„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. rugpjūčio 30 d., Nr. 14 (130)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Atlanto sutarties Lietuvos bendrijai (lata) – 10 metų: praeitis, dabartis ir perspektyvos

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (Lithuanian Atlantic Treaty Association - LATA) yra nevyriausybinė organizacija, kurios tikslai yra propaguoti ir remti Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) pripažįstamas ir ginamas vertybes, jos tikslus ir veiklą stiprinant Europos bei transatlantinės bendruomenės saugumą. Ne mažiau svarbus LATA tikslas yra įtraukti jaunimą į nevyriausybinių organizacijų veiklą bei skatinti jį aktyviai dalyvauti pilietinės visuomenės kūrime.

LATA buvo įkurta 1996 m. birželio 21 d., LR Teisingumo ministerijoje įregistruota tų pačių metų rugpjūčio 5 d. 1996 metais LATA tapo asocijuota tarptautinės Atlanto sutarties asociacijos (ATA) nare. LATA buvo pirmoji Baltijos valstybėse tokio pobūdžio organizacija.

Dabartinis LATA pirmininkas yra Vytautas Umbrasas. LATA pirmininkais yra buvę Egidijus Vareikis bei Dainius Žalimas. Šiuo metu organizacijoje veikia ne tik teritoriniai skyriai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Rokiškyje, Varėnoje, Švenčionyse, bet ir LATA funkciniai padaliniai - švietimo ir tarptautinių reikalų komitetai bei LATA jaunimo sekcija (jaunimo taryba).

Nuo pat įkūrimo organizacija inicijavo ir surengė kelis šimtus įvairių konferencijų, diskusijų, seminarų vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojams ir moksleiviams, išleido ne vieną leidinį, rengė ir vykdė socialinius tyrimus.

Nuo 1997 metų LATA nuolat rengia seminarus šalies vidurinių mokyklų mokytojams ir moksleiviams NATO tematika, organizuoja moksleiviams, studentams ir kitoms socialinės grupėms įvairius viešus renginius, skirtus Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, NATO dienos, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos, Liepos 6-osios ar Lapkričio 23 dienos progai paminėti.

Tarp svarbesnių LATA darbų reikėtų paminėti 1997 metais JAV, Vašingtone, surengtą diskusiją su JAV Atlanto Tarybos (ACUS) nariais Gayden Thomson ir Scott Kocher, 1999-aisiais kartu su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu parengtą ir išleistą kolektyvinę monografiją „NATO vakar, šiandien ir rytoj“, 2000-aisiais kartu su Lietuvos ir Slovėnijos užsienio reikalų ministerijomis inicijuotą ir parengtą užsienio reikalų ministrų konferenciją „Vilniaus 9“, davusią pradžią garsiajam „Vilniaus procesui“; išleistas dvi knygas „Skaitiniai apie nacionalinį ir tarptautinį saugumą“, 2001 metais atidarytą Tarptautinio saugumo ir NATO Informacijos centrą Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje Vilniuje; 2002-aisiais kartu su giminingomis organizacijomis Latvijoje, Estijoje ir Danijoje sukurtą Baltijos Atlanto sutarties asociaciją (BATA), 2003 metais organizuotą tarptautinę konferenciją Gruzijoje, Tbilisyje, „Ar gali Baltijos valstybių NVO bendradarbiavimo patirtis būti perkelta į Pietų Kaukazo regioną?“, 2004-aisiais surengtą seminarą Baltarusijoje NATO ir nevyriausybinių organizacijų klausimais ir parodą apie NATO ir LATA IX forto muziejuje; 2005-aisiais LATA Kauno skyriaus įgyvendintą programą „NATO dienos Kauno mokyklose“. Šiais metais LATA kartu su LPKTS vykdė projektą „65-osios trėmimo metinės“ „Te nenusėda dulkės užmaršties“, skirtą įprasminti Gedulo ir vilties dieną. Kasmet LATA organizuoja ekskursiją Kaune, kurios tema: „Lietuvos valstybinės institucijos, susijusios su nacionalinio saugumo ir gynybos politikos formavimu ir įgyvendinimu laikinojoje sostinėje 1919-1940 m.“. Nuo 2002 metų Kauno skyrius kuruoja diskusijų klubą, kuriame su žymiais žmonėmis aptariamos aktualios temos, susietos su saugumo ir gynybos politikos klausimais. Nuo 2006 metų LATA YC (Jaunimo sekcija, pirmininkė Gintarė Šimonytė) aktyviai prisideda prie NATO tikslų ir vertybių viešinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. LATA jaunimo atstovai dalyvauja konferencijose, seminaruose ir NATO simuliacijose NATO šalyse bei Ukrainoje, Gruzijoje, Rusijoje ir pan. Šiandien Lietuvos jaunimui atsiveria puikios galimybės dalyvauti tarptautiniuose projektuose, daugiau sužinoti apie NATO šalių bendradarbiavimą, susipažinti su kitomis valstybėmis. Pavyzdžiui, vyresniųjų klasių moksleiviai turi galimybių dalyvauti projekte „Aliante“ (www.project-aliante.org). „Aliante“ - tęstinis tarptautinis projektas, skirtas NATO valstybių narių vidurinių mokyklų ir gimnazijų aukštesniųjų klasių moksleiviams. Konkursas vyksta nuo 2000 metų, o Lietuvoje rengiamas jau trečią kartą. Šis projektas konkurso būdu patikrina moksleivių politologijos, istorijos, geografijos mokslo sričių žinias, taip pat turimą informaciją apie NATO ir ES organizacijas. Projektas „Aliante 2006“ organizuojamas bendromis LR Seimo, Švietimo ir mokslo ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Čekijos Respublikos ambasados Lietuvoje bei LATA (projekto nacionalinis koordinatorius Audrius Skaistys) pastangomis.

Dalyvavimas „Aliante“ projekte moksleiviams sudaro puikias galimybes ne tik savo žiniomis ir gebėjimais pasirodyti tarp bendraamžių Lietuvoje, bet ir garsinti savo valstybę tarptautiniu lygiu, surasti draugų ir bendraminčių net dešimtyje Europos valstybių.

Kviečiame visus, besidominčius saugumo ir gynybos politika, įsitraukti į mūsų organizaciją. Informaciją apie LATA rasite tinklalapyje www.lata.lt.

Raimundas KAMINSKAS,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos
pirmininko pavaduotojas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija