiškus ryšius.

Iš kiekvieno kadro į mus žvelgia gilus tragizmas. Tragizmą matome ir filmo veikėjų akyse. Į mus žvelgia karo metų Gudijos kaimo skurdas ir beteisiškumas. Ir jokio patriotinio polėkio, jokios propagandos, jokių spekuliacijų tragiška karo metų gudų tautos dalia, kurią dar ir šiandien ji priversta kęsti. Nenuostabu, kad toks filmas šiandien Gudijoje uždraustas.

Tačiau nors ir uždraustas, jis Gudijoje nėra nežinomas. Jis plinta, jis dirba savo darbą – kovoja už gudų sąžinę ir protus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija