„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. sausio 24 d., Nr. 2 (139)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

2006 metai
2007 metai

 

Europos Parlamente – naujas pirmininkas

Hansas Gertas Pioteringas –
naujasis Europos Parlamento pirmininkas

Sausio 16 dieną Europos Parlamentas išsirinko naują pirmininką. Juo tapo didžiausios EP frakcijos – Europos liaudies partijos lyderis, vokiečių krikščionis demokratas Hansas Gertas Pioteringas. Jo kandidatūrai pritarė 450 europarlamentarų iš 715 balsavusių EP narių. Iki tol EP pirmininkavęs Ispanijos socialistas Dž.Borelis baigė savo pareigas įpusėjus EP kadencijai. H.G.Pioteringas užtikrintai įveikė kitus tris kandidatus – žaliųjų atstovę italę Moniką Frasoni, danų euroskeptiką Jensą Peterį Bondę ir Europos Jungtinės kairės iškeltą Francisą Vurtzą.


Istorija ir kasdienybė

Petras KATINAS

Rusijos žiniasklaida perpildyta straipsniais ir kitokio pobūdžio informacija, kaip buvusiose jos okupuotose „respublikose“ dabar atseit klastojama istorija, jau nekalbant apie istorijos vadovėlius mokykloms. Tačiau jeigu istorija ir klastojama, tai pirmiausia pačioje Rusijoje. Apie tai, kad ir iš istorijos knygų išbraukiamas net Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės egzistavimas ir vaidmuo, skelbiant, kad tai buvo rusų valstybė, jau neseniai rašėme. Dėl Lietuvos, kaip valstybės, egzistavimo neigimo pasipiktino netgi kai kurie Rusijos istorikai ir dar nepraradę sąžinės publicistai. Tačiau jų balsai ignoruojami. O ką jau kalbėti apie kaimynes Latviją ir Estiją, kurios esą tik dėl Vakarų suokalbio tapo valstybėmis po Pirmojo pasaulinio karo. Remiamasi netgi buvusiu kovotoju su bolševizmu baltuoju generolu Denikinu, kuris, jau gyvendamas emigracijoje, Paryžiuje, Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją – vadino „limitrofinėmis“, t.y. dirbtinėmis, kurios anksčiau ar vėliau atiteks Rusijai.


Fakelai prie Artimųjų Rytų parako statinės

Visi žymiausi pasaulio politikos institutai, stebintys ir analizuojantys padėtį ypač nestabiliuose ir vis labiau grimstančiuose į chaosą Artimuosuose Rytuose, vienu balsu šaukia, kad regionas sparčiai artėja prie naujų kovų, politinių režimų ir valstybių sienų pakeitimo.


Kelios pastabos dėl Lietuvos atstatymo

Prasidedant antrajai sovietinei okupacijai, 1944 metais daug lietuvių, tarp kurių buvo didelė Lietuvos inteligentų dalis, emigravo į Vakarus. Dauguma jų tikėjosi, kad po vieno ar kito mėnesio sugrįš į tėvynę. Tačiau priverstinė emigracija užsitęsė, po kelių metų jie, palikę laikinus „perkeltųjų asmenų“ barakus Vokietijoje, turėjo ieškoti pastovesnės gyvenamosios vietos kituose kraštuose.


Lietuvoje mažėja santuokų ir vaikų

Lietuvoje per pastaruosius 15 metų sumažėjo santuokų, padaugėjo gyvenančiųjų nesusituokus, mažėja gimstamumas, todėl nebeužtikrinama kartų kaita.

Taip pat pastebima, kad dažniau veda aukštąjį išsilavinimą turintys vyrai, tačiau universitetą pabaigusiai moteriai didesnė tikimybė likti neištekėjusiai. Tokie duomenys pateikiami Statistikos departamento kartu su Socialinių tyrimų institutu parengtame leidinyje „Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida“.


Globalinis genocidas

Dr. Rūta Gajauskaitė,

kriminologė

Pav. 1. Radiacijos paplitimas
Europoje 1986 m. balandžio 29 d.
(kairėje) ir balandžio 30 d. (dešinėje)

Politikų moralė

Ar žinote, kad 1956 metais TATENA ir PSO pasirašė sutartį dėl duomenų apie įvykusių avarijų branduoliniuose objektuose padarinių neskleidimo? Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA) ir Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) pasirašė žmonijos pražūties sutartį, kuriai 50 metų nėra lygios! Ką reiškia Eichmano 11 milijonų Europos žydų naikinimo (holokausto) sąrašas prieš grėsmę viso pasaulio žmonių sveikatai, gyvybei ir genetikai? Ką reiškia Molotovo-Ribentropo paktas, padalijęs Europą tarp dviejų socialistinių (nacių ir komunistų) žvėrių, kai visų penkių kontinentų žmonės sėdi ant veikiančių ugnikalnių ir džiaugiasi „taikingojo atomo malonėmis“? Argi tai ne globalizmo „ragai ir nagai“ išlindo?


Tirštėja debesys virš Kapitolijaus kalvos

JAV prezidentas Džordžas Bušas pareiškė, jog, nepaisydamas demokratų daugumos Kongrese ir Senate, netgi kai kurių respublikonų priešiškumo, vis tiek į Iraką siunčia daugiau kaip 21 tūkst. JAV karių. Baltųjų rūmų vadovas teigė, jog netgi gailisi, kad to nepadarė anksčiau. Didžioji dauguma šių karių bus pasiųsti į Bagdadą, o keturi tūkstančiai – į labai neramią Anbaro provinciją. Šiam Džordžo Bušo sprendimui, atrodo, pritaria tiktai Australija. Netgi pagrindinė JAV sąjungininkė Irako kare Didžioji Britanija tam prieštarauja. Kaip pareiškė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrė Margarita Beket, Londonas ne tiktai neketina didinti savo karinio kontingento Irake, bet ir iki gegužės pabaigos iš Irako išves daugiau kaip tris tūkstančius savo karių iš dabar ten esančio 7,2 tūkst. britų karių kontingento.


Kas iškasė duobę sovietų imperijai?

Rusijos komunistų lyderiai nepaliauja kaltinti buvusių Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos vadovų B.Jelcino, L.Kravčiuko ir S.Šuškievičiaus dėl prieš 15 metų Belovežo girioje pasirašyto susitarimo, paskelbusio apie nutrūkusį SSRS egzistavimą. Kai kurie komunistai netgi reikalauja mirties bausmės išdavikams, o M.Gorbačiovą bent jau pasodinti į kalėjimą iki gyvos galvos. Komunistai dogmatikai, kurių, laimė, lieka vis mažiau, nepamiršta priminti, kad ir dabartinis Rusijos prezidentas V.Putinas SSRS subyrėjimą pavadino didžiausia XX amžiaus tragedija.


Šėtono reabilitacija

Vyresniojo ar vidutinio amžiaus žmonės dar puikiai prisimena centrinės SSRS televizijos pagrindinį politikos komentatorių Jurijų Žukovą, kuris kiekvieną savaitgalį kiek įmanydamas keikdavo Amerikos imperializmą, Vokietijos „revanšizmą“ ir be paliovos šlovino Brežnevą, Andropovą, Černenką bei kitus. Griuvus Sovietų Sąjungai, J.Žukovas visiškai dingo iš Maskvos televizijos ekranų ir ilgą laiką atrodė, kad jo jau išvis nebėra. Ir štai, atėjus į valdžią V.Putinui, šis asmuo vėl pasirodė.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija