"XXI amžiaus" priedas apie gyvybės apsaugą, 2002 m. lapkričio 15 d., Nr.11 (24)

PRIEDAI

Praktinis balsavimas

2000-aisiais JAV vykusių rinkimų duomenimis, tik 50 proc. žmonių, vadinančių save krikščionimis, užsiregistravo balsuoti. Tačiau rinkimų dieną balsuoti ėjo tik pusė užsiregistravusiųjų. Nuo 1994-ųjų krikščionių politinis aktyvumas sumažėjo net 10 proc.
Taigi svarstome, kodėl dabartinė JAV politika vis mažiau krikščioniška. Dera prisiminti, kad yra buvę balsavimų, kur pergalę lėmė 90 balsų persvara. Tad galima sakyti, jog vienintelis kunigo patarimas, padrąsinimas ar paraginimas parapijiečiams dalyvauti visuomeniniame gyvenime galėjo daug ką pakeisti.
Viena priežasčių, dėl kurios dauguma krikščionių neina balsuoti, yra jų dvasios vadovų patarimas taip elgtis. Nematydami tinkamo kandidato, žmonės nusprendžia išvis nebalsuoti. Jie jaučiasi nusidėję ir susitepę balsuodami už žmogų, kuriam visiškai nepritaria ar nesutinka su kai kuriomis jo pažiūromis.
Tiesa, jog, balsuodami už nekrikščionišką politiką propaguojančius asmenis ir vien dėl to juos palaikydami, darome nuodėmę. Tačiau iš dviejų kandidatų, kurių nė vienas nėra tobulas, turime pasirinkti tą, kuris savo mintimis yra artimesnis krikščioniškajai bendruomenei. Kai kas tokį pasirinkimą klaidingai vadina mažesne iš dviejų blogybių. Netiesa. Tuo mes nesirenkame blogio. Taip mes padarome teisingą sprendimą, gėriu sumažindami blogio egzistavimo galimybes.
To aiškiausias pavyzdys būtų abortai, kurie šiandien yra natūralus ir, deja, legalus reiškinys. Jei vienas politikas pasisako prieš abortus, o kitas mato juos kaip būtiną dalyką, akivaizdu, jog pirmasis siekia sumažinti blogio tarpsmą, suabejodamas abortų teisėtumu. Šis žmogus yra krikščionims priimtinesnis. Antra vertus, matydami, jog nė vienas iš kandidatų nepasisako už visišką abortų uždraudimą, žmonės visai neis balsuoti, likdami abejingi abiem kandidatams. Manydami, jog taip darydami jie buvo teisūs, šie krikščionys klysta. Balsuojame ne dėl to, kad Bažnyčia mums tai sako. Ir tai nereiškia, jog, atiduodami savo balsą už vieną ar kitą kandidatą, mes išreiškiame besąlygišką pritarimą jo pasirinktai pozicijai.
Kas gi tuomet yra balsavimas? Tai - minimaliausias mūsų veiksmas, kuriuo galime prisidėti prie šalies politikos tobulinimo. Tiek iš mūsų, tiek iš išrinktojo pareigūno tikimasi tarnavimo šalies labui. Tuo pat metu suprantama, jog nė vienas iš mūsų negali padaryti to, kas nėra žmogaus galioje, todėl niekas nereikalauja neįmanomo.
Kiekvienas abortas yra blogas ir nuodėmingas pasirinkimas, kurį kažkas įteisino. Nė vieno balsuotojo pasisakymas prieš šį blogį šiandien nepadarys tam galo, tačiau prisidės prie šios visuomenės piktžaizdės palaipsnio išrovimo iš mūsų sąmonės, kaip teigiamo reiškinio.

Kun. Frankas Pavone
„Priests for Life“
(„Kunigai už gyvybę“) direktorius

© 2002"XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija