„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. birželio 6 d., Nr. 11 (148)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Latvijos parlamentas išsirinko naują prezidentą

Petras KATINAS

Naujasis Latvijos prezidentas
Valdis Zatleris
AFP nuotraukos

Aivaras Endzinis ir Valdis Zatleris
prieš prezidento rinkimus

Valdis Zatleris

Aivaras Endzinis

Praėjusį ketvirtadienį Latvijos parlamentas ketverių metų kadencijai rinko naują valstybės prezidentą. Dabartinės prezidentės Vairos Vykės-Freibergos, pelniusios didelį tarptautinį autoritetą, kadencija baigiasi liepos 7 dieną. Prieš rinkimus daugelis politologų skelbė, kad vargu ar pirmajame balsavime bus išrinktas vienas iš dviejų kandidatų, pranašaujant, jog nesurinks mažiausiai 51 balso iš 100 Latvijos parlamento narių. Valdančioji koalicija savo kandidatu iškėlė žinomą Latvijos gydytoją Valdį Zatlerį, o aiškiai kairysis opozicinis „Santarvės centras“ – juristą, buvusį Konstitucinio Teismo pirmininką Aivarą Endzinį. Abu pretendentai nepriklausė jokiai politinei partijai ir, kaip pabrėžia Latvijos žiniasklaida, apskritai nedalyvavo politinėje veikloje, o kai kurių nuomone, netgi visiškai nesidomėjo politika. Todėl buvo daromos išvados, kad nesvarbu, kuris iš dviejų kandidatų bus išrinktas, jie tebus juos iškėlusių politinių partijų pastumdėliais. Ir visai nesvarbu, kad Latvijos prezidento politinės galios labai minimalios ir ribotos, o jo pareigos yra daugiausia reprezentacinio pobūdžio; kadenciją baigiančios prezidentės V.Vykės-Freibergos pavyzdys akivaizdžiai parodė, kad politinė įtaka ir veikla labai daug kuo priklauso nuo asmenybės. Tą rodo ir tai, kad pasaulyje renkant naują Jungtinių Tautų generalinį sekretorių buvo labai rimtai svarstoma V.Vykės-Freibergos kandidatūra. Ir dar nežinia, kaip būtų atsitikę, jeigu ne kategoriška Maskvos pozicija. Jau vien tai, kad Latvijos prezidentė buvo minima kaip reali kandidatė į šį labai aukštą postą, rodo, jog ji pelnė didžiulį tarptautinį pasitikėjimą. Apskritai pokomunistinėje erdvėje už ją populiaresnis tebuvo, atrodo, tik buvęs Čekijos prezidentas Vaclavas Havelas.

Po sėkmingo V.Vykės-Freibergos pasirodymo Šveicarijos Davoso prestižiniame ekonomikos forume, užsienio investicijos Latvijoje ėmė kilti kaip ant mielių. Galima priminti, kad Lietuvos prezidentas net negavo pakvietimo atvykti į Davosą. V.Vykė-Freiberga ne tik puikiai moka kelias pagrindines užsienio kalbas, bet ir puikiai išmano pasaulio politinį gyvenimą bei jo užkulisius. Šios jos žinios pelnė jai didelį tarptautinį pripažinimą.

Prieš abu kandidatus, artėjant rinkimams, pasipylė visa krūva kritikos ir buvo pradėtos „kompromatų“ paieškos. Valdančiosios koalicijos kandidatas daugiausia buvo kaltinamas ne tiek dėl menko politinio išprusimo, kiek dėl to, kad imdavo iš savo pacientų „vokelius“ su pinigais. Tiesa, dar gerokai prieš balsavimą parlamente Valdis Zatleris pats, niekieno neverčiamas, viešai prisipažino neprieštaravęs, jeigu jo pacientai atsilygindavo piniginėmis dovanomis. Taip pat minėjo, kad už tas dovanas nemokėjo mokesčių.

Visai kitokio pobūdžio kritika buvo skelbiama apie kitą kandidatą Aivarą Endzinį. Pirmiausia buvo akcentuojama, kad jis beveik 30 metų buvo gana aktyvus SSKP narys. Nors ir neužėmė aukštų pareigų komunistinėje nomenklatūroje, kaip, pavyzdžiui, kaimyninės Lietuvos prezidentu išrinktas A.Brazauskas, Latvijos politikai ir žurnalistai apkaltino jį pavadindami kolaborantu. Visų pirma primindami, kaip jis kartu su kitais kolaborantais parašė knygą, kurioje teigiama, kad 1940 metais nebuvo jokios Latvijos okupacijos. Dar daugiau, skelbė, jog ir 1918 metais Latvijos Respublikos įkūrimas buvo neteisėtas. Kaip pabrėžė Liaudies partijos frakcijos vadovas Maris Kučinskis, balsavimas už A.Endzinį parodytų pasauliui, kad Latvija grįžta į praeitį.

Bet svarbiausia, kad balsavimo parlamente išvakarėse prezidentė V.Vykė-Freiberga labai kritiškai atsiliepė apie A.Endzinį. Jos žodžiais tariant, žmogui su tokia ilga komunistine praeitimi būtų tiesiog neįmanoma tęsti jos pradėtos ir per visą kadenciją vykdytos užsienio politikos. V.Vykė-Freiberga taip pat emocingai pareiškė, jog atrodytų labai keistai, jeigu asmuo, 30 metų užėmęs gana aukštus komunistų partijos postus, tęstų jos vykdytą politiką. Todėl V.Vykė-Freiberga solidarizavosi su Liaudies partijos frakcijos prieš balsavimą paskelbtu pareiškimu, kuriame sakoma, kad visuomenei tapę žinomi A.Endzinio veiklos faktai komunistinio režimo laikais nesuderinami su jo pretenzijomis į aukštą ir garbingą prezidento postą.

Prieš balsavimą Latvijos parlamente vyko gana audringos diskusijos, 58 parlamentarams balsavus už, septintuoju Latvijos prezidentu išrinktas 52 metų Valdis Zatleris. Beje, priėmęs savo šalininkų sveikinimus ir gėles, V.Zatleris susidūrė ir su nepatenkintaisiais. Prie išėjimo jo laukė grupė žmonių, kurie šaukė žodį „vokeliai“ ir laikė plakatus su tokiais pat užrašais. Jis pasižadėjo tęsti savo pirmtakės V.Vykės-Freibergos politiką ir, kaip medicinos specialistas, sakė dėsiąs pastangas, kad sveikatos apsauga Latvijoje būtų skaidresnė ir prieinama visiems.

Tuo tarpu užsienio šalių politikos apžvalgininkai, komentuodami V.Vykės-Freibergos nuėjimą nuo politinės scenos, mano, kad nuo šiol visų trijų Baltijos šalių autoritetingiausiu prezidentu bus Estijos prezidentas Tomas Hendriksas Ilvesas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija