„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2006 m. spalio 25 d., Nr. 18 (134)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

„Šalis be sąžinės ir garbės“

Petras KATINAS

Tokiais žodžiais garsus visame pasaulyje rusų dailininkas, skulptorius, visuomenės veikėjas, buvusio labai aukšto sovietinio karinio veikėjo sūnus Michailas Šamiakinas, jau ketvirtį amžiaus gyvenantis JAV, pavadino savo tėvynę Rusiją. Tai iš tiesų legendinis žmogus. M.Šamiakinas yra surengęs per 500 savo kūrybos parodų garsiausiose pasaulio galerijose ir kultūros centruose. Jis yra penkių garsiausių pasaulio universitetų garbės daktaras. M.Šamiakino darbų yra daugelyje pasaulio muziejų, tarp jų – Niujorko Metropoliteno muziejuje, Maskvos Tretjakovo galerijoje. Pačioje Rusijoje bene žinomiausias jo darbas yra imperatoriaus Petro I paminklas Petropavlovsko tvirtovėje Sant Peterburge. Neseniai menininkas lankėsi Peterburge, kur Marijos teatre statė spektaklį „Stebuklingas riešutas“ pagal Hofmaną. Taip pat šis pasaulinio garso menininkas yra parengęs Peterburge savo įsteigto Kūrybos filosofijos ir psichologijos instituto kelis labdaros ir paramos projektus. Pirmiausia menininkas organizuoja gabių neįgaliųjų vaikų ir onkologijos centrų nepilnamečių pacientų kūrybinių darbų parodas ir tų darbų aukcionus, o gautus pinigus perveda į jų asmenines sąskaitas. M.Šamiakinas pabrėžia, kad valstybė jau seniai „nurašė“ vaikus ir paauglius, kaip ir nepilnamečius, pakliuvusius į kolonijas, kurios niekuo nesiskiria nuo sovietinių lagerių. Jis taip pat padėjo išlaisvinti iš Afganistano pragaro sovietinius karo belaisvius, kuriuos valdžia visai pamiršo. Už jo pinigus jie buvo išpirkti iš tuometinės Afganistano talibų valdžios. M.Šamiakinas ketina pastatyti paminklą tiems buvusiems sovietiniams rekrūtams, kurie buvo pasiųsti į Afganistaną ir ten žuvo. „Dabar man sako: suraskite toje savo Amerikoje pinigų tam paminklui. Bet kodėl amerikiečiai turi rinkti pinigus paminklui mūsų kariams? Man atsako: „O mes neturime pinigų“. Ir tai turtingiausioje pasaulio valstybėje!“

Žurnalistė Larisa Alojeva paklausė dailininko, kodėl jis toks retas svečias savo tėvynėje. M.Šamiakinas į tai atsakė: „Stengiuosi čia atvykti kaip galima rečiau, kad saugočiau savo nervus. Čia labai sunki atmosfera, visiškai neegzistuoja tokie dalykai kaip sąžinė ir garbė“.

 

Nejaugi jūs visai nejaučiate nostalgijos savo jaunystės miestui?

„Neseniai aplankiau namą, kuriame gyvenau. Ten turėjome du mažus kambarėlius komunaliniame bute. Nostalgijos savo jaunystės Leningradui nejaučiu jokios, nes mano jaunystė buvo labai sunki ir pavojinga. Aš išvykau, tiksliau, mane išsiuntė, kai man buvo 27 metai. O iki tol gyventi nuolat jaučiant, kad ne šiandien, tai rytoj tave pasodins, buvo labai sunku. Ypač žinant, jog tu jokio nusikaltimo, netgi pagal sovietinius įstatymus, nesi padaręs. Aš nebuvau disidentas, o prie jų mane priskyrė vien todėl, kad piešiau paveikslus ir stengiausi žvelgti į pasaulį savo akimis.Bet ir tai jau buvo laikoma nusikaltimu. Tokiems kaip aš užvesdavo bylas ir visiems tokiems buvo lemta atsidurti lageryje ar psichiatrijos ligoninėje.

(Iš tiesų su M.Šamiakinu taip ir buvo pasielgta. Jį pasiuntė į psichiatrijos ligoninę, kuri oficialiai vadinosi, atrodo, ir dabar tebesivadina, Eksperimentinė Osipovo psichiatrijos ligoninė. „Ten su mumis elgėsi kaip su bandomaisiais triušiais, – prisimena dailininkas. – O būti tarp tikrų pamišėlių buvo labai sunku. Man pripažino „lėtą šizofrenijos formą“ ir aš ten turėjau išbūti trejus metus. Žmonės toje ligoninėje buvo gana agresyvūs. Antai vienas jų, buvęs bocmanas, „prisiminė“ buvęs Romos legionieriumi, žudžiusiu krikščionis. Jis bemat smūgiu į veidą sulaužė man žandikaulį. Po to, kai mamos pastangomis buvau paleistas iš „psichuškės“, aš išėjau į vienuolyną, nes nuo mažens buvau tikintis. Vienuolyne radau išsigelbėjimą – ir fizinį, ir dvasinį“. – aut. past.)

Kaip jūs atsidūrėte Vakaruose?

1971 metais mane areštavo, ir KGB generolas pasiūlė man pasirinkti: psichiatrijos ligoninė iki gyvenimo pabaigos, lageris arba aš tylomis palieku tą šalį amžinai. Aš ir dabar esu dėkingas tam KGB generolui. Pasirodo, jis kolekcionavo mano darbus ir paprašė, kad išvykdamas amžinai padovanočiau jam keletą savo graviūrų. Generolas sakė, jog jis ir jo dukra yra dideli mano talento gerbėjai. „Aš noriu, kad jūs, kaip dailininkas, išgyventumėt ir Vakaruose. Rusija vis tiek pasikeis, ir tikiu, jog ateis diena, kaip jūs sugrįšite“, – sakė generolas. Man davė 50 dolerių ir neleido pasiimti netgi mažo lagaminėlio. Niekas neturėjo žinoti, kad aš išvejamas iš tėvynės, todėl, jog mano tėvas, nepaisant to, kad jau buvo atsargoje, tebebuvo labai įtakinga figūra aukščiausiuose kariniuose sluoksniuose ir galėjo paskambinti bet kokiam maršalui, kad tas grąžintų lėktuvą. Mane aprengė kariškais kailinukais ir kerziniais batais. Su manimi, be 50 dolerių, į Vakarų tremtį vyko tik mano ištikimas bokserių veislės šuo, kurį man kažkodėl leido pasiimti.

O jeigu jūsų nebūtų išvarę prievarta, ar būtumėte bandęs ieškoti kelių pabėgti į Vakarus?

Žinoma. Nors mus visus supo geležinė uždanga. Mano draugai paprasta valtimi Juodąja jūra bėgo į laisvąjį pasaulį. O vėliau turkai juos pasodino į kalėjimą, nes negalėjo patikėti, kaip jie sugebėjo tokiu laiveliu devynias dienas plaukti į kitą krantą.

Ar jūs savo prigimtimi esate pesimistas?

Jeigu būčiau pesimistas, jau seniai būčiau kabojęs kilpoje. Nuo mažumės esu krikščionis ir esu įsitikinęs, jog viskas vyksta, kaip parašyta Šventajame Rašte. Kada aš buvau Pskovo-Pečioro vienuolyne, ten gyveno vienuoliai atsiskyrėliai. Jie išeidavo į gatvę tik kartą per metus – per Velykas. Puikiai atsimenu vieną seną vienuolį, kai jis išėjo iš vienuolyno į gatvę ir jam po kojų puolė viena moteris iš gretimo kaimo. Apsipylusi ašaromis, ji pradėjo skųstis savo sunkiu gyvenimu ir paklausė senojo vienuolio, ar jis negalėtų padėti jai savo maldomis, nes jos gyvenimas šioje žemėje tikras pragaras: vyras nuolat girtas ir ją muša, sūnus – kalėjime už žmogžudystę, duktė – prostitutė. Senolis paglostė jos galvą ir pasakė: „Džiaukis, Dievo dukra, tavo vaikuose įsikūnija Dievo pranašystė“. Apsisuko ir nuėjo. Ta moteriškė taip ir liko stovėti nieko nesupratusi. O vienuolio žodžiai reiškė, jog ne už kalnų antrasis Mesijo atėjimas. Manau, kad žmonija artėja prie katastrofos – ekologinės ir branduolinės. Suprantu, kokiais baisiais laikais gyvename, bet Aukščiausiasis Protas jau viską yra numatęs.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija