„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. kovo 8 d., Nr. 5 (121)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Nužudytas, bet nepalaidotas

Kovo 8 dieną sukanka vieneri metai, kai Doikur-Evl (Tolstoj-Jurt) gyvenvietėje Rusijos specialiosios tarnybos nužudė Čečėnijos Respublikos Ičkerijos prezidentą Aslaną Maschadovą.

Iki šiol jo šeima negavo ir negalėjo palaidoti jo kūno. Todėl A.Maschadovo šeima kreipėsi į Europos Tarybos parlamentinę asamblėją.

Kreipimesi teigiama, kad Rusija priėmė įstatymo „Dėl kovos su terorizmu“ pataisą, pagal kurią nužudyti kare čečėnai klasifikuojami kaip „teroristai“ ir prilyginami nubaustiesiems mirties bausme, todėl jų kūnai neatiduodami artimiesiems palaidoti. „Mes manome, kad įstatymas, atimantis giminaičiams teisę palaidoti artimą jiems žmogų ir draudžiantis pranešti jiems apie palaidojimo vietą, įžeidžia visų religinių konfesijų tikinčiųjų jausmus ir iš principo prieštarauja visoms moralės ir padorumo normoms, kurių laikomasi civilizuotoje ir demokratinėje visuomenėje“. – teigiama pareiškime.

Prezidento šeima pabrėžia, kad jis ne kartą teikė realius pasiūlymus dėl karinio politinio konflikto tarp Rusijos Federacijos ir Čečėnijos Respublikos Ičkerijos sureguliavimo. Reikia pastebėti, jog tie projektai buvo išimtinai diplomatinio pobūdžio ir buvo planuojami kaip taikūs prie derybų stalo, kas ne vienu atveju susilaukė teigiamo rezonanso iš pasaulio bendruomenės.

A.Maschadovas kariavo garbingai, visi jo kovos metodai buvo teisingi ir atviri; laikydamasis Ženevos konvencijos, jis smerkė bet kokias terorizmo apraiškas ir visuomet visaip joms priešinosi.

Pagrindinė jo kaltė ir jo pašalinimo priežastis buvo tai, kad jis pasiūlė taiką Rusijos valdžiai, kuri, kaip paaiškėjo, siekia Čečėnijoje ko tiktai nori, bet ne taikos. Pagrindinė jo nužudymo priežastis buvo ta, jog jis paskelbė paliaubas, ir iš čečėnų pusės paliaubos nebuvo sulaužytos; tai atėmė iš Rusijos pusės galimybę dar kartą apkaltinti čečėnus. Pagrindinė jo „kaltė“ buvo ta, kad čečėnų partizanų daliniai iš tikrųjų jam pakluso.

Tai yra tiesioginis Europos Konvencijos straipsnių pažeidimas, jau neminint, jog tai niekaip nesiderina su bendražmogiškąja etika ir morale.

Prezidento artimieji neabejoja, kad Europos Tarybos parlamentinė asamblėja smerkia šį barbarišką nužudymą, viešą jo kūno išniekinimą ir jo kūno negrąžinimą giminaičiams bei primygtinai prašo panaudoti savo padėtį bei autoritetą ir pareikalauti iš Rusijos Federacijos vadovybės atiduoti A.Maschadovo šeimai jo kūną palaidoti, kaip to reikalauja religiniai papročiai ir tradicijos; viešai atsiprašyti už sąmoningą melą ir šmeižtą, kurį Rusijos vadovybė skleidžia apie A.Maschadovą, ir už jo nužudymą bei viešą jo kūno išniekinimą; būtina atlikti tarptautinį nužudymo fakto tyrimą už Rusijos ribų. (Prezidento šeima mano, kad toks tyrimas ir liudijimai, kuriuos ji renka, gali tapti pagrindu tarptautiniam tribunolui Čečėnijoje įvykdytiems kariniams nusikaltimams ir nusikaltimams prieš žmoniškumą ištirti.) Taip pat reikalaujama išduoti tarptautiniam teisingumui A.Maschadovo nužudymo organizatorius ir vykdytojus.

Kreipimąsi pasirašė Aslano Maschadovo našlė Kusama Maschadova, sūnus Anzoras Maschadovas ir dukra Fatima Maschadova.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija