„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. gegužės 23 d., Nr. 10 (147)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Pati turtingiausia nacija

Daugiau kaip 40 proc. viso pasaulio turtų yra vieno procento planetos gyventojų rankose. O pati turtingiausia pasaulio nacija yra amerikiečiai. Tuo tarpu neturtingiausia pusė pasaulio gyventojų dalis valdo vos 1 proc. planetos turto. Tokius duomenis paskelbė Pasaulio ekonomikos tyrimų institutas prie Jungtinių Tautų Organizacijos. Šio instituto tyrime pažymima, kad tokios didelės turto koncentracijos, esančio tokios mažos žmonių grupės rankose, dar nebuvo niekada anksčiau.

Vienas procentas Žemės gyventojų valdo 40 proc. visų pasaulio aktyvų, o pusė viso pasaulio turtų priklauso 2 proc. 10 procentų turtingiausių žmonių kontroliuoja 85 proc. visos Žemės aktyvų. Šios išvados buvo gautos ištyrus situaciją, susidariusią pasaulyje 2000 metais. Tada, kad pakliūtų į tą vieną procentą turingųjų, reikalauta, kad žmogaus turtas būtų ne mažesnis kaip 500 tūkst. dolerių ir daugiau. Tuo galėjo pasigirti 37 milijonai žmonių. O praėjimo balas į 10 proc. turtingųjų buvo ne mažesnis kaip 61 tūkst. dolerių.

Dauguma Žemės gyventojų, įeinančių į tą „auksinį 1 proc.“, yra amerikiečiai. Jie sudaro 37 proc., toliau seka antrąją vietą užimantys japonai (27 proc.), trečioje vietoje – Didžioji Britanija (6 proc.), Prancūzija – 5 proc., Italija ir Vokietija – po 4 proc., Kanada ir Nyderlandai – po 2 proc., Šveicarija ir Taivanas – po 1 proc. Visose kitose šalyse gyvena 10 proc. žmonių, įeinančių į tą 1 proc. turingiausiųjų.

Kaip parodė tyrimai,didžiausi turtai sukoncentruoti Šiaurės Amerikoje, Europoje ir keliose Azijos Ramiojo vandenyno regiono valstybėse, tokiose kaip Japonija ir Australija. Šios šalys valdo 90 proc. viso pasaulio turtų. 39 valstybės šioje ataskaitoje priskiriamos prie pakankamai pasiturinčių savo piliečių, truputį daugiau nei prie vidutinio pragyvenimo lygio. Prie tokių šalių priskirtos Brazilija, Meksika, Lenkija ir Rusija. Na, o į paskutinį trečdalį įeina Indijos, taip pat Azijos ir Afrikos valstybių gyventojai. Pati neturtingiausia Žemės gyventojų pusė kontroliuoja tiktai 1 procentą pasaulio turtų.

Tačiau turtų pasiskirstymas egzistuoja netgi turtingiausiose šalyse. Pavyzdžiui, 10 proc. amerikiečių kontroliuoja 70 proc. nacionalinio turto, o Prancūzijoje 10 proc. jos gyventojų daliai tenka 61 proc. viso turto. Pats humaniškiausias turto pasiskirstymas – tarp Japonijos gyventojų. Rusija pagal šį rodiklį stojo į vieną gretą su Pakistanu ir Indonezija. Na, o bendras pasaulio aktyvų vertinimas 125 trilijonais dolerių, kas maždaug tris kartus viršija pasaulio pramonės gamybą. Tai yra, jeigu visus pasaulio pinigus padalytume po lygiai, kiekvienam Žemės gyventojų tektų po 20,5 tūkst. dolerių.

Vidutinis Japonijos gyventojo turtas sudaro 181 tūkst. dolerių, JAV – 144 tūkst. Palyginimui, Indonezijoje ir Zimbabvėje šis rodiklis 1,4 tūkst. dolerių, Indijoje – 1 tūkst. Paskutiniąją vietą užima marksistų valdoma Kongo Demokratinė Respublika – vos 180 dolerių.

Galima pažymėti, kad pati turtingiausia pasaulio nacija – amerikiečiai – šiandien sunaudoja per keturis kartus energijos daugiau, nei vidutinis planetos gyventojas. Išmeta du kartus daugiau šiukšlių, sunaudoja tris kartus daugiau vandens.

Be to, 300 milijonų amerikiečių (o tai tik 5 proc. visos Žemės gyventojų) sunaudoja 23 proc. visos energijos, pagamintos pasaulyje, suvalgo 15 proc. mėsos, o 37 proc. pasaulio automobilių važinėja amerikiečių keliais. JAV piliečiai uždirba 5 kartus daugiau, nei vidutinis Žemės gyventojas.

Ilinojaus universiteto mokslininkai, atlikę tyrimus, nustatė, kad amerikiečiai tampa storulių nacija, o tas nutukimas neigiamai veikia šalies ekonomiką. Mokslininkai pažymėjo, kad dauguma amerikiečių tingi vaikščioti ir beveik nebeišlipa iš savo automobilių. Šiuo metu jie sunaudoja 1 milijardą galonų (vienas galonas – 3,78 litro) benzino daugiau, nei sunaudojo 1960 metais. Ilinojaus profesorių nuomone, tai ir yra viena iš pagrindinių nutukimo priežasčių.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija